Participarea A.C.M.R.R. / Arma Geniu la Festivități prilejuite de Centenarul Marii Unirii

 • 01 Decembrie. În contextul celebrării Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, din inițiativa Ligii pentru Apărarea Drepturilor Pensionarilor Militari, sub egida Forumului Structurilor Asociative din Sistemul de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională, la Statuia patronului spiritual al Brigăzii 30 Gardă – Mihai Viteazul s-a desfășurat un semnificativ ceremonial militar, întru cinstirea memoriei primului unificator al Românilor în anul 1600.

La ceremonial au fost prezente cadre militare în rezervă și în retragere / unele structuri asociative din compunerea Forumului:

 • Liga pentru Apărarea Drepturilor Pensionarilor Militari;
 • Asociația Militarilor din România – ROMIL București;
 • Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere ,,Alexandru Ioan Cuza”;
 • Asociația Ofițerilor de Rezervă din România – A.O.R.R.;
 • Liga Aeriană Română;
 • Sindicatul Național al Polițiștilor;
 • Fundația ,,General Grigore Baștan”;
 • Federația Militarilor Români;
 • Asociația Pensionarilor din România;
 • Asociația ,,Avram Iancu”.

Festivitatea s-a desfășurat potrivit următorului program:

 • moment sonor introductiv – audierea melodiilor: Basarabie nu plânge!, Tu  Ardeal, îți suntem oșteni! și ,,1918 ne-a unit pe toți, pe munteni, pe moldoveni și bravii noștri moți!
 • intonarea Imnului Național;
 • prezentarea de către dl. gl.bg. Gropan  Nicolae a mesajului cu prilejul celebrării Centenarului Marii Uniri;
 • moment artistic susținut de către un grup de copii din Școala generală nr.103 / sectorul 5 București, conduși de doamna profesor Bârsan Mioara;
 • depunerea coroanelor de flori la Statuia Voievodului Mihai Viteazul, în acordurile Imnului Eroilor;

Ceremonialul s-a încheiat cu marșul ,,Treceți batalioane române Carpații”.

Din partea A.C.M.R.R. / Arma Geniu au participat: gl.bg. Suvejanu Neculai, col. Gargaz Marian, col. Drăghicescu Petrică, col.ing. Olaru Gheorghe, col.ing. Stanciu Dumitru, col. Miroiu Ulisse, col. Ciobanu Ilie și cpt. Iorga Maximilian.

În numele Asociației a fost depusă o coroană de flori la statuia Viteazului Voivod, iar col. Gargaz Marian a oficiat în numele ministrului apărării naționale înmânarea unor distincții onorifice, astfel:

– Emblema de Merit ,,Rezerva Armatei României – clasa I”, d-lui gl.bg. Suvejanu Neculai;

– Emblema de Merit ,,În Serviciul Armatei României – clasa I”, d-lui col.ing. Olaru Gheorghe.

În același cadru festiv, în numele Consiliului de Conducere al A.C.M.R.R. / Arma Geniu, domnului gl.bg.rtr. Gropan Nicole, președintele Forumului, i-a fost conferită Medalia Comemorativă ,,Centenarul Marii Uniri”.

 

 • 01 Decembrie, col. Patrichi Emil – secretarul asociației, col. Julea Cornel, col. Pop Teodor, col. Cojocaru P. Stelian și col. Zaharcu Steluța au participat la ampla manifestare populară de la Alba Iulia prilejuită de celebrarea Centenarului Marii Uniri.

Prezenta în Capitala Unirii a unui număr impresionant de români din toate zonele geografice ale României cât și din diaspora de pretutindeni  au făcut din această manifestare populară o zi de sărbătoare istorică.

Alături de mulți români echipați în straie tradiționale specifice zonelor istorice pe care le reprezentau, asemenea făuritorilor Marii Uniri de la 01 Decembrie 1918, au fost prezente și detașamente de voluntari purtând echipamentul militar al înaintașilor participanți la Războiul de Reîntregire Națională. O parte dintre participanți au făcut fotografii la bustul Mareșalului Constantin Prezan, personalitate militară cu merite deosebite în înfăptuirea și apărarea Marii Unirii de la 01 Decembrie 1918.

 • 30 noiembrie a.c., ora 14.30, cu prilejul aniversării Centenarului Marii Uniri de la 1 decembrie 1918, în prezența unei asistențe semnificative, în Amfiteatrul Cetății Alba Carolina din Alba Iulia a avut loc ceremonialul inaugurării Complexului Expo-Memorial Itinerant ,,GLORIE OSTAȘILOR ROMÂNI”, conceput pentru a avea următoarele funcțiuni: mărturie istorică; memorial închinat eroilor; omagiu adus armatei române; lecție publică de istorie.

    La festivitatea coordonată de către Asociația Ofițerilor de Rezervă din România (A.O.R.R.) au participat reprezentanți ai instituțiilor publice locale, numeroase cadre militare active, din rezervă și retragere, elevi ai Colegiului Militar Național „Mihai Viteazul” și un număr însemnat de localnici și turiști.

Proiectul a fost edificat de către Asociația Ofițerilor în Rezervă din România (AORR), în parteneriat cu Asociația Europeană „Dimitrie Cantemir”, Oficiul Național pentru Cultul Eroilor, Uniunea Cineaștilor din România și  World Security Forum din Elveția, având sprijinul CEC BANK, al Muzeului Militar Național „Ferdinand I”, al Oficiului Național pentru Cultul Eroilor și finanțarea asigurată de către  Ministerul Culturii și Identității Naționale.

Ceremonialul a inclus următoarele momente semnificative: semnal dat de tulnice; onorul militar; intonarea imnului național; aducerea candelei neuitării și instalarea ei în Coloneta Memorialului de către un sobor de preoți condus de IPF Irineu, arhiepiscop de Alba Iulia; apelul solemn al eroilor; Te Deum; alocuțiuni; miniconcert de muzică de fanfară și de muzică populară susținut de către Nicolae Furdui Iancu și tânăra Oana Elena Vențel, elevă a Colegiului Militar Național „Mihai Viteazul”; depunerea de coroane.

Imagini fotografice, filme, led-uri și holograme însoțite de muzică și text, suprapuse sau proiectate pe structurile special create, s-au înlănțuit într-un spectacol omagial inedit care, dezvoltând tema Marii Unirii, a pus în evidență și devenirea României de astăzi.

Festivitatea s-a încheiat cu defilarea unor subunități aparținând Diviziei 4 Infanterie „Gemina”, Colegiului Militar Național „Mihai Viteazul” și Asociației Tradițiilor Militare, având uniforme conforme celor pe care le-au purtat militarii români în timpul Primului Război Mondial.

Complexul urmează a fi instalat și în Piața George Enescu / București în perioada 20 decembrie 2018 – 10 ianuarie 2019, iar anul viitor în alte localități din România, la Chișinău, la Sediul Uniunii Europene, în Franța, Germania și Italia.

După epuizarea calendarului manifestărilor dedicate CENTENARULUI, Complexul Expo-Memorial ,,GLORIE OSTAȘILOR ROMÂNI” va fi donat Muzeului Militar Național „Ferdinand I”,  urmând să fie folosit ulterior, având aceeași temă sau cu o altă tematică specifică.

La ceremonial, A.C.M.R.R. / Arma Geniu a fost reprezentată prin grupul format din: col. Patrichi Emil – secretarul asociației, col. Julea Cornel, col. Pop Teodor, col. Cojocaru P. Stelian,  col. Chirecuț Costache și col. Zaharcu Steluța. Au mai fost prezenți gl.bg. Belci Ioan și gl.bg. Sava Stelică, geniști din garnizoana Alba Iulia.

 • În aceiași zi, din inițiativa Biroului Executiv Central al A.C.M.R.R. / Arma Geniu, în cadrul unei festivități restrânse, grupul condus de secretarul asociației, la care s-au alăturat și unii membrii A.O.R.R. prezenți la Alba Iulia, a depus o coroană de flori la bustul Mareșalului Prezan, personalitate militară de prim rang, recunoscută pentru contribuția la realizarea și apărarea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918. Cu acest prilej, col. Patrichi Emil a prezentat succint câteva date de referință cu privire la personalitatea Mareșalului Unirii – Constantin Prezan.