Mesajul ACMRRAG ,,General Constantin N. Hârjeu” cu prilejul Zilei Naționale a României – 1 Decembrie 2019

1 Decembrie 2019 – Ziua Națională a României se constituie într-un eveniment de maximă bucurie și însuflețire patriotică menit a ne reaminti de ceea ce suntem ca neam și țară, de datoria sfântă de a urma la nevoie pilda înaintașilor pentru a păstra, cu orice preț integritatea fruntariilor istorice consfințite prin actul de la 1 Decembrie 1918, un imbold spre a fi uniți și a trăi în pace, pentru viitorul urmașilor noștri.

1 Decembrie 1918 reprezintă evenimentul principal din istoria României, dată la care Marea Adunare de la Alba-Iulia votează unirea Transilvaniei cu România, totodată creându-se un singur stat național. Incontestabil, Marea Unire înfăptuită la 1 Decembrie 1918 reprezintă actul de naștere al României de azi. La acea dată istorică, poporul român  a dovedit că este capabil să-și făurească propriul destin, iar sărbătorirea acestei zile reprezintă un semnificativ prilej de a reuni sub tricolor pe toți cei care iubesc cu adevărat țara în care ne-am născut și pentru care străbunii din toate timpurile s-au jertfit.

În contextul mărețului eveniment ce va fi sărbătorit la 1 Decembrie 2019, în care cu justificată mândrie patriotică celebrăm trecutul, și noi, cei ce constituim corpul geniștilor din rezervă și retragere, ne înclinam cu evlavie la candela recunoștinței naționale aprinsă întru cinstirea memoriei eroilor din a căror jertfă s-a născut unirea și aducem un pios omagiu înaintașilor care au însângerat pământul țării în numele idealului de libertate, reîntregire și unitate a neamului românesc, dar și celor care prin fapte semnificative și puterea cuvântului au asigurat suportul real al înfăptuirii și salvgardării idealului Marii Uniri.

În această zi specială, animați de cele mai curate gânduri, adresăm tuturor veteranilor de război, camarazilor activi, celor din rezervă și retragere, precum și veteranilor participanți la acțiunile militare în sprijinul păcii, în Teatrele de Operații din afara teritoriului național, indiferent de arma și specialitatea pe care o reprezintă, cordiale urări de sănătate și prosperitate, succes deplin în finalizarea demersurilor asumate, să vă petreceți viața cu bucurie și încredere în viitor.

La mulți ani dragi camarazi!

La mulți ani români, oriunde v-ați afla!

Trăiască ROMÂNIA în hotarele sale multimilenare!

Biroul Executiv Central al A.C.M.R.R. / Arma Geniu.