Noiembrie 2015

– Începând cu 29 Septembrie, în compunerea Consiliului Director Central s-au produs următoarele modificări:

– vicepreședinți – col. rz. Mocan Ioan – fost secretar în locul col.ing.rtr. Boca Radu retras din motive personale, și col.rtr. Scarlat Marin, președintele Sucursalei Buzău a A.C.M.R.R.A.Ge.

– secretar – col.rz. Patrichi Emil, în locul col.rz. Mocan Ioan;

– membru permanent – col.rz. Pleșanu Marcu, în locul col.rz. Patrichi Emil.

Validarea acestor se va face de către Adunarea Generală a Asociației, în luna mai 2016.

– În ziua de 28 Octombrie la sala Galeriilor de Artă a Cercul Militar Național a avut loc vernisajul expoziției ,,Geneze,, a artistului plastic Valentin Tănase, autorul bustului gl. Constantin Hărjeu. Din partea Asociației au fost prezenți col.rz. Emil Patrichi (secretar) și col.rtr. Florea Ion – membru în consiliul de conducere. Ulterior, în zilele de 06 și 11 Noiembrie expoziția a fost vizitată și de către următorii membri ai Asociației: gl.rtr. Teodorescu Constantin, coloneii în rezervă Gargaz Marian, Constantinescu Nicolae, Drăghicescu Petre, Căldăruș Gheorghe, Istrate Mihai, Peneș Marian, coloneii în retragere Zaharcu Steluța, Nicolici Ștefan, Jari Mihai, Pop Teodor, Marmara Viorel, prof.univ. Bogdan Ion, S.C. Vlădulescu Maria, Șeban Steluța, Ivan …… , Taban Dorica și Drăguloiu Maria.