Unități și cadre militare din arma Geniu, decorate cu ordinul ,,MIHAI VITEAZUL”

Ordinul militar de război „Mihai Viteazul” a fost instituit de către regele Ferdinand I prin Înaltul Decret Regal nr. 2968 / 26.09.1916 și ratificat în același an prin Înaltul Decret Regal nr. 3249 / 21. 12.1916,  ca drept răsplată a faptelor excepționale de război ale ofițerilor care s-au distins în fața inamicului. Este cel mai înalt ordin militar românesc.

Conform decretului de înființare ordinul avea trei clase, prevăzându-se în mod expres că „nimeni nu poate obține o clasă superioară dacă nu este decorat cu clasa III”.

Prin Decretul Regal nr. 1935 / 18.10.1944 al Regelui Mihai, Ordinul model 1916 a fost înlocuit cu Ordinul Militar „Mihai Viteazul” cu spade. Noul ordin a fost acordat doar pentru fapte de arme săvârșite după 23 august 1944.

După 1989, Ordinul Mihai Viteazul a fost reînființat, făcând parte din categoria „decorațiilor militare de război” așa cum au fost acestea definite prin Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României.

În anul 2003 a fost adoptată legea specifică de funcționare a Ordinului – Legea nr.327/2003 privind Ordinul Mihai Viteazul. Legea prevede că: „Ordinul Mihai Viteazul este cea mai înaltă decorație militară de război ce se acordă ofițerilor si unităților militare, pe timp de război sau în misiuni sub jurisdicția unor organisme internaționale la care statul român este parte, pentru fapte de arme sau acțiuni de luptă cu totul excepționale.

Acest înalt ordin a fost acordat și unor unități și cadre militare din Arma Geniu, astfel:

 

  • Generali și ofițeri participanți la Războiul pentru Întregirea Națională (1916 1920)
Nr.crt. Gradul Numele și prenumele Structura militară Observații
1. Generali proveniți din Arma Geniu
1 General Constantin Prezan Șef al M.C.G / Armata României Cls.I – Î.D.R. 372 / 05.02.1920
2 Gl.c.a. Constantin Prezan Cls.II – Î.D.R. 759/ 21.07.1917
3 Gl.div. Constantin Prezan Armata 4 (de Nord) Cls.III – Î.D.R. 2970 / 28.09.1916
4 Gl.div. Arthur Văitoianu Cdt. D. 10 I.
5 Gl.bg. C-tin Scărișoreanu Cdt. D. 9 I.
6 Gl.bg. Dimitrie Lambru Cdt. D. 21 I.
7 Gl.bg. Henri Cihoschi Cdt. D. 13 I.
3. Ofițeri din structurile de Geniu
Nr.crt. Gradul Numele și prenumele Structura militară Observații
1 Lt.col. Radu Rosetti Cls.III – Î.D.R. 2970 / 28.09.1916
2 Lt.col. Diamandi Genuneanu Cdt. R. 50 I.
3 Mr. Gheorghe Giușcă Cdt. B. C. F.
  • Unități și cadre militare participante la cel de-al Doilea Război Mondial(1944 1945)
1. Unități de Geniu
Nr.crt. Denumirea unității Observații
1 Batalionul 1 Pionieri Munte / Brigada 1 Mixtă Munte Cls.III – D.R. 1160 / 21.04.1942
2 Batalionul 2 Pionieri Munte / Brigada 2 Mixtă Munte Cls.III – D.R. 3823 / 31.12.1942
2. Generali proveniți din Arma Geniu
Nr.crt. Gradul Numele și prenumele Structura militară Observații
1 Gl.bg. Ioan P. Arbore Șef St. Major / A. 3 Cls.III – D.R. 1647 / 16.06.1943
3. Ofițeri din structurile de Geniu
Nr.crt. Gradul Numele și prenumele Structura militară Observații
Col. Eftimiu D. Constantin Cdt.Trsm. / A. 4 Cls.III – D.R. 445 / 12.02.1942
Cpt. Enășel Vasile** B. 20 Pi. Cls.III – D.R. 656 / 12.03.1943
Cpt. Mihail C. Radu B. 2 Pi. Mte. Cls.III -D.R. 2886 / 17.10.1941
Cpt. Paul Z. Șeicărescu B. 15 Pi. Cls.III – D.R. 2040 / 16.07.1942
Cpt. Mihail Gh. Varia B. 1 Pi. Cls.III – D.R. 2040 / 16.07.1942
Lt. Bunescu Gheorghe B. 2 Pi. Mte. Cls.III – D.R. 2886 / 17.10.1941
Lt. Lupu C. Matei** B. 4 Pi. Mte. Cls.III – D.R. 2886 / 17.10.1941
Slt. Bădulescu I. Mircea B. 2 Pi. Cls.III – D.R. 40 / 07.01.1942
Slt. Bârsan T. Mircea B. 4 Pi. Cls.III – D.R. 3266 / 20.12.1943
Slt. Croitoru I. Gheorghe** B. 31 Pi. Mte.** Cls.III* – D.R. 2467 / 04.08.1945
Slt. Daianu Petre** B. 1 Pi. Mte. Cls.III – D.R. 1647 / 15.06.1943
Slt. Domide P. Emil B. 104 Pi. Mte. Cls.III* – D.R. 3233 / 11.11.1946
Slt. Mihail Fășie** B. 9 Pi. Cls.III – D.R. 3266 / 20.12.1943
Slt. Handa Petre** B. 9 Pi. Cls.III – D.R. 3266 / 20.12.1943
Slt. Hamzu I. Gheorghe B. 32 Pi. Cls.III* – D.R. 2886 / 17.10.1941
Slt. Nicola N. Andrei** B. 1 Pi. Mte. Cls.III – D.R. 1647 / 15.06.1943
Slt. Orleanu A. Radu**   R.1 Pi. Cls.III – D.R. 2040 / 16.07.1942
Slt. Rădulescu I. Mircea B. 4 Pi. Mte. Cls.III – D.R. 2886 / 17.10.1941
Slt. Valeriu Stănescu**   B. 1 Pi. Mte. Cls.III – D.R. 445 / 12.02.1942
* Ordinul ,,Mihai Viteazul” cu Spade; ** Post – mortem