Noutăți Noiembrie 2017

24 Noiembrie, din inițiativa Forumului Structurilor Asociative ale Militarilor din Sistemul de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională din România, din care face parte și A.C.M.R.R.A.Ge., s-a desfășurat reuniunea de lucru pentru definitivarea conținutului unei scrisorii adresate liderilor grupurilor parlamentare / Camera Deputaților prin care s-a solicitat retrimiterea OUG 59 / 2017 la Comisia de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională din Camera Deputaților în vederea reexaminării art.7 din conținutul acesteia în sensul menținerii procedurii de actualizare a soldelor de rezervist militar (pensia militară de stat) în raport cu evoluția soldelor militarilor activi.
A.C.M.R.R.A.Ge. a fost reprezentată la această reuniune de lucru col.rz. Patrichi Emil.
La încheierea reuniunii, îndeplinind consensul, reprezentanții structurilor asociative au fost au parafat scrisoarea în cauză, având următorul conținut:

Domnule/Doamnă Deputat

Avem onoarea să vă aducem la cunoștință faptul că OUG 59 / 2017 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, care se află în procedură de legiferare în Parlament – aduce grave prejudicii sistemului național de apărare decuplând rezerva Forțelor Armate de forțele active prin eliminarea procedurii de actualizare a soldelor de rezervist militar (pensia militară de stat) de evoluția soldelor militarilor activi.
Aceasta este cea de-a doua tentativă – după încercarea eșuată cu art. 40 din Legea –cadru nr.153 / 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice – de a lovi în unitatea de corp a Forțelor Armate și a discrimina pe rezerviștii militari în raport cu regimul general de evoluție al pensiilor publice.
Nu mai invocăm argumentele juridice deja cunoscute, subliniate de Consiliul Legislativ, privind neconstituționalitatea unor astfel de prevederi discriminatorii, dar readucem în atenția d-voastră că însuși Președintele Camerei Deputaților a solicitat eliminarea articolului privind înghețarea pensiilor militare de stat din corpul Legii nr.153/2017.
De asemenea, subliniem faptul că, OUG 59/2017 împreună cu OUG 57/2015 și Legea nr. 153/2017 – care a provocat pierderi în Sistemul de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională mai ceva ca un război convențional – se constituie în trei acțiuni guvernamentale prin care se încearcă golirea de conținut juridic a Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, lege organică votată cu majoritate covârșitoare de Parlamentul României.
În consecință, în numele Forumului Structurilor Asociative ale Militarilor din Sistemul de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională din România vă adresăm solicitarea de a cere retrimiterea OUG 59 / 2017 la Comisia de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională din Camera Deputaților ÎN VEDEREA REEEXAMINĂRII ART.7 din conținutul acesteia și punerii sale în acord cu prevederile constituționale și deciziile relevante ale Curții Constituționale a României.
Totodată, precizăm că în conformitate cu Legea nr. 223 / 2015, așa cum recunoaște și Ministerul Muncii și Justiției Sociale, începând cu ianuarie 2016 singura structură guvernamentală competentă să inițieze măsuri în domeniul pensiilor militare este Ministerul Apărării Naționale în calitatea sa de coordonator al Sistemului de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională.
Cu convingerea că Grupul parlamentar, al cărui lider sunteți, va sprijini solicitarea noastră, vă rog să primiți, domnule (doamnă) deputat, asigurarea înaltei noastre considerații.

21 Noiembrie, la Cercul Militar Național s-a desfășurat cea de a VIII-a Conferință Națională a Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere ,,Alexandru Ioan Cuza”, în prezența a 99 de membri desemnați de către filialele județene, ale sectoarele bucureștene și structurile afiliate.
A.C.M.R.R.A.Ge. a fost reprezentată de către președintele acesteia, col.rtr. Gargaz Marian.
Au fost prezentate, dezbătute și aprobate aspectele semnificative ale activității A.N.C.M.R.R. în perioada 2014-2017, propunerile de modificare / completare statutului Asociației și a strategiei de planificare a activităților la nivel local și central, precum și a celor cu privire la planificarea și utilizarea resurselor financiare.
În conformitate cu prevederile statutare, în baza votului majoritar al participanților la conferință au fost alese noile organe de conducere ale Asociației, după cum urmează:
Președinte al Asociației – dl. general locotenent (r) NECULAI BĂHNĂREANU;
Consiliul Director al Asociației, format din 83 membri permanenți și 6 membri supleanți;
– Comisia de Cenzori, formată din 3 membri.
În prima sa ședință, Consiliul Director al Asociației, a ales Biroul Permanent Central compus din:
– prim-vicepreședinte – gl.fl.aer.(r) Constantin Constantineanu ;
– vicepreședinți – gl.lt.(r) Constantin Zeca, gl.lt.(r) Viorel Angelescu, gl.mr.(r) Ing. Vasile Domnu, gl.mr.(r) Marian Buciuman, gl.bg.(r) Gheorghe Crețu, gl.mr.(r) Constantin Mihălcioiu, col.(r) Trașcă Ion;
– Consilier – gl.lt.(r) Victor Dumitrescu;
– Membri – gl.bg.(r) Pană Ion, gl.bg.(r) Aurel-Cornel Vaida, gl.mr.(r) Vasile Moroianu, gl.bg.(r) Vasile Ilieș, gl.bg.(r) Marin Chioțea, Col.(r) Nicolae Belgiu, c-dor (r) Constantin Alexandru, col.(r) Marian Gargaz, col.(r) Ing. Marin Andrei, col.(r) Cristea Costache, lt.col.(r) Adrian-Iulian Drăguț.

20 Noiembrie, din inițiativa Statului Major al Apărării, la sediul Ministerului Apărării Naționale s-a desfășurat reuniunea informală a asociațiilor și fundațiilor care au în compunere personal militar în rezervă / retragere.
A.C.M.R.R.A.Ge. a fost reprezentată la această reuniune de către col.rtr. Gargaz Marian – președinte, gl.bg.rtr. Teodorescu Constantin – primvicepreședinte și col.rz.Patrichi Emil – secretar.
Obiectivul principal al reuniunii l-a constituit o mai bună cunoaștere a problemelor cu care se confruntă structurile asociative, identificarea unor soluții adecvate, a unor proiecte și acțiuni de interes comun.
Potrivit agendei de lucru sugerată de către organizatori, în prezența ministrului apărării naționale și a șefului Statului Major al Apărării au fost trecute în revistă teme de interes comun și proiectele pe care Ministerul Apărării Național intenționează să le promoveze în domeniul social, în beneficiul personalului militar în activitate și din rezervă / retragere, ale căror asociații vor fi consultate, în continuare, pe parcursul etapelor de elaborare a actelor normative, și anume:
– elaborarea unui nou ordin pentru aplicarea unitară a prevederilor Legii nr.346/2006 cu privire la organizarea și funcționarea M.Ap.N.;
– relaționarea mai eficientă a structurilor asociative ale cadrelor militare în rezervă și retragere cu centrele militare;
– acordarea importanței și evidențierea cuvenită a asociațiilor de militari în rezervă și retragere în cadrul ceremonialelor militare;
– implementarea în comun a unor proiecte privind reabilitarea monumentelor istorice cu relevanță militară;
– transferarea competențelor privind efectuarea viramentelor a 2% din impozitul pe salarii / pensii prin Casa Sectorială de Pensii a M.Ap.N.;
– coordonarea unitară, sub egida Statului Major al Apărării a acțiunilor dedicate Centenarului Marii Uniri;
– coagularea tuturor asociațiilor și fundațiilor de militari în cadrul unei confederații militare naționale, etc.

18 Noiembrie, A.C.M.R.R.A.Ge. a fost prezentă în zona Mărășești la startul pentru realizarea proiectului ,,Parcul Memoriei Naționale,, inițiat de postul de televiziune Antena 3, potrivit căruia până la 1 Decembrie 1918, în acea zonă se vor planta 335.000 de stejari, câte unul pentru fiecare erou căzut în Primul Război Mondial, al cărui sacrificiu a contribuit la împlinirea idealului Marii Uniri.
Primul pui de stejar a fost deja plantat în ziua de 6 August a.c. în memoria Ecaterinei Teodoroiu, iar proiectul se va finaliza în decembrie anul viitor când se vor împlini 100 de ani de la Marea Unire.
În ziua de 18 noiembrie au participat peste 6.000 de voluntari de diferite vârste și categorii socio-profesionale, care au reușit să planteze primii 50.000 de stejari.
La acest eveniment, circumscris manifestărilor dedicate Centenarului Marii Uniri, alături de militarii activi din garnizoanele apropiate câmpului de la Mărășești, au participat și 3 echipe de voluntari din A.C.M.R.R.A.Ge., formate din: col.rtr. Ciobanu Ilie, Gargaz Marian, Istrate Mihai, Leonte Ion, Luca Ioan, Pastia Petre, Patrichi Emil, cpt.rz. Găman Marius/ București, Ștefan Ion, Filip Sorin, Mihalcea Cristian și Tudor Marian / Buzău.
Pe timpul plantării puieților de stejar, grupului de reprezentanți ai Armei Geniu li s-au luat interviuri de către d-na Mihaela Bârzilă / echipa de realizatori ai emisiunii transmise în direct de către Antena 3.

La înapoierea spre București a fost vizitat și Mausoleul Eroilor de la Mărășești, prilej de evocare a rolului Mareșalului Constantin Prezan și a Generalului Henri Cihoschi la reușita marilor Bătălii de la Mărăști – Mărășești – Oituz precum și a contribuției Trupelor de Geniu la pregătirea și succesul acțiunilor de luptă.