MESAJUL PREȘEDINTELUI ASOCIAȚIEI CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ȘI RETRAGERE DIN ARMA GENIU “GENERAL CONSTANTIN N. HÂRJEU” CU PRILEJUL ZILEI ARMEI GENIU

Dezvoltarea și modernizarea sistemului militar românesc, raportată la solicitările privind implicarea activă a armatei în societate, au generat necesitatea înființării unor structuri noi, capabile să-și asume simultan misiuni de sprijin atât pentru forțele luptătoare, cât și pentru populația civilă. Astfel că, la 31 mai 1859 prin aprobarea domnitorului Alexandru Ioan Cuza s-a înființat primul batalion de geniu, moment care marchează și nașterea unei noi arme în Armata Română, Arma Geniu.

Printr-o fericită coincidență în acest an militarii geniști au trei aniversări de suflet: 165 de ani de la înființarea armei, 40 de ani de la inaugurarea Canalului Dunăre-Marea Neagră și 50 de ani de la inaugurarea Drumului Transfăgărășan. La realizarea celor două importante obiective economice trupele de geniu au avut o contribuție hotărâtoare.

De-a lungul întregii sale istorii, Arma Geniu a format și a fost deservită de oameni de excepție, cu o înaltă pregătire profesională și o ținută morală incontestabilă. Corpul ofițerilor de geniu a dat României un mareșal, un prim-ministru, opt miniștri de război, patru miniștri ai lucrărilor publice, zece șefi ai Marelui Stat Major, șapte membri ai Academiei Române și mai mulți membri ai unor prestigioase instituții și societăți științifice de peste hotare.

Slujitorii Armei Geniu, prin spirit de sacrificiu și devotament și-au adus o contribuție importantă la cucerirea independenței de stat și reîntregirea neamului, la menținerea suveranității și integrității teritoriale, precum și la  integrarea României în spațiul euroatlantic.

Cei 165 de ani scurși de la înființare, consemnează istoria bogată și zbuciumată a militarilor acestei arme ce are înscrise în Cartea-i de Onoare fapte glorioase și jertfe de necontestat. Arma Geniu a avut o participare substanțială la toate momentele importante ale istoriei militare a poporului roman, plătind un important tribut de sânge și sudoare în acțiuni pe câmpul de luptă, dar și pe frontul reconstrucției țării după conflictele militare sau de amenajare a teritoriului și de construire a unor importante obiective industriale și civile.

Militarii geniști sunt cei care au realizat fortificațiile Cetății Bucureștiului, cele din zona Banatului, Olteniei și de pe Litoral, sistemul de fortificații Focșani- Nămoloasa-Galați. Realizarea unor obiective ca Transfăgărășanul, canalele navigabile Dunăre-Marea Neagră și Poarta Albă-Midia-Năvodari, precum și multe alte lucrări publice de mare importanță confirmă aprecierea pe care un ilustru înaintaș al geniștilor, generalul Constantin N. Hârjeu a făcut-o armei geniu, “folositoare în timp de pace și indispensabilă la război”.

Geniștii au fost, sunt și vor rămâne dedicați idealului de a da siguranță și încredere camarazilor lor din celelalte arme și populației civile.

Geniștii au fost prezenți cu devotament și profesionalism, în aproape toate teatrele de operații în care Armata Română a fost implicată după 1990, în misiuni de menținere a păcii și reconstrucție

 

Dragi camarazi geniști în activitate, în rezervă și retragere,

 

În această zi de sărbătoare vă transmit sincerele mele gânduri de respect și prețuire pentru tot ceea ce faceți  sau ați făcut în întreaga dumneavoastră carieră dedicată Armei Geniu. Alătur gândul meu de recunoștință pentru cei care au dat suprema jertfă în numele profesiei, pentru cei care s-au distins în toată cariera prin abnegație, spirit civic și dragoste față de însemnele acestei nobile arme.

Cu prilejul aniversării a 165 ani de la înființarea Armei Geniu în Armata României, vă adresez sincere felicitări și vă doresc să aveți parte de sănătate, bucurii și satisfacții tot mai mari alături de cei dragi.

La mulți ani geniști !

  Președintele Asociaţiei Cadrelor Militare

  în Rezervă şi Retragere din Arma Geniu ,,General Constantin N. Hârjeu”

 Colonel rtr. Ioan MOCAN