PRECIZĂRI PRIVIND MODUL DE IMPOZITARE A PENSIILOR MILITARE ÎNCEPÂND CU LUNA IANUARIE 2024

Stimați camarazi,
 
    Începând cu 01.01.2024 au intrat în vigoare modificările aduse la Codul Fiscal prin Legea nr. 282/2023, pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu și a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
    Prin articolul XVIII din legea de mai sus a fost schimbat modul de impozitare a pensiilor militare de serviciu, fiind introdusă impozitarea progresivă a acestora prin trei trepte de impunere.
    Modificările care îi privesc pe pensionarii militari sunt cele aduse articolul 101, alin. (2), lit. c), din Codul Fiscal, acestea fiind următoarele: 
         pentru venitul lunar din pensii care are doar componentă necontributivă, din care se deduce plafonul de venit neimpozabil lunar de 2.000 de lei, se aplică progresiv următoarele cote de impunere:

(i)     10%, pentru partea mai mică decât nivelul câștigului salarial mediu net sau egală cu acesta;

(ii)   15%, pentru partea cuprinsă între nivelul câștigului salarial mediu net și nivelul câștigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat sau egală cu acesta;

(iii)20%, pentru partea ce depășește nivelul câștigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

 

    Din analiza talonului de pensie pentru luna ianuarie 2024 și din răspunsul dat de Casa de Pensii Sectorială a M.Ap.N. (CPS) unor camarazi care au contestat modul de calcul al impozitului pentru ianuarie 2024, rezultă că algoritmul de calcul a impozitului pe venitul din pensie, aplicat de CPS nu respectă litera legii amintite mai sus. Astfel, CPS a dedus plafonul de venit neimpozabil lunar de 2.000 de lei din prima cotă de impozitare (de 10%) și nu din venitul lunar brut, prejudiciul lunar fiind de aproximativ 200 lei. 

    Consider că, în litera legii, sintagma „se deduce plafonul de venit neimpozabil lunar de 2000 de lei” este echivalentă cu excluderea sumei de 2000 de lei din brutul pensiei militare de stat, stabilindu-se astfel venitul impozabil din pensie (venitul care se impozitează), la care se aplică progresiv cele trei cote de impunere stabilite prin art. 101, alin. 2, lit. c din Codul Fiscal.
 
    În concluzie, cei care se simt afectați de modul cum este calculat impozitului pe pensie, pot trimite o contestație la Casa de Pensii Sectorială a M.Ap.N., conform modelului de contestație de mai jos (click aici pentru descărcare fișier), prin poștă sau e-mail (adresele sunt trecute în modelul de contestație).
 
                                  Col.rtr. Ioan Mocan
                                        Presedintele 
Asociației Cadrelor Militare în Rezerva și Retragere din Arma Geniu                  
                          “General Constantin N. Hârjeu”
*           *
*
Model Contestație la CPS a MApN

                                Către,

CASA DE PENSII SECTORIALĂ A M.Ap.N. 

București, Sector 6, B-dul Drumul Taberei, nr. 7F, sector 6, cod postal 061352,

e-mail: [email protected]

 

Directorului Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului  Apărării Naționale

Domnule Director,

 

Subsemnatul col.rtr. ………………, domiciliat în …………….., strada……., nr. …., bloc …….., sc. ….., ap. ……….., et…, sector ……., identificat cu CI seria…. nr. ……..…, emisă de SPCLEP …………, la data de ……., având CNP ……………,  pensionar M.Ap.N. cu Decizia de pensie nr…….. din data de………., dosar de pensie nr. ……………… telefon………..…, e-mail ……………..,

formulez următoarea CONTESTAȚIE cu privire la modul de calcul a pensiei mele începând cu luna ianuarie 2024, astfel:

 

 • Consider că au fost aplicate incorect prevederile art. 101, alin. 2, lit. c din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (modificat de Art. XVIII din Legea nr. 282/2023, pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu şi a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal) referitoare la calculul impozitului pe venitul din pensie;
 • Deși articolul 101, alin. (2), lit. c), din Codul Fiscal prevede că pentru venitul lunar din pensii care are doar componentă necontributivă, din care se deduce plafonul de venit neimpozabil lunar de 2.000 de lei, se aplică progresiv următoarele cote de impunere:
  • 10%, pentru partea mai mică decât nivelul câștigului salarial mediu net sau egală cu acesta;
  • 15%, pentru partea cuprinsă între nivelul câștigului salarial mediu net și nivelul câștigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat sau egală cu acesta;
  • 20%, pentru partea ce depășește nivelul câștigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

prin algoritmul de calcul a impozitului pe venitul din pensie, aplicat, Casa de pensii sectorială a M.Ap.N. a dedus plafonul de venit neimpozabil lunar de 2.000 de lei din prima cotă de impozitare (de 10%) și nu din venitul lunar brut;

 • Consider că, în literal legii, sintagma „se deduce plafonul de venit neimpozabil lunar de 2000 de lei” este echivalentă cu excluderea sumei de 2000 de lei din brutul pensiei militare de stat, stabilindu-se astfel venitul impozabil din pensie, la care se aplică progresiv cele trei cote de impunere stabilite prin art. 101, alin. 2, lit. c din Codul Fiscal;
  • Modul de calcul pe care înțeleg să-l supun atenției conform prevederilor prezentate mai sus este următorul:
  • Pensia brută după aplicarea indexării de 13,8 % = ….. lei,
  • Venitul din pensie care se impozitează = …..lei (pensia brută) – 2000 lei (plafonul de venit neimpozabil lunar) = ..… lei, căruia i se aplică progresiv următoarele cote de impunere:
   • 10% pentru: 0 lei la 4426 lei (nivelul câştigului salarial mediu net) = 4426 lei x 10% =  443 lei;
   • 15% pentru: 7567 lei (nivelul câştigului salarial mediu brut) –  4426 lei = 3141 lei x 15% = 471 lei;
   • 20% pentru: … lei (venitul din pensie care se impozitează) – 7567 lei = ……. lei x 20% = ..…. lei;
  • Total impozit = 443 lei + 471lei + ….. lei =  …… lei
  • Pensie netă = ….. lei (pensia brută) –  …… lei (impozit total) = ….. lei.

Având în vedere că pensia netă calculată de mine conform legislației prezentată mai sus, de ……… lei este diferită de cea din cuponul de pensie pentru luna ianuarie 2024, de ……. lei, vă rog să efectuați verificările ce se impun și să dispuneți recalcularea pensiei în strictă conformitate cu prevederile Art. XVIII din Legea nr. 282/2023 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu şi a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Totodată solicit să îmi fie returnate sumele reținute contrar prevederilor legale în luna ianuarie 2024 și următoarelor, prin  încălcarea prevederilor Codului Fiscal.

 

 

Cu respect,

Data

…………………….                                                                                 ……………..