IMPOZITAREA PROGRESIVĂ A PENSIILOR MILITARE, MĂSURĂ DISCRIMINATORIE

Începând cu 01 ianuarie 2024, prin aplicarea art. 101 Cod Fiscal, așa cum a fost modificat prin Legea nr. 282/2023, militarilor în rezervă și retragere din întregul Sistem  Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională li s-a aplicat o nouă măsură discriminatorie și sancționatorie de supraimpozitare a pensiilor militare, fapt ce a condus la o scădere a veniturilor acestora.

Plecând de la premiza că măsura în sine încalcă prevederile articolelor 1, 15, 16, 44, 56, 124, 125, 139 și 147 din Constituția României precum și articolele 6, 13, 38, 61-63 din Legea nr. 24/2000 considerăm că este cazul să ne apărăm drepturile în instanță.

În acest sens Asociația Ofițerilor în Rezervă din România (AORR), prin președintele acesteia, d-l gl.lt.rtr. Bălăceanu Virgil, ne-a pus la dispoziție un model de Cerere de chemare în judecată și unele precizări pentru cei care vor să inițieze această acțiune în instanță. Acestea au fost întocmite cu sprijinul col.r.mag. Constantin Udrea și a soției acestuia.

Pentru orice neclaritate nu ezitați să mă sunați la telefon 0745.432.175 – col.rtr. Mocan Ioan.

Cu cât sunt mai multe cereri de chemare în judecată depuse, cu atât avem mai multe șanse de câștig.

Vă rog să citiți cu atenție Precizările de mai jos și Cererea de chemare în judecată. Dacă nu puteți descărca cererea din acest comunicat vă rog să mă sunați ca să o trimit prin e-mail sau pe WhatsApp.

 

Colonel (rtr.) Ioan MOCAN

Președintele

Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere

din Arma Geniu ,,General Constantin N. Hârjeu”

 

În continuare vă prezentăm cele primite de la AORR:

 

PRECIZĂRI

PRIVIND ACȚIUNEA DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ  A CASEI DE    PENSII SECTORIALE ȘI A MINISTERULUI APĂRĂRII NAȚIONALE

 1. SCOPUL ACȚIUNII
 • Returnarea impozitului suplimentar reținut începând cu 01 ianuarie 2024, cu dobânzile și penalitățile aferente, în urma declarării neconstituționalității supraimpozitării discriminatorii și sancționatorii a pensiilor militare;
 • Demersul nostru se va alătura acțiunilor întreprinse în același scop de către magistrați;
 • Marcarea unei noi etape de maturizare a luptei Asociațiilor militarilor pentru prezervarea statutului cadrelor militare și apărarea drepturilor acestora.
 1. ACȚIUNEA

Conform Cererii de chemare în judecată, prezentată mai jos.

 1. PRECIZĂRI
 • Cererea de chemare în judecată se individualizează de către fiecare reclamant cu datele personale și antetul necesar, respectiv Tribunalul județean sau Tribunalul București, funcție de domiciliul militarului.
 • Cererea se poate depune personal la Registratura Tribunalului sau se poate transmite prin POSTĂ, recomandată cu confirmare de primire, ÎN 4 (patru) EXEMPLARE, semnate și datate fiecare, atât pe Cererea de chemare în judecată cât și pe Anexă (Punct de vedere al reclamantului privind excepția de neconstituționalitate), la sfârșit.
 • TERMENUL DE DEPUNERE este de 45 de zile de la luarea la cunoștință despre supraimpozitare (data primirii talonului de pensie pentru luna ianuarie 2024), la Secțiile pentru litigii de muncă și asigurări sociale ale Tribunalelor județene și la Tribunalul București, funcție de domiciliul militarului.
 • Depunerea se poate face individual sau pe grupuri de 4-5 militari, cu indicarea ca domiciliu procesual pentru corespondenta numai a unuia dintre domiciliile reclamanților.
 • Se anexează la fiecare exemplar xerocopii de pe:
  • cartea de identitate
  • talonul de pensie supraimpozitată, cel din ianuarie 2024;
  • talonul de pensie din luna decembrie 2023;
  • plicul în care s-a primit talonul din ianuarie 2024 cu ștampila Poștei pentru dovedirea depunerii în termen a reclamației.
 1. Recomandarea Consiliului Director al AORR este de a consilia membrii Asociației în sensul de a-și exercita în număr cât mai mare, individual sau în grupuri, drepturile constituționale de acces neîngrădit la JUSTIȚIE și de a comunica la Punctul de Contact numerele de înregistrate ale dosarelor la instanțe în vederea urmăririi evoluției acestora și a jurisprudenței ce se va crea.

 

PENTRU A.C.M.R.R.A.Ge.: numărul de înregistrate al dosarului la instanță  va fi comunicat secretarului Asociației, col.r. Antonescu Valentin, tel. 0722.263.925.

 

 1. COSTURI
 • Aproximativ 20 lei pentru multiplicarea acțiunii în 4 exemplare.
 • Aproximativ 20 lei costuri de expediție prin Poștă, recomandată cu confirmare de primire.
 • Nu se percepe taxa de timbru.
 • În aceasta etapă nu este neapărat nevoie de avocat deoarece se cere sesizarea CURȚII CONSTITUȚIONALE A ROMÂNIEI și SUSPENDAREA procesului până la pronunțarea unei Decizii de către aceasta.
 • Instanța este abilitată să judece și în lipsa reclamantului.

 

 1. FINALITATEA URMĂRITĂ
 • Obținerea unei soluții de tipul celei precedente prin care s-a returnat CASS-ul.