„Memorialul maior inginer Panait Donici” – ediția a IV-a

În ziua de 26 Mai, Consiliul Director Central al Asociației în colaborare cu Primăriile din localitățile Horia și Valea Ursului / jud. Neamț au organizat și desfășurat cea de-a IV-a ediție a ,,Memorialului Panait Donici”.

La aceste activități au participat:

– gl.bg. Soare Gheorghe – șeful Direcției Domenii Militare și Infrastructurii / Ministerul Apărării Naționale;

– din partea A.C.M.R.R. Arma Geniu: col.rtr. Gargaz Marian, col.rz. Ioan Mocan, col.rz. Patrichi Emil col.rtr. Pop Teodor, col.rz. Vasiliu Ion și gl.bg.rz. Tofan Mihai, col.rtr. Simion Nicolae / Filiala Brăila;

– din partea Brigăzii 10 Geniu ,,Dunărea de Jos” Brăila: col. Călin Sorin – locțiitorul comandantului și lt.col. Laurențiu Vâlcu – comandantul Batalionului 110  Sprijin Logistic;

– din partea Bazei 3 Logistică ,,Zargidava” Roman: col. Antoche Mihai – șeful statului major, plut.adj.pr. Damian Cristian și sg.maj. Sălăgean Cristina – subofițeri de stat major;

– din partea A.N.C.M.R.R. – subfiliala Roman: col.rtr. Oprea Vasile, col.rtr. Vasiliu Dumitru, col.rtr. Moglan Paul și plut.adj.pr.rz. Bugan Gheorghe.

Autoritățile locale din com. Horea au fost reprezentate de dl. Baciu Cristian – primar, dl.  Mihăilă Sandu – viceprimar și d-na prof. Stoian Ramona Monica – director al Școlii Generale ,,Carmen Sylva”, împreună cu un grup de elevi îmbrăcați în uniformele armatei române specifice secolului XIX și costume populare specifice zonei.

Autoritățile locale din com. Valea Ursului au fost reprezentate de dl.ec. Viorel Smeria – primar, împreună cu consilierii locali, d-na Elena Grosu – director al bibliotecii ,,Panait Donici” și d-na prof. Spătariu Iulia – director al Liceului Tehnologic Valea Ursului, împreună cu un grup de elevi îmbrăcați în uniformele armatei române specifice secolului XIX și costume populare specifice zonei.

Activitățile comemorative s-au desfășurat în prezența unui număr impresionant de locuitori ai celor două localități, potrivit următorului program:

  • 08.30 – 10.00, Ceremonial solemn la biserica ,,Pogorârea Sfântului Duh” din loc. Horea, ctitorită de către Panait Donici la16.05.1896:

– serviciu religios, săvârșit de către Părintele paroh Smerea Gheorghe;

– prezentarea unor scurte alocuțiuni evocatoare de către reprezentanții structurilor participante la ceremonial;

– prezentarea bustului mr.ing.Panait Donici creație artistică a prof. Zaharescu Florin Mircea, bust ce urmează a fi instalat pe un soclu adecvat, în curtea bisericii din loc. Horea, la 31 Mai 2018, cu prilejul aniversării a 160 de ani de la înființarea Armei Geniu;

– înmânarea de către gl.bg. Tofan Mihai, din partea Filialei Brăila și dl. Baciu Cristian din partea Primăriei Horia, a Diplomei de Merit și a Premiului Special ,,Panait Donici” în valoare de câte 500 lei fiecare, elevului Baciu Oliviu Ionuț / Școala Generală ,,Carmen Sylva”, desemnat de către comisia de evaluare;

– predarea – primirea, spre îngrijire a Stejarului lui Donici din fața biserici, între eleva Ursaru Ionela Mihaela și elevul Baciu Oliviu Ionuț – vechiul și noul câștigător al premiului menționat;

  • 11.30 – 13.30 Ceremonial solemn la mormântul ilustrului întemeietor al Armei Geniu, din curtea bisericii ,,Sfântul Dumitru” / loc. Valea Ursului:

– prezentarea de către elevii Liceului Tehnologic din loc. Valea Ursului, în fața localului Primăriei, a unui scurt montaj literar-muzical intitulat ,,Acasă-i România, acasă-i Tricolorul”;

– recitarea de către dl. col.rz. Patrichi Emil a poeziilor ,,Odă geniștilor” și ,,La Monument”, creații ale poetei Ioana Piersecă – membru simpatizant al A.C.M.R.R. Arma Geniu;

– deplasarea la biserica ,,Sfântul Dumitru” / loc. Valea Ursului;

– prezentarea alocuțiunilor evocatoare de către dl. Viorel Smeria și col.rtr. Gargaz Marian;

– serviciul religios săvârșit de către Părintele Buric Adrian;

– depunerea coroanelor de flori din partea A.C.M.R.R. Arma Geniu, a Subfilialei Roman a A.N.C.M.R.R., a Primăriei și Consiliului Local al com. Valea Ursului;

– acordarea de către col.rtr. Gargaz Marian în numele Consiliului Director Central al A.C.M.R.R. Arma Geniu și de către dl. Viorel Smeria în numele Primăriei și Consiliului Local al com. Valea Ursului, a unor diplome aniversare persoanelor implicate nemijlocit în pregătirea și desfășurarea evenimentului comemorativ;

– înmânarea Carnetului de Membru al A.C.M.R.R. Arma Geniu, domnului col.rz. Ion Vasiliu.