ZIUA UNIRII PRINCIPATELOR ROMÂNE OMAGIATĂ ÎN GARNIZOANA BUCUREȘTI, DE CĂTRE MILITARII GENIȘTI ACTIVI, DIN REZERVĂ ȘI RETRAGERE

În ziua de 21 Ianuarie a.c., la Batalionul 96 Geniu ,,Cetatea București”, s-a desfășurat o amplă manifestare dedicată sărbătoririi Zilei Unirii Principatelor Române.

Programul acestei manifestări omagiale a inclus următoarele activități:

 • simpozion dedicat actului istoric de la 24 Ianuarie 1859 care a pus bazele statului național modern ROMÂNIA și Domnitorului Alexandru Ioan Cuza;
 • inaugurarea și vizitarea sălii de tradiții militare a batalionului, căreia i s-a acordat denumirea onorifică ,,Alexandru Ioan Cuza”;
 • ceremonial militar adecvat evenimentelor de acest gen.

La invitația lt.col. Dănuț Șerban – comandantul unității, au onorat cu prezența acest eveniment omagial:

 • domnul Bogdan Cuza, descendent din familia Domnitorului Alexandru Ioan Cuza;
 • gl.lt.rtr. Neculai Băhnăreanu, președintele Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere, asociație al cărei patron spiritual este Domnitorul Alexandru Ioan Cuza;
 • gl.bg.rz. Vasile Ionescu, fost comandant al Brigăzii 10 Geniu ,,Dunărea de Jos” Brăila;
 • col.Silviu Gimiga, locțiitorul comandantului Brigăzii 10 Geniu ,,Dunărea de Jos” Brăila;
 • col.Radu Riti, directorul Muzeului Militar Național ,,Ferdinand I”;
 • col.rtr. Marian Gargaz, col.rtr. Ioan Mocan, col.rtr. Dănilă Moldovan și col.rtr.prof.univ. Teodor Pop – reprezentanți ai Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere din Arma Geniu ,,General Constantin N. Hârjeu”;
 • col. Claudiu Grandel, comandantul Batalionului 13 Cercetare ,,Burebista” București;
 • col. Hodorogea Mihai, lt. Mihaela Șerban, dl. Daniel Dolcan și dl. Sezai Curtali, invitați speciali ai comandantului unității;
 • plut.adj.șef. Bujor Viorel, vicepreședinte al Asociației Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități.

Simpozionul s-a desfășurat în clubul unității, în prezența unui număr însemnat de cadre militare și salariați civili ai batalionului, fiind deschis de către dl. Marius Gugiu – inițiatorul acestei manifestări.

Comunicările prezentate de către dl. Bogdan Cuza, col. Marian Gargaz, col. Dănilă Moldovan și col. Mihai Hodorogea au evidențiat și elogiat aspecte semnificative cu privire la actul istoric de la 24 ianuarie 1859, care a marcat primul pas al reîntregirii naționale, activitate politică și diplomatică desfășurată de Alexandru Ioan Cuza pentru recunoașterea Unirii celor două Principate Române de către marile puteri europene, precum și calitățile celui ce în fapt, a fost ultimul voivod național, personalitate de frunte a neamului românesc, precum:

 • spiritul patriotic, devotamentul și credința cu care și-a servit necondiționat țara și poporul;
 • curajul de a iniția și susține cu fermitatea înfăptuirea unor reforme interne fără egal până atunci, inclusiv în domeniul militar, menite să asigure dezvoltarea modernă a tânărului stat român;
 • spiritul de sacrificiu și asumare fără echivoc a riscurilor confruntării directe cu forțele politice conservatoarea alcătuite din reprezentanți ai boierimii și ai marii burghezii, potrivnice politicilor promovate în interesul națiunii;
 • demnitatea cu care a abordat întotdeauna relațiile la nivel instituțional, inclusiv în momentul abdicării forțate pusă la cale de către monstruoasa coaliție de politicieni de sorginte burghezo-moșierească etc.

În continuare, participanții s-au deplasat în Sectorul de Istorie și Tradiții Militare al batalionului, ale cărui exponate oferă celor interesați date cronologice și informații utile cu privire la:

 • evoluția structural-acțională a Armei Geniu de la înființare acesteia (31 mai 1859), până în prezent;
 • participarea trupelor de geniu din Armata României, sub egida ONU și NATO, la misiunile internaționale de menținerea păcii în Teatrele de Operații din Angola, Bosnia-Herțegovina, Irak și Afganistan;
 • evoluția și activitatea Batalionul 96 Geniu ,,Cetatea București” începând cu anul 1997.

Cu acest prilej sala consacrată Armei Geniu a fost denumită onorific ,,Sala Alexandru Ioan Cuza”, inaugurarea acesteia realizându-se de către comandantul unității împreună cu domnul Bogda Cuza.

Ceremonialul militar prilejuit de sărbătorirea Zilei Unirii Principatelor Române s-a desfășurat, cu întreg personalul, pe platoul unității, în cadrul căruia dl. lt.col. Dănuț Șerban și dl. Bogdan Cuza au prezentat scurte alocuțiuni cu privire la evenimentul sărbătoresc.

În semn de recunoștință pentru onorarea acestui eveniment omagial, domnului Bogdan Cuza i-a fost oferit de către lt.col. Dănuț Șerban un tablou cu personalul care slujește în batalionul ,,Cetatea București” și emblema simbol a Asociației Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități de către plut.adj.șef Viorel Bujor.

La încheierea ceremonialului participanții s-au prins în tradiționala Horă a Unirii,  au fost făcute fotografii de grup, iar dl. Bogdan Cuza a consemnat în Cartea de Onoare a batalionului.

Evenimentul omagial desfășurat la Batalionul de Geniu din București a marcat în fapt    și deschiderea agendei manifestărilor dedicate aniversării a 165 de ani de atestare istorică și servicii în slujba patriei a Armei Geniu, armă de bază a Armatei României, instituționalizată oficial la 31 mai 1859  prin ,,încuviințarea” Domnitorul Alexandru Ioan Cuza.

 

Colonel (rtr.) Marian GARGAZ                             

            Președinte de Onoare                                                      

      al Asociației Cadrelor Militare                                        

în Rezervă și Retragere din Arma Geniu