Home » Articole »

 

150 de ani de la înființarea specialității “PONTONIERI”, 26 februarie 2016

Istoria şi tradiţiile oricărei armate, incontestabil reprezintă rodul unui proces evolutiv obiectiv, ale căror fundamente definitorii izvorăsc din tezaurul structurilor sale organizatorice, ale armelor şi specialităţilor militare componente. „Armata ţării, care întruchipează întregul popor român, aşa cum sublinia ilustrul general de geniu C.N. Hârjeu, trebuie să-şi cunoască trecutul pentru a-şi face din el biblia credinţei şi călăuza datoriei“.

Raportându-ne la istoria şi tradiţiile Armei Geniu – componentă de bază a Armatei României, la loc de cinste şi cu prestigiu de necontestat se situează specialitatea „pontonieri”, înfiinţată în urmă cu 150 de ani, la 25.02.1866. 

Din punct de vedere al obârşiei etimologice, noţiunea de pontonieri provine din latinescul „pontus / ponti” a cărui semnificaţie, în accepţiunea generală, este înţeleasă ca „punte de traversare / trecere” a obstacolelor din teren. Aceeaşi semnificație a fost însuşită şi de către alte state de origine latină care, în limbajul de specialitate utilizează cuvinte asemănătoare cum ar fi: pont în Franţa, puente în Spania, ponte în Italia şi Portugalia.

Cititi intregul nostru articol aici! 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *