Septembrie 2015

1. 04 – 07 Septembrie, în garnizoana Alba Iulia și-au dat întâlnire ofițerii de Geniu și Construcții / promoția 1975 cu prilejul aniversării a 40 ani de la absolvirea Școlii Militare de Ofițeri Activi ,,Nicolae Bălcescu” și înălțarea la gradul de locotenent. Din totalul celor 86 absolvenți, din care în viață numai 70, au răspuns ,,prezent” la această întrunire 36 și au absentat 34 (4 netransportabili, 12 nu au fost de găsit, iar 18 din motive de sănătate sau de altă natură).

   Asociația a fost reprezentată prin următorii săi membri: Colibă Constantin, Cloșcaru Gicu, Crăciun Constantin, Dolcescu Iulian, Drăghici Ion, Enache Neculaiu, Gargaz Marian, Istrate Mihai, Luca Ion și Pătra Ștefan.

Au mai participat, în calitate de invitați: col.rtr. Corneşanu Nicolae – fost lector Tactică şi Fortificaţii, col.rtr. Petre Alexandru – fost comandant al plutonului 2 elevi geniu, col. ing.rtr. Israel Mircea și col.ing.rtr. Toma Aristide – foști lectori de Statică, Rezistența Materialelor, Maşini şi Utilaje de Geniu.

Din programul întrunirii au fost reținute următoarele activități semnificative:

  •  prezentarea Colegiului Național Militar ,,Mihai Viteazul” de către d-na prof. Farcaș Maria (reperele de bază cu privire la istoricul, admiterea, programele de studii și performanțele colegiului; vizitarea Sălii Tradițiilor, a Sălii Trofeelor și a bazei didactice de învățământ);
  • imortalizarea revederii prin fotografii cu întreaga promoție și pe plutoane;
  • festivitatea oficială a întâlnirii: efectuarea apelului general (col.rz. Drăghici Ioan – fost elev plutonier al companiei); moment de reculegere pentru lectorii, comandanții și absolvenții decedați; prezentarea reperelor de bază cu privire la evoluția absolvenților (col.rz. Gargaz Marian – șeful promoției); alocuțiuni adecvate evenimentului sărbătoresc (col. Domșa Marcel – comandantul Colegiului Național Militar ,,Mihai Viteazul” și col.rtr. Corneşanu Nicolae – decanul de vârstă al invitaților);
  • înmânarea Brevetului de Membru de Onoare al Asociației, celor 4 lectori / comandanți (col.rz. Gargaz Marian);
  •  prezentarea succintă a elementelor de bază cu privire la organizarea și programul de acțiune al Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și în Retrage din Arma Geniu (col.rz. Gargaz Marian); la încheierea prezentării col.rz. Lupu Mihai / Sibiu, lt.col.rz. Cacoveanu Ion / Rm. Vâlcea și mr.rz. Hegeduș Imre / Târgu Mureș și-au depus cererile pentru înscrierea în Asociație;
  • vizitarea Cetății Alba Iulia și banchetul camaraderesc de petrecere și dans;
  • evocarea personalității Mareșalului Constantin Prezan (col.rz. Gargaz Marian) și depunerea unei coroane de flori la bustul acestuia din Piața Centrală a Cetății Alba Iulia;
  • asistarea la ceremonialul schimbării Gărzii Cetății Alba și executarea tragerilor cu bateria de artilerie;
  •  primirea onorului acordat Ofițerilor de Geniu și Construcții / Promoția 1975 de către Garda Cetății Alba Iulia, trecerea în revistă a acesteia;
  • înmânarea comandantului Gărzii – col. Neamțu Ovidiu (ofițer de geniu) – a unui exemplar al lucrării ,,Sub Însemnele Geniului” (istoricul la zi al Armei Geniu) de către autorul acestuia, col.rz. Gargaz Marian și locțiitorului acestuia, elevul Ghețe Vlăduț (nepotul col.rtr. Ghețe Dumitru – fost comandant al Regimentului 52 Geniu Alba Iulia), a Insignei Promoției 1975.

 

2. 08 Septembrie, grupul format din coloneii în rezervă Gargaz Marian, Pătra Ștefan, Colibă Constantin, Enache Neculaiu, Blideran Mircea – membri ai Asociației împreună cu soțiile, cu sprijinul col.rz. Draia Viorel – președintele A.N.V.R. Filiala Brad, au vizitat Muzeul Aurului și Complexul de Monumente Istorice de la Țebea (Panteonul Moților): Mormintele martirilor Revoluției din 1848-1849 (Avram Iancu și tribunii acestuia Ioan Buteanu și Simion Groza), Gorunul lui Horea, Cimitirul Eroilor Români căzuți la datorie în luptele pentru dezrobirea Ardealului şi unirea cu Ţara în timpul războiul de reîntregire a neamului.

 

3. Pe data de 26 septembrie 2015, membrii filialei Brăila,împreună cu invitați din Galați, Râmnicu Sărat, Buzău și Roman, au participat la activități prilejuite de a 47-a aniversare a B. 550 Geniu.

După vizita la Muzeul Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine de la Dunărea de Jos din garnizoana Galați (foto 1, 2, 3),

 

Foto 1  Foto 3 Foto 4

a urmat deplasarea în garnizoana Brăila unde s-a participat la masa festivă comună.

Foto – În fața Căminului Militar Brăila, la statuia generalului Eremia Grigorescu.

Foto 2