Noutăți Ianuarie 2018

Anul 2018, reprezintă un an reper în viața publică națională. În întreaga țară  au demarat acțiunile omagiale dedicate Centenarului Marii Uniri. Este esențial și de bun augur să ne exprimăm și să ne facem cunoscuți în spațiul public cu privire la preocupările noastre legate nemijlocit de această sărbătoare națională.

Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere din Arma Geniu își deschide agenda manifestărilor dedicate acestui măreț eveniment istoric cu informarea publicului din întreaga țară despre ridicarea, în București, a unei lucrări de artă vizuală de for public reprezentând bustul generalului de geniu Constantin N. Hârjeu. Detalii despre acest proiect au fost prezentate succint, în Revista ,,Voluntarul” a Asociației ,,Foișorul de Foc – Voluntariat și Parteneriat pentru Viață” / Sectorul 2 București, condusă cu deosebită ,,dibăcie,, de către dl.gl.bg.rz. Ciornei Vasile, ofițer de geniu / promoția 1977, în articolul de mai jos:

,,ARC PESTE TIMP”

proiect istoric al geniștilor din rezervă și retragere consacrat aniversării Centenarului Făuririi Statului Național Unitar Român

Anul 2018 se înscrie în istoria națională ca anul Centenarului Marii Uniri. Nimic nu poate fi mai sublim și onorabil decât privilegiul de a fi contemporan unor evenimente istorice cu o încărcătură spiritual-patriotică așa cum este marea sărbătoare națională de la 01 Decembrie 2018.

Incontestabil, Centenarul Făuririi Statului Național Unitar Român reprezintă un impresionant ,,arc peste timp”, care va  readuce în memoria tuturor românilor multitudinea evenimentelor istorice care au condus la izbânda luptei pentru libertate și unitate națională, consfințită prin actul de la 01 Decembrie 1918.

Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere din Arma Geniu, în calitate de persoană juridică de drept privat independentă, fără scop patrimonial, circumscrie aniversării acestui eveniment istoric de rezonanță națională, ridicarea, în semestrul I al anului 2018, a unei lucrări de artă vizuală de for public reprezentând bustul generalului de geniu Constantin N. Hârjeu – ministru de Război al României în perioada 14.10.1912 – 03.01.1914 și 06.03 – 23.10.1918.

În baza autorizației de construcție nr. 660 / 09.08. 2017 emisă de Primăria Sectorului 3 București, lucrarea statuară va fi amplasată pe Bulevardul Unirii, în incinta jardinierei circulare din fața blocului G.1 situat la intersecția Bd. Unirii cu str. Ion Pillat, pe așa-zisul Bulevard al Artelor, o zonă cu mare fluență de public pietonal.

Generalul Constantin N. Hârjeu, patronul spiritual al Asociației noastre, a fost un renumit inginer de geniu, profesor de știință și tehnică militară, istoric, cercetător, critic și analist militar de seamă al Armatei Române, la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX.; Director al Geniului / Administrația Centrală a Patrimoniului de Război (1895 – 1897 și 1899 – 1901); Coordonator al lucrărilor tehnice în cadrul Cetății București (189..) și Comandant al Comandamentului Cetății București (1914-1916); Comandant al Regimentului 1 Geniu București (1901-1903); Ministru de Război (1912-1914 și 1918);

Opera sa cuprinde peste 4.000 de pagini publicate de teorie, pedagogie, psihologie și istorie militară, precum și peste 9000 de pagini scrise mărunt într-un jurnal zilnic, în care a consemnat întâmplări personale, evenimente deosebite extrase din ziare și reviste, diferite observații etc.

Este autorul primei ,,Istorii a Armei Geniului” din Armata Română (1902), iar pentru meritele sale științifice, la 27 mai 1909  a fost ales Membru Corespondent al Academiei Române.

De numele Generalului de Geniu Constantin N. Hârjeu se leagă construcția și dezvoltarea Cetății București, precum și înfăptuirea unor deziderate premergătoare reîntregirii naționale (reintegrarea Cadrilaterului în granițele naționale în urma celui de-al doilea război balcanic / 1913 și unirea Basarabiei cu România / 27 martie 1918).

Bustul propriu-zis, având o înălțime de 1,20 m, a fost sculptat în similipiatră și finisat în imitație de bronz, de către artistul plastic, cu renume la nivel național și internațional, domnul Valentin Tănase – membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România.

Acesta va fi dispus pe un soclu din beton și beton armat, placat cu granit, având înălțimea de 3,00 m.

Proiectul de arhitectură a fost realizat de către domnul cpt.arh. Bogdan Costin Ionescu cu sprijinul d-nei ing. Viorica Ionescu și al d-lui lt.ing.rz. Horia Duga.

Monumentul, în forma finală, se va ridica în perioada martie-mai 2018, cu sprijinul firmei de construcții ,,BNART” condusă de col.rtr. Nicolae Botezatu – ofițer de geniu / promoția 1979, utilizându-se în cea mai mare parte resurse financiare realizate prin contribuția benevolă a membrilor Asociației și cu sprijinul material necondiționat, sub diferite forme, a câtorva geniști din rezervă și oameni de bine; orice ajutor va fi binevenit și demn de apreciat pentru cei care doresc să participe la acest proiect.

În condițiile desfășurării fără sincope a graficului de construcție, inaugurarea lucrării statuare de for public menționată va avea loc probabil de Ziua Asociației – 20 Mai a.c., în prezența autorilor acesteia, a căpeteniilor Armatei Române, a reprezentanților autorităților locale și ai structurilor militare asociative, a camarazilor din structurile active de geniu și mai ales a membrilor Asociației noastre.

Întrucât, după finalizare, monumentul va intra în patrimoniul cultural al Municipiului București, am considerat oportun ca  acest proiect să fie inclus și în Programul Activităților Primăriei Generale și a Sectorului 3 București, dedicat sărbătoririi Centenarului Marii Uniri.

Colonel (rtr.) Marian Gargaz – președintele Asociației

Așteptăm la Secretariatul Asociației, orice material legat de Actul Istoric de la 01 Decembrie 1918.

2.

În ziua de 29.01.2018 s-a desfășurat Ședința de Lucru a Consiliului Director Central, prilej cu care s-au aprobat documentele financiar – contabile de referință pentru anul 2017 și anul 2018,  planul de măsuri consacrat sărbătoririi Centenarului Marii Uniri și   macheta Legitimației de Membru al Asociației valabilă începând cu 01.03.2018.

Consiliul Director Central a aprobat ca excedentul bugetar aferent anului 2017, în care este inclusă și valoarea sumei provenită din dirijarea în contul Asociației a 2% din impozitul pe pensii, să fie utilizat în exclusivitate pentru ridicarea lucrării monumentale de for public reprezentând Bustul Generalului Constantin N. Hârjeu.

PLAN DE MĂSURI PENTRU ANIVERSAREA CENTENARULUI REÎNTREGIRII NAȚIONALE

1. Discutarea, completarea și aprobarea prezentului Plan de Măsuri în ședința extraordinară a Consiliului Director Central din luna ianuarie 2018; 29.01.2018
2. Ridicarea lucrării statuare de for public reprezentând bustul gl. Constantin N. Hârjeu, în sectorul 3 București, la intersecția bd. Unirii cu strada Ion Pillat. 01.03 – 20.05.2018
3. Efectuarea demersurilor către Primăria Generală a Capitalei și Primăria Sectorului 3 pentru includerea proiectului de ridicare a bustului gl. Constantin N. Hârjeu în programul acestora cu manifestările consacrate Centenarului Marii Uniri. 10.01.2018
4. Participarea la etapa a II-a (de primăvară) a proiectului ,,Parcul Memoriei Naționale“, inițiat de postul de televiziune Antena 3, potrivit căruia până la 1 Decembrie 2018, în zona Mărășești-Nămoloasa se vor planta 335.000 de stejari, câte unul pentru fiecare erou căzut în Primul Război Mondial, al cărui sacrificiu a contribuit la împlinirea idealului Marii Uniri. În cursul lunii martie 2018
5. Comemorarea la Mausoleul de la Mărășești a unor personalități de seamă ale Armei Geniu de numele cărora se leagă înfăptuirea Marii Uniri de la 01 Decembrie 1918:
– Mareșalul Constantin Prezan – absolvent al Școlii de Geniu, supranumit mareșalul Unirii; În cursul lunii martie 2018
– Generalul Henri Cihoschi – absolvent al Școlii de geniu, comandantul Diviziei 13 și 10 Infanterie în Operațiile de pe Valea Oltului / 1916 și Mărășești / 1917; În cursul lunii martie 2018
6. Prezentarea în cadrul colegiilor militare naționale, în cadrul programului de orientare în cariera militară, a personalităților de seamă ale Armei Geniu, participante la Războiul de Reîntregire Națională. În cursul lunii octombrie 2018
7. Comemorarea mr.ing. Panait Donici – patronul spiritual al Armei Geniu, în localitățile Valea Ursului și Horea / jud. Neamț. 26-27.05.2018
8. Evocarea faptelor de arme ale pontonierilor români în timpul Campaniilor Războiului de Reîntregire Națională, în cadrul simpozionului anual organizat de către Batalionul 72 Geniu Brăila cu prilejul Zilei Pontonierilor. 25.02.2018
9. Organizarea și desfășurarea ”Marșului Recunoștinței” inițiat de col.rz. Patrichi Emil pe traseul București-Alba Iulia. Conform Graficului de Marș.
10. Convocarea extraordinară a Adunării Generale, în sesiune solemnă, cu prilejul sărbătoririi la 01.12.2018 a 100 de ani de la înfăptuirea idealului reîntregirii naționale. Organizarea și desfășurarea în colaborare cu Statul Major al Forțelor Terestre a unui simpozion cu tema ,,Marea unire – idealul de secole al românilor de pretutindeni“. Arma Geniu, în contextul evenimentelor istorice care au consfințit Marea Unire de la 01 Decembrie 1918. 25.11.2018
11. Înaintarea în timp util, la Direcția Calitatea Vieții Personalului, a propunerilor cu privire la înaintarea în gradul următor și acordarea de distincții onorifice unor membri ai A.C.M.R.R. / Arma Geniu. 01.03, 01.04, 01.10.2018
12. Elaborarea și publicarea prin diverse mijloace media militară și locală a unor materiale referitoare la programul activităților Asociației noastre consacrat sărbătoririi Centenarului Marii Uniri. Trimestrial
13. Participarea la festivitățile consacrate Zilei României în mun. Alba Iulia. 30.11, 01.12 2018
14. Finalizarea propunerilor de colaborare cu autoritățile locale / jud. Neamț pentru desfășurarea în comun a unor activități adecvate sărbătoririi Centenarului Marii Uniri. 01.03.2018

Macheta Legitimației

 

3.


În perspectivă imediată, la nivelul Asociației se va finaliza și edita ,, CATALOGUL PROMOȚIILOR DE OFIȚERI DIN ARMA GENIU“, lucrare cu peste 400 de pagini, în care sunt consemnate datele nominale ale tuturor promoțiilor de ofițeri din perioada 1859-2018, având în principiu, următorul cuprins:

Pagina

Din partea autorilor ……………………………………………………………………

Partea I. Absolvenți ai Instituțiilor Militare de formare a ofițerilor pentru Arma Geniu.

 Capitolul I Absolvenți ai Școlilor Militare de Ofițeri din București și Iași………….

 Capitolul II Absolvenți ai Școlii Speciale de Artilerie și Geniu București…………..

 Capitolul III – Absolvenți ai Școlii Militare de Geniu Cotroceni………………………….

 Capitolul IV – Absolvenți ai Școlii Militare de Ofițeri de Geniu Râmnicu Vâlcea….

 Capitolul V – Absolvenți ai Școlii Militare Superioare / Școlii Militare de Ofițeri Activi ,,Nicolae Bălcescu” Sibiu…………………………………………………..

 Capitolul VI Absolvenți ai Școlii Militare de Ofițeri Activi de Geniu, Construcții și Căi Ferate ,,Panait Donici” Râmnicu Vâlcea………………………………

 Capitolul VII – Absolvenți ai Academiei Forțelor Terestre Sibiu și ai Cursului de Bază pentru Specializarea în Arma Geniu / Râmnicu Vâlcea………….

Partea a II-a. Absolvenți ai Instituțiilor Militare de învățământ superior.

Capitolul I. Absolvenți ai Școlii Superioare de Război ……………………………………..

Capitolul II. Absolvenți ai Academiei Militare ………………………………………………..

Capitolul III. Absolvenți ai Academiei Tehnice Militare …………………………………..

Anexe………

Comandanții Scolii Militare, șefii de  promoții…………………………………

Șefii Catedrelor de Geniu, șefii de promoții / Ac. Mil………………………..

Șefii Catedrelor de Geniu, șefii de promoții / Ac. Th. Mil……………………..

Suport bibliografic………………………………………………………….

La fiecare capitol, se dorește ca partea de text să fie completată cu diverse imagini foto. Drept urmare, colectivul de autori face apel către colegii din promoțiile de după 1960, de a sprijini acest proiect, trimițând în format electronic (dacă au), fotografii cu subunitățile / grupele din care au făcut parte. Detalii la numerele de telefon 0743.655.558. 0723.568.133, 0723.551.556. Contăm pe sprijinul adevăraților geniști, constructori și c.f.-iști.

4.

Marșul Recunoștinței”

Așa cum am anunțat deja pe site-ul asociației, pentru sărbătorirea Centenarului Marii Uniri, se va organiza și desfășura ,,Marșul Recunoștinței”: col. (r) Emil Patrichi și col.(r) Pleșanu Marcu și-au propus să parcurgă pe jos distanța dintre București și Alba Iulia pentru ca apoi să fie prezenți și să participe la manifestările organizate cu prilejul zilei de 1 Decembrie 2018 din Capitala Marii Uniri.

Plecarea în această acțiune temerară este programată pentru data de 01.11.2018 pe itinerarul București – Pitești – Râmnicu Vâlcea – Sibiu – Sebeș – Alba Iulia, pe o distanță de aproximativ 375 km care va fi acoperită, pe parcursul a 25-27 de zile, în etape cu lungimi diferite, de la 11 la 21 km., distanțe determinate în funcție de dispunerea localităților de-a lungul traseului ales.

Am saluta cu aleasă considerați inițiativele altor camarazi de a se alătura, cel puțin pe raza anumitor garnizoane și localități de pe traseul menționat, sau ar sprijini în diferite modalități efortul celor 2 membri ai Asociației noastre.