Mesajul ACMRRAG ,,General Constantin N. Hârjeu” cu prilejul Centenarului Marii Uniri

La 1 Decembrie a.c. românii de pretutindeni celebrează împlinirea a 100 de ani de la înfăptuirea unirii tuturor provinciilor românești într-un stat național unitar și independent, în hotarele-i istorice multimilenare.

Incontestabil, Marea Unire înfăptuită la 1 Decembrie 1918 reprezintă actul de naștere al României de azi. La acea dată istorică, poporul român a dovedit că este capabil să-și făurească propriul destin, iar comemorarea acestei zile reprezintă un nou și semnificativ prilej de a reuni sub tricolor pe toți cei care iubesc cu adevărat țara în care ne-am născut și pentru care străbunii din toate timpurile s-au jertfit.

În an centenar, mai mult ca oricând, Ziua Națională se constituie într-un eveniment de maximă bucurie și însuflețire patriotică menit a ne reaminti de ceea ce suntem ca neam și țară, de datoria sfântă de a urma la nevoie pilda înaintașilor pentru a păstra, cu orice preț integritatea fruntariilor istorice consfințite prin actul de la 1 Decembrie 1918, un imbold spre a fi uniți și a trăi în pace, pentru viitorul urmașilor noștri.

În contextul mărețului eveniment centenar ce va fi sărbătorit la 1 Decembrie, în care cu justificată mândrie patriotică celebrăm trecutul, și noi, cei ce constituim corpul geniștilor din rezervă și retragere, ne înclinam cu evlavie la candela recunoștinței naționale aprinsă întru cinstirea memoriei eroilor din a căror jertfă s-a născut unirea și aducem un pios omagiu înaintașilor care au însângerat pământul țării în numele idealului de libertate, reîntregire și unitate a neamului românesc, dar și celor care prin fapte semnificative și puterea cuvântului au asigurat suportul real al înfăptuirii și salvgardării idealului Marii Uniri.

În această zi specială, animați de cele mai curate gânduri, adresăm tuturor veteranilor de război, camarazilor activi, celor din rezervă și retragere, precum și veteranilor participanți la acțiunile militare în sprijinul păcii, în Teatrele de Operații din afara teritoriului național, indiferent de arma și specialitatea pe care o reprezintă, cordiale urări de sănătate și prosperitate, succes deplin în finalizarea demersurilor asumate, să vă petreceți viața cu bucurie și încredere în viitor.

La mulți ani dragi camarazi!

La mulți ani români, oriunde v-ați afla!

Trăiască ROMÂNIA în hotarele sale multimilenare!


Biroul Executiv Central al A.C.M.R.R. / Arma Geniu.