Istoricul A.C.M.R.R.A.G.

AȘA A ÎNCEPUT!

În vara anului 1975, doi ofițeri de geniu pensionari – coloneii ION SIMIONESCU și ILIE SIMIONESCU, care se cunoșteau de mai bine de 40 de ani, între ei nefiind niciun grad de rudenie, și-au dat întâlnire pe o alee din Parcul Libertății (astăzi Parcul Carol) pentru a-și mai depăna din amintirile legate de cariera militară și despre colegii lor.

Cu acest prilej au hotărât ,,să încerce organizarea unei ,,întruniri a mai multor geniști pensionari, la un pahar ,,de vorbă într-un local din București. Inițiativa acestora a avut succces, și la începutul toamnei, în jur de 40 de ofițeri de geniu pensionari s-au întâlnit la Grădina de Vară a Restaurantului Doina din București.

Văzând că ideea prinde și că geniștii bucureșteni în rezervă și în retragere răspund cu plăcere la o astfel de întâlnire, coloneii Ion Simionescu și Ilie Simionescu, la care au subscris cu mult entuziasm și coloneii Ion Bucurescu și Costin Gheorghiu, în cadrul unei întâlniri amicale, de comun acord, au hotărât:

 • să organizeze anual o Întrunire (Adunare) a Ofițerilor și Generalilor Geniști în Rezervă și în Retragere, în garnizoana București;
 • Întrunirea (Adunarea) să se desfășoare pe cât posibil în ziua de 21 Mai, ziua aniversării Armei Geniu în perioada interbelică, stabilită prin Înalt Decret Regal, aceasta fiind legată nemijlocit de patronii săi spirituali ,,Sfinții Împărați Constantin și Elena;
 • locul de desfășurare al Adunării să fie Aula Academiei ,,Ștefan Gheorghiu” – instituție de învățământ superior a cărei locație se afla pe locul fostei cazărmi a Geniului de la Cotroceni – leagănul Școlilor de Geniu (din motive lesne de înțeles acest lucru nu a fost posibil permanent);
 • programul adunărilor să includă următoarea problematică orientativă:
 • evocări referitoare la istoria și tradițiile Armei Geniu;
 • omagierea eroilor și personalităților de seamă ale armei;
 • prezentarea istoricului marilor unități și unități din compunerea Armei Geniu;
 • prezentarea unor realizări marcante ale înaintașilor, precum și a celor din activitate;
 • omagierea promoțiilor de ofițeri la împlinirea a 60, 50 și 40 ani de la absolvirea Școlii de Geniu și obținerea gradului de sublocotenent (locotenent);
 • informări cu privire la evoluția la zi a Armei Geniu;
 • vizite de informare, documentare și agrement în diferite garnizoane din țară etc.;
 • pregătirea adunărilor să revină în sarcina unui colectiv desemnat anual prin votul participanților, iar lucrările acestora să fie conduse de un prezidiu ales ad-hoc.

Potrivit angajamentului asumat și a demersurilor întreprinse de grupul celor 4 ofițeri de geniu în rezervă, în ziua de 21 Mai 1976 a avut loc prima Întrunire (Adunare) Generală a Ofițerilor Geniști în Rezervă și în Retragere din București. Adunarea s-a desfășurat în prezența (estimativă) a 100 de persoane, la Grădina de Vară a restaurantului Doina / Șoseaua Kisselef, având ca mediator pe colonelul Ilie Simionescu.

Întrucât nu a existat un program cu activități dinainte stabilit, Adunarea s-a desfășurat pe baza unor comunicări și luări de cuvânt spontane ale participanților.

Fără rezerve, participanții la această primă Adunare au fost de acord cu desfășurarea anuală a acestei manifestări și cu problematica orientativă menționată.

AȘA A EVOLUAT!

În ziua de 22 Martie 1990 – din inițiativa unui grup de generali și ofițeri de geniu în rezervă și în retragere, din garnizoana București, proveniți din cadrele active ale armatei, s-a desfășurat Adunarea de Constituire a Asociației Ofițerilor de Geniu, Construcții și Căi Ferate în Rezervă și în Retragere.

Adunarea a avut loc în Sala de Festivități a Casei Centrale a Armatei din București în prezența a 92 din cei 117 generali și ofițeri de geniu, construcții și căi ferate, în rezervă și în retragere – membri fondatori, astfel:

Nr.crt. Gradul, numele şi prenumele Promoția Nr.crt. Gradul, numele şi prenumele Promoția
1 Cpt.ing. Nedelescu D-tru 1921 60 Gl.mr.ing. Nedelcu Ion 1942
2 Lt.col.ing. Cocorandu Dan 1927 61 Mr. Șerban Constantin* 1942
3 Col. Luculescu C-tin 1928 62 Col. Savu Constantin 1942
4 Col.ing. Andrei Ion* 1930 63 Col.ing. Catană Nicolae* 1943
5 Col.ing. Dumitrescu C-tin 1930 64 Col. Ilie Nicolae 1943
6 Lt.col. Vasilescu Dumitru 1930 65 Col.ing. Popescu C-tin 1943
7 Lt.col. Ursu Constantin 1930 66 Col.ing. Stanciu Mihai 1943
8 Col. Mateescu Gheorghe 1930 67 Col. Străchinariu Teodor 1943
9 Col. Sandu Ion 1930 68 Gl.mr. Zaharia Cristache 1943
10 Col.ing. Varia Mihai 1930 69 Mr. Iordăchescu Gheorghe 1943
11 Lt.col.ing. Orăscu D-tru 1930 70 Lt.col.ing. Munteanu Stan 1943
12 Col.ing. Gheorghiu Costin 1930 71 Mr. Vlădescu Silviu 1943
13 Col.ing. Gheorghiu Miron 1930 72 Col. Cecan Nicolae 1944
14 Col. Arsenescu Nicolae 1931 73 Col. Curelea Nicolae 1944
15 Lt.col. Gruia Ion* 1931 74 Lt.col. Ghețu Mircea 1944
16 Col. Zaharescu Dan* 1932 75 Col. Iacoban Aurelian 1944
17 Lt.col. Cristescu Ionel* 1932 76 Mr.ing. Radu Ion* 1944
18 Lt.col. Colbazi Teodor 1933 77 Col. Pruteanu Constantin 1944
19 Col.ing. Bădoiu Marin 1933 78 Col.ing. Musianu C-tin 1945
20 Col. Socaciu Ion 1932 79 Col. Petrescu Horia* 1945
21 Col. Creangă Ștefan* 1933 80 Col. Vesa Nicolae 1945
22 Col. Cristescu Gheorghe 1933 81 Col. Barcă Ion 1946
23 Mr.ing. Grigorescu D-tru 1933 82 Col. Dăscălescu Octavian 1946
24 Mr. Robănescu Nicolae 1933 83 Col. Enescu Tiberiu 1946
25 Mr. Stamate Gheorghe 1933 84 Col.ing. Târzioru Mircea 1946
26 Col. Postelnicu Vasile 1933 85 Col. Dănescu Traian 1947
27 Lt.col. Buiculescu C-tin* 1935 86 Col.ing. Inoveanu Eugen 1947
28 Col. Giumale Ion 1936 87 Col.ing. Necula Jenică 1948
29 Col. Milescu Dumitru* 1936 88 Col. Avramescu Dumitru 1949A
30 Mr. Nanu Sava Ion* 1936 89 Col. Pavlov Florea 1949A
31 Mr. Râmbu Adrian 1937 90 Col.ing. Iliescu Mihai 1949A
32 Col. Colibășeanu Nicolae 1938 91 Col. Voicheci Ion 1949A
33 Cpt. Tăcutu Constantin 1938 92 Col. Catrinei Gheorghe 1949B
34 Col. Corbescu Gheorghe 1938 93 Col. Gerardi Francisco* 1949B
35 Cpt. Jucu Constantin 1938 94 Col. Tarola Alexandru 1949B
36 Mr.ing. Teodorescu Justin 1938 95 Col. Ionașcu Nicolae* 1949B
37 Gl.mr.ing. Dobrin Virgil* 1939 96 Lt.col. Petică Aurel 1949B
38 Gl.mr. Panait Leandru 1939 97 Col. Tărnăuceanu Mihai 1949B
39 Col.ing. Ivanciu Alexandru 1939 98 Col.ing. Vlaic Ioan 1949B
40 Lt.col. Drancea Ovidiu 1940A 99 Col. Mera Iuliu 1950
41 Lt.col.ing. Enachi Iordache 1940A 100 Col. Urzică Mihai 1950
42 Col. Cristescu Laurențiu 1940A 101 Col.ing. Aldea Vasile 1951
43 Mr. Marinescu Traian 1940A 102 Col. Buzatu Gheorghe 1951
44 Col. Logofătu C-tin* 1940A 103 Col. Manoilescu Valeriu 1951
45 Lt.col.ing. Nedelcu Nicolae 1940B 104 Col.ing. Hariga Aristide 1951
46 Col.ing. Lucaci Ion 1940B 105 Col. Ghimiș Ion* 1951
47 Cpt. Stefanov Sergiu 1940B 106 Col.ing. Zamfirescu Marius 1951
48 Col. Georgescu Valeriu 1941 107 Lt.col. Bujeniță Dumitru 1952
49 Mr.ing. Lupu Gruia* 1941 108 Lt.col. Balint Arpad 1953
50 Col. Ordeanu Virgil 1941 109 Col. Beghegeanu Mircea* 1953
51 Cpt.ing. Pasere Emil 1941 110 Col. Brâncuși Gheorghe 1953
52 Gl.mr.ing. Vlădulescu C-tin 1941 111 Col. Gâlceavă Dumitru* 1953
53 Col. Zaharia Petre 1941 112 Col. Popa Marin 1953
54 Col.ing. Răducu Grigore 1941 113 Col. Rusu Spiru* 1953
55 Col.ing. Bucelea Dumitru 1941 114 Col. Stambulițchi Vasile 1953
56 Col.ing. Pop Alexandru 1941 115 Lt.col. Stăncilă Florea 1953
57 Gl.mr.ing. Buznea Dinu 1942 116 Lt.col. Lupu Nicolae 1953
58 Col. Giurconiu Nicolae* 1942 117 Lt.col. Stanciu Sebastian* 1953
59 Mr. Răduță Adrian 1942 * nu au fost prezenți la adunarea de constituire a Asociației.

 

Ordinea de Zi a Adunării Generale:

 • Constituirea oficială a Asociației Ofițerilor de Geniu, Construcții și Căi Ferate în Rezervă și în Retragere;
 • Discutarea în formă de proiect și adoptarea Statutului Asociației;
 • Aprobarea propunerilor cu privire la sursele de constituire a patrimoniului financiar al Asociației;
 • Alegerea Consiliului de Conducere al Asociației, potrivit prevederilor menționate în Statutul acesteia.

Pentru conducerea lucrărilor Adunării Generale a fost desemnat un prezidiu (birou) format din col.rtr. Dumitru Nedelescu, gl.mr.rtr. Leandru Panait, gl.mr.rtr. Ion Nedelcu, gl.mr.rz. Constantin Vlădulescu, gl.mr.rz. Cristache Zaharia, col.rz. Petre Zaharia și col.rz. Nicolae Vesa.

Cu acest prilej, potrivit propunerilor și a votului unanim exprimat de către participanți, au rezultat următoarele hotărâri:

 • Asociația să poarte oficial denumirea mai sus menționată, continuatoare firească a Întrunirii (Adunării) Anuale a Ofițerilor de Geniu din garnizoana București, desfășurată neîntrerupt, în luna mai, începând cu anul 1976;
 • să se acorde titlul de ,,Membru de Onoare” următorilor componenți ai Grupului de Inițiativă a Întrunirii (Adunării) Anuale a Ofițerilor de Geniu din garnizoana București: col.rtr. Ion Simionescu, col.rtr. Ilie Simionescu și col.rtr. Ion Bucurescu;
 • col.rtr. Ion Simionescu să fie desemnat pe viață Președinte de Onoare al noii Asociații;
 • să fie adoptat Statutul Asociației, în forma de proiect prezentată, completat cu propunerile rezultate în urma dezbaterii acestuia;
 • Consiliul de Conducere al Asociației, ales prin vot deschis, să aibă următoarea structură și componență:
 • Președintecol.rz. Petre Zaharia;
 • Vicepreședinți: gl.mr.ing.rz. Constantin Vlădulescu, gl.mr.rtr. Leandru Panait, gl.mr.ing.rtr. Ion Nedelcu și col.rz. Teodor Străchinariu;
 • Secretar – col.rz. Nicolae Vesa;
 • Membri: col.ing.rz. Mircea Târzioru, col.ing.rz. Nicolae Ilie, col.ing.rz. Mihai Iliescu și col.rz. Gheorghe Buzatu;
 • Casier – col.rz. Constantin Pruteanu (temporar);
 • Membri supleanți: col.rz. Emil Pasere, col.rz. Virgil Ordeanu, col.rz. Traian Dănescu și col.rz. Gheorghe Brâncuși;
 • pentru început, Asociația să aibă ca sediu locuința col.rz. Petre Zaharia, situată în Str. Drumul Taberei, iar patrimoniul financiar să se constituie din cotizația anuală în valoare de 25 lei și contribuția benevolă a membrilor Asociației;
 • col.rz. Petre Zaharia să fie împuternicit pentru a efectua diligențele necesare acordării statutului de personalitate juridică;
 • procesul-verbal încheiat în Adunarea generală din data de 22 Martie 1990 să reprezinte oficial Actul de Constituire a Asociației.

În ziua de 11 Mai 1990, la sediul Casei Armatei din municipiul Râmnicu Vâlcea s-a desfășurat Adunarea de Constituire a Filialei Râmnicu Vâlcea a Asociației Ofițerilor de Geniu, Construcții și Căi Ferate în Rezervă și în Retragere. Adunarea a fost prezidată de col. Ștefan Bediu – liderul Grupului de Inițiativă și s-a desfășurat în prezența a 26 din cei 31 de ofițeri fondatori.

Cu acest prilej a fost ales un Birou de Conducere al Filialei având următoarea componență: lt.col. Dumitru Ilie – președinte și col. Ștefan Bediu, lt.col. Gheorghe Mițescu, mr. Nicolae Stoiculescu și mr. Gheorghe Cumpănașu – membri.

Până la sfârșitul anului 1990, în cadrul Asociației au fost luați în evidență încă 136 ofițeri de geniu, construcții și căi ferate în rezervă și retragere, iar în cadrul Filialei Râmnicu Vâlcea încă 71 membri. Ulterior, din motive necunoscute, Filiala Râmnicu Vâlcea și-a pierdut identitatea.

Începând cu data de 30 Noiembrie 1991, ca urmare a decesului col.rtr. Zaharia Petre, președinte al Asociației a fost ales col.rtr. Vesa Nicolae.

Cu prilejul Adunării Generale consacrată împlinirii a 10 ani de la constituire, desfășurată la 25 Martie 2000, în baza votului unanim al participanților, Asociației i s-a dat denumirea de ,,General de divizie Constantin N. Hârjeu.

Începând cu data de 21 Martie 2013, președinte al Asociației a fost ales col.rz. Marian Gargaz.

În ziua de 12 Noiembrie 2013 a fost convocată Adunarea Generală Extraordinară a Asociației. Adunarea s-a desfășurat în sala de conferințe a ,,Asociației Foișorul de Foc – Voluntariat și Parteneriat pentru Viață”, din sectorul 2 București, în prezența a 101 din totalul celor 146 membri din evidența Asociației.

În unanimitate, membrii Asociației prezenți la adunare, au aprobat următoarele:

 • Schimbarea denumirii Asociaţiei Ofiţerilor de Geniu, Construcții și Căi Ferate în Rezervă şi în Retragere ,,General de divizie Constantin N. Hârjeu” în Asociaţia Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Arma Geniu ,,General Constantin N. Hârjeu”;
 • Noul Statut al Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Arma Geniu ,,General Constantin N. Hârjeu”;ACMRRAG Insemn Heraldic
 • Însemnul Heraldic al Asociaţia Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Arma Geniu ,,General Constantin N. Hârjeu”, care se va utiliza numai ca antet, pe documentele oficiale și ca simbol unic de identificare pe ștampila, insigna de rever, steagul și fanionul Asociației;
 • Preluarea vechimii și a tradițiilor preacunoscutelor Întruniri (Adunări) Anuale a Ofițerilor de Geniu din garnizoana București, începute în luna Mai 1976, iar drept urmare Ziua Asociației să se sărbătorească anual în data de 21 Mai;
 • Modificarea structurii și componenței organelor de conducere ale Asociaţiei în acord cu prevederile noului Statut, după cum urmează:

Consiliul Director Central:

 • Președinte de Onoare – gl.bg.rtr. Vesa Nicolae;
 • Președinte executiv – col.rz. Gargaz Marian;
 • Primvicepreședinte – gl.bg.rtr. Teodorescu Constantin;
 • Secretar – col.ing.rtr. Boca Radu;
 • Membri permanenți: gl.bg.rz. Ciornei Vasile, col.rtr. Belniceanu Petrică, col.ing.rz. Constantinescu Nicolae, col.ing.rtr. Răduj Vasile, col.rz. Julea Cornel, col.rz. Patrichi Emil, col.rtr. Cune Gheorghe, col.rz. Drăghicescu Petru și col.rz. Istrate Mihai;
 • Membri supleanți: col.rtr. Pop Teodor, col.rtr. Vizitiu Nicolae, col.rtr. Niculescu Constantin.

Biroul Executiv Central:

 • Președinte – col.rz. Gargaz Marian;
 • Vicepreședinte – gl.bg.rtr. Teodorescu Constantin;
 • Secretar – col.ing.rtr. Boca Radu;
 • Membri: col.rz. Belniceanu Petrică, col.ing.rz. Constantinescu Nicolae, col.ing.rz Răduj Vasile, col.rz. Patrichi Emil, col.rz. Drăghicescu Petru.

Aparatul financiar-contabil:

 • Contabil – col.rz. Istrate Mihai;
 • Casier – col.rz. Julea Cornel.

Comisia de Cenzori:

 • Președinte: col.rz. Băncilă Gigi;
 • Membri: col.rtr. Florea Ion, mr.rtr. Diaconescu Cicerone.

La 20 mai 2014, cu prilejul Adunării Generale Solemne dedicate aniversării a 155 ani de la înființarea oficială a Armei Geniu au fost realizate și au intrat în patrimoniul Asociației: Steagul de Identificare, Fanionul de Reprezentare și Insigna de Membru al Asociației.

Insigna ACMRRAGSteagul ACMRRAG

La 02 Septembrie 2014 a fost constituită Filiala Brăila a Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Arma Geniu ,,General Constantin N. Hârjeu”; potrivit Statutului Asociației, președintele Filialei, gl.bg.(r) dr. Tofan Mihai, a devenit vicepreședinte al Consililui Director Central.