Structura Organizatorică A.C.M.R.R.A.G.

NIVEL CENTRAL

  • ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚIEIorganul suprem de conducere al Asociaţiei
  • CONSILIUL DIRECTOR CENTRALorganul de conducere în intervalul dintre Adunările Generale ale Asociației
  • SECRETARIAT organul cu atribuții administrative și executive al Asociaţiei
  • BIROUL EXECUTIV CENTRALorganul de conducere curentă a activităților între ședințele Consiliul Director Central
  • COMISIA DE CENZORI – organul de control al Asociaţiei
  • PREŞEDINTELE ŞI VICEPREŞEDINŢII – organele de reprezentare ale Asociaţiei

NIVEL LOCAL

  • ADUNAREA GENERALĂ A FILIALEI / SUCURSALEIorganul suprem de conducere în plan teritorial
  • BIROUL EXECUTIV AL FILIALEI / SUCURSALEIorganul de conducere a activităților curente între Adunările Generale ale Filialei/Sucursalei
  • CENZORULorganul de control la nivelul Filialei/Sucursalei
  • PREŞEDINTELE FILIALEI/SUCURSALEI – organul de reprezentare al Filialei/Sucursalei