ZIUA ARMEI GENIU 2022 – Mesajul Președintelui ACMRRAGe

MESAJUL

Președintelui Asociației Cadrelor Militare în Rezervă

și în Retragere din Arma Geniu ,,General Constantin N. Hârjeu”

cu ocazia Zilei Armei Geniu 2022

 

          În fiecare an, la 31 Mai, sărbătorim Ziua Armei Geniu, o armă cu un istoric bogat și o tradiție de peste un secol și jumătate, primul batalion de geniu fiind înființat în anul 1859, prin decretul semnat de către domnitorul Alexandru Ioan Cuza.

În cei 163 ani de existență, istoria armei geniu s-a identificat cu istoria Armatei Române. Militarii geniști au participat la marile evenimente militare din istoria poporului român, cum ar fi Războiul de Independență, Primul Război Mondial, campaniile celui de-al Doilea Război Mondial, dar și la activitățile de mare amploare pentru amenajarea teritoriului desfășurate pe timp de pace, cum ar fi: realizarea de fortificații pentru întărirea capacității de apărare a țării, refacerea după război a rețelei de drumuri, poduri, căi ferate și aerodromuri, participarea la realizarea drumului Transfăgărășan, a canalelor navigabile Dunăre – Marea Neagră și Poarta Albă – Midia – Năvodari, realizarea sistemelor de irigații, construcții civile și industriale, participarea la prevenirea și înlăturarea efectelor calamităților naturale. Toate acestea constituie tot atâtea dovezi de îndeplinire a menirii acestei arme, de eroism, abnegație și spirit de sacrificiu.

După anul 1990, participarea militarilor geniștilor la misiuni în teatrele de operații din Angola, Bosnia-Herțegovina, Afganistan, Kosovo și Irak au evidențiat gradul ridicat de pregătire al acestora, precum și capacitatea de cooperare cu structuri multinaționale de geniu similare, făcând cunoscută și recunoscută valoarea militarilor români.

Rezultatele deosebite obținute de subunitățile și unitățile de geniu în procesul de instrucție și la exercițiile militare naționale și cu participare multinațională, au reprezentat o contribuție importantă la efortul general de integrare militară europeană și euroatlantică.

Raportându-ne la semnificația acestui eveniment, considerăm că și astăzi, mai mult ca oricând, avem datoria să ne îndreptăm, cu evlavie, gândurile către înaintașii noștri din toate timpurile, să aprindem candela recunoștinței și să-i omagiem așa cum se cuvine pe cei ce s-au jertfit pentru libertatea, întregirea și unitatea neamului românesc.

Dragi camarazi geniști, în activitate, în rezervă și retragere,

În această zi de sărbătoare, vă transmit gândurile mele de respect și prețuire pentru tot ceea ce faceți sau ați făcut în întreaga dumneavoastră carieră dedicată Armei Geniu.

Cu prilejul sărbătoririi a 163 de ani de la înființarea Armei Geniu, vă felicit pentru realizările dumneavoastră, vă urez multă putere de muncă, noi și însemnate succese în activitățile viitoare, sănătate și bucurii alături de cei dragi.

La mulți ani !

Președintele Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și

în Retragere din Arma Geniu  ,,General Constantin N. Hârjeu”

 

Colonel (r)  Ioan MOCAN