Home »

 

Personalități Marcante ale Armei Geniu

 

14.06.1930 – 14.06.2020 – 90 de ani de la acordarea gradului de maresal generalului Constantin Prezan

Mareșalul Constantin Prezan   În urmă cu 90 de ani, la 14.06.1930, Regele Carol al II-lea i-a conferit, pentru prima dată in istoria militară a țării noastre, înalta demnitate de ,,Mareșal al României” unuia dintre cei mai străluciți strategi militari din istoria națională, provenit din Arma Geniu, erou al Marelui […]

 

Generalul de corp de armată Henri Cihoschi

    Generalul Henri Cihoschi, Eroul Epopeei de la Mărășești / Războiul de Întregire Națională, s-a născut într-o familie de origine poloneză, la data de 04.08.1871 în orașul Tecuci. A urmat școala primară și gimnaziul (parțial) în orașul natal, iar studiile liceale inițial la Bârlad și apoi la București. Urmând […]

 

,,IN MEMORIAM” General de divizie Grigore Costică GEORGESCU

  Grigore Georgescu s-a născut la data de 20 iunie 1886 în orașul Craiova. În anul 1905, după absolvirea liceului real ,,Carol I” în localitatea natală, Grigore Georgescu a devenit cursant al Școlii Militare Ofițeri de Artilerie și Geniu din București (ciclul preparator), iar la 01 iulie 1907 a fost […]

 

Panait Donici – Ctitorul Armei Geniu din Armata Română –

Colonel (rz.) Marian GARGAZ Personalitate marcantă a mișcării unioniste și colaborator apropiat al domnitorului A.I. Cuza, Panait Donici s-a născut în anul 1825 într-o familie de răzeși din satul Porcești, județul Neamț, moștenitori ai unor suprafețe de teren agricol cu care strămoșii acestora fuseseră împroprietăriți de către marele voievod Ștefan […]