Noutăți Octombrie 2017

20 Octombrie, în contextual manifestărilor dedicate sărbătoririi a 100 de ani de la intrarea României în Războiul pentru Întregirea Națională, din inițiativa col.rtr. Cotolan Gheorghe – președintele Filialei Sector 1 București a Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere ,,Alexandru Ioan Cuza” și vicepreședinte al Asociației Filateliștilor din București, a avut loc Vernisajul Expoziției Filatelice ,,Triunghiul de Foc – Mărăști, Mărășești, Oituz“.

Activitatea a avut loc la sediul Asociației Filateliștilor din București / Calea Dorobanți, în prezența unui numeros public. Au fost prezenți și următorii membri ai A.C.M.R.R. / Arma Geniu: col.rtr. Antonache Alexandru, col.rtr. Belniceanu Petrică, col.rtr. Florea Ion, col.rz. Julea Cornel, col.rtr. Pastia Petre și col.rz Patrichi Emil.

În cadrul expoziției au fost incluse și 7 panouri aparținând col.rtr. Antonache Alexandru, în calitate de membru al Asociației Filateliștilor din București, cuprinzând 112 piese filatelice reprezentative evoluției istorice a României până la Marea Unire, ordonate potrivit următorului plan:

Marea Unire din 1918 a fost și rămâne pagina cea mai sublimă a istoriei românești. Dorința de unire și libertate a fost dintotdeauna un vis măreț al strămoșilor noștri, de la Burebista și Decebal, la întemeietorii statelor feudale românești si domnitorii Mircea cel Bătrân, Stefan cel Mare, Iancu de Hunedoara, Vlad Țepeș care au luptat pentru integritatea, neatârnarea țărilor române, la Mihai Viteazul care a realizat prima unire a principatelor române în anul 1600.

Lupta pentru unire și libertate a continuat prin acțiunile revoluției lui Tudor Vladimirescu, revoluției de la 1848, iar în 1859 se realizează Unirea Principatelor Române, Moldova și Țara Românească. În urma războiului pentru independență de la 1877, România pășește spre realizarea celui mai mare vis. În 1916, România intră în Marele Război pentru Întregirea Țării.

Ca urmare:
• La 27 martie 1918, la Chișinău, Sfatul Tării întrunit în ședință solemnă votează Unirea Basarabiei cu Țara Mamă. România;
• La 15 noiembrie 1918, Congresul Bucovinei hotărăște în unanimitate „Unirea necondiționată și pentru vecie a Bucovinei, în vechile ei hotare până la Ceremuș, Colacin și Nistru, cu Regatul României”;
• La 1 decembrie 1918, Adunarea Națională a tuturor românilor din Transilvania, Banat și Țara Ungurească, adunați prin reprezentanții lor la Alba Iulia în ziua de 1 decembrie 1918, decretează „Unirea acelor români și a tuturor teritoriilor locuite de dânșii cu Romania”.

PLAN DE EXPUNERE
I. Dacia: 1 – 16
1. Mărturii arheologice: 2 – 4
2. Burebista și Decebal, întemeietori ai statului geto-dac: 3 – 5
3. Războaiele daco–române: 6 – 12
4. Mărtutii arheologice sec. I: 13 – 16
II. Țările Române în sec. XIV – XIV: 17 – 55
1. Țara Românească: 17 – 25
2. Moldova: 26 – 39
3. Transilvania: 40 – 55
III. Prima Unire a Țărilor Române: 56 – 60
IV. Țările Române în sec. XVII – XVIII: 61 – 77
V. Lupta poporului român pentru libertate națională și socială: 78 – 91
1. Rãscoala popularã de la 1784, condusã de Horea, Cloșca și Crișan: 78 – 80
2. Revoluția de la 1821condusă de Tudor Vladimirescu: 81 – 82
3. Revoluția română de la 1848: 83 – 91
VI. 1859 – Unirea Principatelor Române: 92 – 95
VII. Cucerirea Independenței de Stat: 96 – 103
VIII. 1918 – Marea Unire, Făurirea Statului Național Unitar Român: 104 – 112
1. Războiul pentru Întregirea României: 104 – 110
2. 1918 – Anul Marii Uniri: 111 – 112

Cu acest prilej, col.rtr. Antonache Alexandru i s-a acordat o diplomă de excelență, iar pe baza imaginilor surprinse în timpul vizitării expoziției, col.rtr.arh. Florea Ion a realizat și donat Filialei Sector 1 București a Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere ,,Alexandru Ioan Cuza” un albumul omagial sub genericul ,,Triunghiul de Foc – Mărăști, Mărășești, Oituz“.