Sărbătoare istorică pentru geniștii români!

În ziua de 30 Mai 2018, cu prilejul Zilei Armei Geniu, Consiliul Director Central al A.C.M.R.R. / Arma Geniu în colaborare cu Statul Major al Forțelor Terestre a organizat și desfășurat activități omagial-comemorative, după cum urmează:

 • 09.00-10.10, Ceremonial militar la Monumentul Eroilor din Arma Geniu – Leul.

Au participat cadre militare de geniu active și din rezervă / retragere, după cum urmează:

– gl.bg. Gheorghe Soare, șeful Direcției Domenii Militare și Infrastructuri împreună cu unele cadre militare de geniu din structurile centrale ale Ministerul Apărării Naționale;

– cadre militare de geniu din Statul Major al Forțelor Terestre, Batalionul 96 Geniu București și Centrul 70 Geniu Pantelimon / Statul Major al Forțelor Aeriene;

– col. Vasile Ionescu, comandantul Brigăzii 10 Geniu ,,Dunărea de Jos”  Brăila și lt.col. Adrian Chiroiu, comandantul Batalionului 3 Geniu Buzău;

-un grup de membri ai  A.C.M.R.R. / Arma Geniu format din: gl.bg.rz. Tofan Mihai, col.rz. Mocan Ioan, col.rz. Julea Cotrnel, col.ing.rtr. Stanciu Dumitru, col.rtr. Cune Gheorghe, col.rtr. Brumă Ștefan, col.ing.rz. Constantinescu Nicolae, col.ing.rtr. Piersecă Constantin, col.ing.rz. Cojocaru Stelian, col.rtr. Marin Ion, col.rtr. Fieroiu Nicolae, col.rtr. Marghescu Toma, col.rtr. Iuraș Ion, col.rtr. Iordache Nicolae, col.rz. Ganea Eugeniu, col.rz. Trifu Ilie, lt.col.rtr. Cîrstea Marin, mr.rz. Trușcă Adrian, cpt.rtr. Iorga Maximilian și doamnele Zaharcu Steluța, Piersecă Ioana, Capela Mihaela, Sava Maria.

Subunitatea de gardă a fost asigurată de către Centrul 70 Geniu Pantelimon.

Părintele Valentin Lazăr – preotul militar al S.M.F.T. a oficiat serviciul religios pentru cinstirea memoriei eroilor geniști căzuți la datorie în timpul celui de-al doilea Război Balcanic și Războiul de Întregire Națională.

Au fost depuse coroane și jerbe de flori la Monument și statuia mr.ing. Panait Donici, ctitorul Armei Geniu din Armata României, de către: Statul Major al Forțelor Terestre, Brigada 10 Geniu ,,Dunărea de Jos”  Brăila, Batalionul 96 Geniu București, Centrul 70 Geniu Pantelimon și A.C.M.R.R. / Arma Geniu.

 

 

 • 11.00 – 12.20, Ceremonial militar pentru inaugurarea lucrării statuare reprezentând bustul generalului Constantin N. Hârjeu – genist eminent, fost ministru de război, dispusă la intersecția bulevardului Unirii cu strada Ion Pillat / Sectorul 3 București (vis-a-vis de sediul Zepter).

La ceremonial au participat, în calitate de invitați:

– Domnul gl.mr. Constantin NEGREA, șeful Direcției Logistice / Statul Major al Apărării, reprezentant al șefului Statului Major al Apărării;

– Domnul gl.bg. Gheorghe SOARE – Șeful Direcției Domenii Militare și Infrastructuri;

– Domnul col.ing. Horia Pușcău – șef serviciu /  Statul Major al Forțelor Terestre;

– Domnul lt.col. Marius PIȚURLEA, sef birou / Direcția Calitatea Vieții Personalului;

– Domnul col. Vasile IONESCU – comandantul Brigăzii 10 Geniu ,,Dunărea de Jos”  Brăila, împreună cu lt.col. Cârjeu Cristian – comandantul Batalionului 96 Geniu București, lt.col. Dubină Florin – comandantul Batalionului 52 Geniu Satu Mare și lt.col. Chiroiu Adrian comandantul Batalionului 3 Geniu Buzău.

– Domnul col. Cimpoiașu Constantin – comandantul Centrului 70 Geniu Pantelimon;

– Domnul col. Petre NEAȚĂ – directorul Muzeului Militar Național ,,Ferdinand I”;

– Domnul col. Florin TĂNASE, comandantul Comandamentului Garnizoanei București;

– Domnul c-dor Marius CROITORU, locțiitorul șefului Arhivelor Militare Naționale;

– Domnul gl.mr.rtr. Ioan DAN, vicepreședinte al Asociației Naționale a Cadrelor  Militare în Rezervă și Retragere ,,Alexandru Ioan Cuza”, împreună cu reprezentanții Filialelor de sector din București;

– Domnul gl.mr.prof.univ. Visarion NEAGOE – președintele Asociației Naționale Cultul Eroilor ,,Regina Maria”;

– Domnul gl.mr.rtr. Ion UNGUREANU – președintele Fundației ,,Sfântu Gheorghe”;

– Domnul gl.bg.rtr. Mihai ȚĂPÂRLEA- vicepreședinte al Asociației Ofițerilor în Rezervă din România;

– Domnul gl.bg.(rz.) Mihai TOFAN, președintele Filialei Brăila a A.C.M.R.R. / Arma Geniu;

– Domnul col.(rtr.) Marin SCARLAT, președintele Sucursalei Buzău a A.C.M.R.R. / Arma Geniu;

– Domnul col.rtr. Constantin VASILE – președintele Asociației Cadrelor  Militare de Căi Ferate și Transporturi Militare;

– Domnul col.(rz.) Cristian SCARLAT, președintele Asociației  ,,STINDARD”;

– Doamna Cornelia CROITORU, vicepreședintele Uniunii Naționale a Veteranilor de Război și Urmașilor Veteranilor de Război;

– Doamnele profesoare Oana DOBRESCU, Ioana IOANE și Cristina POSTOLACHI împreună cu grupul de elevi / Școala Generală nr. 70 ,,Cezar Boliac” / Sectorul 3;

Au fost prezenții membrii activi și simpatizanți ai A.C.M.R.R. / Arma Geniu, precum și un număr însemnat de cadre militare în rezervă și retragere din garnizoana București.

Ceremonialul inaugurării monumentului s-a desfășurat potrivit următorului programul:

 • 50 – 11.00 Sosirea invitaților;
 • 00 – 11.05 Întâmpinarea oficialităților; intonarea Imnului de Stat al României;
 • 05 – 11.10 Prezentarea onorului militar și dezvelirea monumentului;
 • 10 – 11.20 Oficierea serviciului religios pentru sfințirea monumentului;
 • 20 – 11.40 Alocuţiuni referitoare la însemnătatea evenimentului;
 • 40 – 11.55 Decernare unor distincții onorifice;
 • 55 – 12.05 Depunerea coroanelor de flori; înălțarea de baloane tricolore;
 • 05 – 12.20 Fotografie cu invitații; Intonarea Imnului Geniștilor; retragerea invitaților.
 • 00 – 12.20 Fotografii la monument, cu participanții;
 • 20 – 17.30 Deplasare la Cercul Militar Național; participarea la masa camaraderească (Sala Norvegiană).

Ceremonialul militar a fost organizat sub coordonarea Comenduirii Garnizoanei București, având sprijinul nemijlocit al:

 • Muzicii militare a Brigăzii 1 Mecanizată ,,Argidava,, București, condusă de lt.col. Florea Daniel și plut.adj.pr. Cătălin Amărăzanu;
 • Detașamentului de onoare condus de cpt. Valentin Stan și lt. Răzvan Cătană / Brigada 30 Gardă ,,Mihai Viteazul” București;
 • Echipei de sonorizare condusă de domnul Mihai Mocanu / Comandamentul Logistic Întrunit;
 • Echipajului de Poliție Militară, condusă de mr. Ionuț Smârcea și plut.adj.pr. Florin Drăcea / Batalionul 265 Poliție Militară București;

Dezvelirea monumentului a fost săvârșită de către elevii Rareș Cristian GARGAZ și Alina BALASZ / Școala Generală nr. 70 ,,Cezar Bolliac” / Sectorul 3 București, iar serviciul religios pentru sfințirea acestuia a fost oficiat de către părintele Lazăr Valentin – preotul SMFT.

Despre semnificația evenimentului au vorbit col.rtr. Gargaz Marian – președintele Asociației, dl.gl.mr. Constantin NEGREA – reprezentantul Statului Major al Apărării și dl.col. Valentin Tănase – sculptorul bustului gl. Constantin N. Hârjeu.

În numele Consiliului Director Central al Asociației, col.rtr. Gargaz Marian a conferit ,,Medalia Comemorativă ,,General Constantin N. Hârjeu”, comandanților actualelor unități de geniu și  artizanilor acestei lucrări de artă vizuală:

 • Domnul col. Valentin TĂNASE, directorul Studioului de Arte Plastice al Armatei, sculptorul bustului gl. Constantin N. Hârjeu;
 • Domnul cpt.(rz.) ing. arh. Bogdan Ionescu, șeful proiectului de arhitectură;
 • Domnul lt.(rz.) ing. Horia DUGAN, șeful proiectului de rezistență;
 • Domnul col.(rtr.) Neculai BOTEZATU, constructorul lucrării;
 • Domnul ing. Ion MOTOTOLEA, dirigintele de șantier.

Pe fondul muzical al ,,Imnului Eroilor” au fost depuse coroane de flori la monument din partea:

  Statului Major al Apărării și Statului Major al Forțelor Terestre;

– Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere ,,Alexandru Ioan Cuza”;

– Asociației Cadrelor  Militare în Rezervă și Retragere din Arma Geniu;

– Asociației Cadrelor  Militare de Căi Ferate și Transporturi Militare;

– Asociației Ofițerilor în Rezervă din România;

– Centrului 70 Geniu / Statul Major al Forțelor Aeriene.

Concomitent cu depunerea coroanelor de flori la monument, elevii clasei a V-a A din Școala Generală nr. 70 ,,Cezar Bolliac” au înălțat baloane tricolore;

La încheierea ceremonialului, doamna Ioana Piersecă – membru simpatizant al Asociației Cadrelor  Militare în Rezervă și Retragere din Arma Geniu – a recitat din propria-i creație poeziile ,,La monument” și ,,Omagiu geniștilor”, iar apoi pe grupuri de participanți s-au făcut fotografii la monument.