Mai 2016

În ziua de 20 Mai 2016, s-a desfășurat Adunarea Generală a Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere din Arma Geniu, consacrată împlinirii a 40 de ani de existență și activitate neîntreruptă, ca urmare a preluării oficiale a vechimii și tradițiilor ,,Întrunirilor Anuale” organizate fără întrerupere în perioada 1976-1989 de către generalii și ofițerii de geniu în rezervă și retragere din garnizoana București.

Activitatea s-a desfășurat în Sala de Festivități a Statului Major al Forțelor Terestre, în prezența a 98 de membri activi, a delegaților desemnați de Filiala Brăila (gl. bg. Mihai Tofan, col. Simion Nicolae) și Sucursala Buzău (gl.bg. Săvoiu Vasile, col. Scarlat Marin), precum și a următorilor invitați:

 • gl.bg.dr.ing. Ionel Loțan, locțiitorul pentru resurse al șefului Statului Major al Forțelor Terestre;
 • col. Cimpoeșu Constantin, comandantul Regimentului 70 Geniu Aviație, reprezentant al șefului Statului Major al Forțelor Aeriene;
 •  cdor. Albulescu Gheorghe, reprezentant al șefului Statului Major al Forțelor Navale;
 • lt.col. Băloi Constantin, reprezentant al Șefului Direcției Calitatea Vieții Personalului;
 • col. Andrei Constantin, comandantul Batalionului Nave Treceri Fluviale, reprezentant al comandantului Brigăzii 10 Geniu ,, Dunărea de Jos”Brăila;
 • lt col. Stănimir Dan, locțiitorul comandantului Batalionului 96 Geniu București;
 • gl. Băhnăreanu Neculai, președintele Fundației ,,Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruință ”
 • col. Mateescu Gheorghe, vicepreședintele Asociației Naționale Cultul Eroilor ,,Regina Maria”;
 • dl. gl.bg. Ciornei Vasile, președintele Asociației ,, Foișorul de Foc – Voluntariat și Parteneriat pentru Viață”;
 • cdor. Voicu Titus, președintele Filialei Sectorului 6 București a Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere ,,Alexandru Ioan Cuza”;
 • col. Ganea Eugeniu, vicepreședinte al Asociației Cadrelor Militare de Căi Ferate și Transporturi;
 • col. Crețan Ion, fost comandant al Regimentului 1 Geniu, reprezentant al ofițerilor de geniu în rezervă și retragere din garnizoana Râmnicu Vâlcea.

Lucrările Adunării Generale Aniversare s-au desfășurat potrivit următoarei agende:

PARTEA I (11.00 – 12.15)

 • Raportul Consiliului Director Central cu privire la evoluția și activitatea Asociației de-a lungul celor 40 de ani de existență; informare asupra activităților desfășurate în perioada 20 Mai 2015 – 20 Mai 2016;
 • Prezentarea Programului de Activitate pentru perioada 20 Mai 2016 – 20 Mai 2017;
 • Prezentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016 și Execuția Bugetară în perioada 01.01-30.04.2016;
 • Raportul Comisiei de Cenzori cu privire la activitatea financiar-contabilă în perioada 20 Mai 2015 – 20 Mai 2016;
 • Discuții, concluzii și propuneri referitoare la materialele prezentate (max. 30 de minute);

PAUZĂ (12.15 – 12.35)

 • Vizitarea expoziției cu materiale și lucrări foto reprezentative pentru trecutul istoric al Armei Geniu, precum și a albumelor foto cu aspecte din activitatea Asociației; prezintă col. Florea Ion;

PARTEA a II-a (12.35 – 13.45)

 • Validarea propunerilor privind completarea și modificarea componenței Consiliului Director Central;
 • Aprobarea Protocolului de colaborare cu ,,Asociația Foișorul de Foc – Voluntariat și Parteneriat pentru Viață” din sectorul 2 București și a Protocolului de colaborare cu Forumul Asociațiilor Militarilor în Rezervă și Retragere din Sistemul Apărării, Ordinii Publice și Siguranței Naționale;
 • Prezentarea proiectului Jurnalului Istoric al Asociației;
 • Prezentarea proiectului Anuarului Ofițerilor absolvenți ai Școlii Militare de Geniu, Academiei Militare Generale și Academiei Tehnice Militare;
 • Discuții și propuneri referitoare la materialele prezentate;
 • Prezentarea și adoptarea Hotărârii Adunării Generale a Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere din Arma Geniu, consacrată împlinirii a 40 de ani de existență și activitate neîntreruptă.

Plenul Adunării Generale a aprobat documentele  prezentate și a validat propunerile Consiliului Director Central cu privire la modificarea componenței organelor de conducere (cele bolduite), astfel:

Consiliul Director Central:

 • Președinte – col. Gargaz Marian
 • Primvicepreședinte – gl.bg. Teodorescu Constantin
 • Vicepreședinți: Mocan Ioan / București, gl.bg. Tofan Mihai / Brăila și col. Scarlat Marin / Buzău.
 • Secretar – Patrichi Emil;
 • Membri permanenți: gl.bg. Ciornei Vasile, col. Belniceanu Petrică, col. Pop Teodor, col. Drăghicescu Petru, col. Istrate Mihai, col. Luca Ion, col. Pleșanu Marcu, Pastia Petre și col. Constantina Constantin.
 • Membri supleanți: Lisaru Viorel, lt.col. Botezatu Neculai și lt.col. Vasile Gheorghe.

Biroul Executiv Central:

 • Președinte – col.rz. Gargaz Marian;
 • Vicepreședinte – Mocan Ioan;
 • Membri: col. Belniceanu Petrică, col. Pop Teodor, col. Drăghicescu Petru, col. Istrate Mihai, col. Luca Ion, col. Constantina Constantin și Pastia Petre;

Secretariat:

 • Secretar – Patrichi Emil;
 • Membri: col.ing. Constantinescu Nicolae;

Aparatul financiar – contabil:

 • Contabil – mr. Diaconescu Cicerone;
 • Casier – col. Julea Cornel

Comisia de Cenzori:

 • Președinte: col. Băncilă Gigi;
 • Membri: col. Florea Ion și col. Ivașcu Constantin.

Cu prilejul evenimentului aniversar sărbătorit, membrilor Asociației li s-au acordat diverse distincții onorifice după cum urmează:

 • Emblema de Merit ,,Rezerva Armatei României” clasa I,bg. Pariș Victor și gl.mr. Popescu Gheorghe;
 • Emblema de Merit ,,În Slujba Păcii” clasa I,bg. Teodorescu Constantin și col. Popoiu Fănel.
 • Emblema de Merit ,, Știință Militară” clasa I,prof.univ. Pop Teodor și col.dr. Drăghicescu Petru.
 • Emblema de Merit ,,Rezerva Armatei României” clasa a II-a , col. Gargaz Marian, col. Mocan Ioan, col.ing. Răduj Vasile și col. Antonache Alexandru;
 • Emblema de Onoare a Statului Major General – gl.bg. Tofan Mihai;
 • Emblema de Onoare a Statului Major al Forțelor Aeriene, Belniceanu Petrică și col. Paul Mircea-Cristian;
 • Emblema de Onoare a Statului Major al Forțelor Navale, Serdici Florian și col. Trifu Ilie;
 • Emblema de Onoare a Resurselor Umane,bg. Ciornei Vasile și col. Julea Cornel;
 • Emblema de Merit ,,În Serviciul Armatei” clasa II, ing. Constantinescu Nicolae și col. Patrichi Emil;
 • Medalia de Onoare – 40 de ani de atestare istorică a Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere din Arma Geniu, membrilor Asociației care au depășit vârsta de 90 de ani: gl.bg. Sitaru Constantin, gl.bg. Velișcu Constantin, col.ing. Cenușă Marin, col.ing. Grigorescu Constantin și col. Petică Aurel;
 • Titlul de Membru de Onoare, membrilor Asociației care au depășit vârsta de 85 de ani: gl.mr. Popescu Gheorghe, gl.bg. Pariș Victor, D-nei dr. Macarie Olga – nepoata Mareșalului Constantin Prezan, col. Popescu E. Alexandru, col. Ciofu Aurel, col. Zaharcu Steliana, col. Dumitrescu Alexandru, col. Iordache Gheorghe, col. Andrei Aritică, col.ing. Chirecuț Costache, col.ing. Manole Dumitru și col.ing. Aioanei Mircea, precum și ing.(rtr.) Horia Dugan – autor al proiectului de rezistență pentru bustul gl. Constantin N. Hârjeu și lt.ing.(rtr.) Toma Constantin – sponsor important al proiectelor asumate de Asociație;
 • Diploma Aniversară cu însemnul ,,Membru Fondator al Asociației”, următorilor membri: col.ing. Aristide Hariga, col. Aurel Petică și col. Arpad Balint;
 • Diploma Aniversară cu însemnul ,,In Memoriam” – urmașilor membrilor fondatori ai Asociației: Doamnei Zaharia Ema – soția col. Zaharia Petre, Doamnei Rădulescu Mihaela – nepoata gl.bg. Vesa Nicolae, Doamnei Tărnăuceanu Antonia – soția col. Tărnăuceanu Mihai, Doamnei Sandu Ileana – fiica gl.bg. Sandu Ion, Doamnei Iliescu Victoria – soția col.ing. Iliescu Mihai și Doamnei Lucia Vlădulescu – fiica gl.mr. Constantin Vlădulescu;
 • Diploma aniversară cu însemnul ,,Senior al Armei Geniu” – membrilor Asociației care au depășit vârsta de 80 de ani: gl.bg. Suvejanu Neculai, col. Moțet Alexandru, col. Florea D. Ion, col. Constantinescu Constantin, col. Fieroiu Nicolae, col. Moisescu Ion, col. Tășcan Petru, col. Cune Gheorghe, col.ing. Spătaru Dumitru, col.ing. Florea I. Gheorghe și col.ing. Bădăluță Mihai;
 • Diploma Aniversară cu însemnul ,,Semper Fidelis Genius”următorilor membri ai Asociației: bg. Săvoiu Vasile, col. Terec Viorel, col. Simion Nicolae, col. Spiridon Octavian, col. Scarlat Marin, col. Crețan Ion, col. Luca Ion, col. Băncilă Gigi, col. Pastia Petre, col. Dolcescu Iulian, col. Istrate Mihai, col. Pleșanu Marcu, col.ing. Cojocaru Ion, col.ing. Nicolici Ștefan, col.ing. Olaru Gheorghe, lt.col. Botezatu Neculai și mr. Vidu Alexandru;
 • Diploma de Excelență, următorilor membri ai Asociației: gl.bg. Necula Florea, col. Niculescu Constantin, col. Niculescu Elena-Lucreția, col. Calotă Florea, col. Pop Iosif, col. Constantina Constantin, col. Buzilă Constantin, col. Constantin Covaci, col. Jari Mihai, col. Marghescu Toma, col. Marmara Viorel, col. Troi Marin, col. Neculai Gheorghiță, col. Miroiu Ulise, col. Putinică Eugen, col. Stoica Ion, col. Stoica Gheorghe, col.ing. Mitroi Niță, col.ing. Ionescu Grigore, col.ing. Piersecă Constantin, mr. Diaconescu Cicerone, cpt. Răduj Bela și arh. Ionescu Bogdan – autorul proiectului de arhitectură pentru bustul gl. Constantin N. Hârjeu;
 • Diplomă de Onoare, membrilor activi înscriși în Asociație în ultimii 5 ani: col. Luca Valentin, col. Cacoveanu Ion, col. Leonte Ion, col. Stanciu Nicu, col. Albulescu Constantin, col. Cimpoeru Ion, col. Ciobanu Ion, col. Câlțea Virgil, col. Florică Marian, col. Grigorescu Eugen, col. Bâzdoacă Marin, col. BrumăȘtefan, col. Calen Marin, ing. Stanciu Dumitru, col.ing. Andrei Zamfir, col.ing. Iacoban Aurelian, col.ing. Cojocaru Stelian, col.ing. Afanase Ionel, coling. Patrichi Marcel, col. Iordache Nicolae, col. Ochișor Aurelian, col. Stoian Aurel, col. Ciobanu Ilie, col. Ungureanu Mihai, col. Onica Gheorghe, col. Popescu Daniel, col. Stavarache Maricel, lt.col. Vasile N. Gheorghe, lt.col. Tănase Constantin, lt.col. Cocoșilă Aurel, lt.col. Dumitriu Laurenția și plut.adj.pr. Nicolae Ciortan;
 • Diploma Aniversară cu însemnul ,,Simpatizant al Armei Geniu”: d-nelor Taban Dorica, Drăguloiu Maria, Șerban Steliana, Druțu Alecsandra, Salan Marilena, Dumitriu Aurelia, Istrate Mioara și d-lui prof.univ. Bogdan Ioan.

În semn de prețuire a sprijinului acordat în îndeplinirea obiectivelor asumate, Consiliul Director Central al Asociației a acordat structurior militare centrale și unităților de geniu active, precum și structurilor asociative fără scop patrimonial, reprezentate la Adunare, diferite distincții onorifice, după cum urmează;

 • Drapelul de Lupta al Primului Batalion de Geniu din Armata României – model A.I.Cuza, 01 Septembrie 1863 (format redus), donație a Asociației pentru Sala Tradițiilor / Statul Major al Forțelor Terestre, Statul Major al Forțelor Aeriene, Statul Major al Forțelor Navale;
 • Diploma Aniversară cu însemnul ,,Patrie-Onoare-Demnitate”: Doamnei Otilia Sava – Secretar de Stat in M.Ap.N și Filialei Sectorului 6 București a Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere ,,Alexandru Ioan Cuza”;
 • Diploma Aniversară cu însemnul ,,Eroi au fost, eroi sunt încă”, Asociației Naționale a Vetranilor de Război;
 • Diploma Aniversară cu însemnul ,,Împreună suntem mai puternici”, Fundației ,,Sfântu Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruință”;
 • Diploma Aniversară cu însemnul ,,Neamul este etern prin cultul eroilor”, Asociației Naționale Cultul Eroilor ,,Regina Maria”;
 • Diploma Aniversară cu însemnul ,,Devotament – Onoare – Demnitate”, Asociației Foișorul de Foc – Voluntariat și Parteneriat pentru Viață”;
 • Diploma Aniversară cu însemnul ,,Semper Fidelis Genius”: Brigăzii 10 Geniu

,,Dunărea de Jos” Brăila, Centrului de Instruire pentru Geniu, E.O.D. și Apărare C.B.R.N. Râmnicu Vâlcea, Regimentului 70 Geniu Aviație, Batalioanelor 3 Geniu Buzău, 52 Geniu Satu Mare, 53 Geniu Deva, 72 Geniu Brăila, 96 Geniu București, 136 Geniu Alba Iulia,  110 Sprijin Logistic Brăila și Nave Treceri Fluviale Brăila.

Activitatea s-a încheiat într-a atmosfera de voie bună caracteristică evenimentelor aniversare de acest gen, în cadrul unei mese camaraderești la Complexul CALISE.

image013

Anuntul initial al evenimentului in regasiti mai jos:

IN ZIUA DE 20 MAI 2016, SE VA DESFĂȘURA ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢIEI CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE DIN ARMA GENIU “GENERAL CONSTANTIN N. HÂRJEU“ CONSACRATĂ ÎMPLINIRII A 40 DE ANI DE EXISTENȚĂ ȘI ACTIVITATE NEÎNTRERUPTĂ.

    ACTIVITATEA VA AVEA LOC LA SEDIUL STATULUI MAJOR AL FORȚELOR TERESTRE ÎNCEPÂND CU ORA 11.00 AVÂND URMĂTOAREA AGENDĂ DE LUCRU:

PARTEA I (11.00 – 12.15)

 1. Raportul Consiliului Director Central cu privire la evoluția și activitatea Asociației de-a lungul celor 40 de ani de existență; informare asupra activităților desfășurate în perioada 20 Mai 2015 – 20 Mai 2016;
 2. Prezentarea Programului de Activitate pentru perioada 20 Mai 2016 – 20 Mai 2017;
 3. Prezentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016 și Execuția Bugetară în perioada 01.01-30.04.2016;
 4. Raportul Comisiei de Cenzori cu privire la activitatea financiar-contabilă în perioada 20 Mai 2015 – 20 Mai 2016;
 5. Discuții, concluzii și propuneri referitoare la materialele prezentate (max. 30 de minute);

PAUZĂ (12.15 – 12.35)

Vizitarea expoziției cu materiale și lucrări foto reprezentative pentru trecutul istoric al Armei Geniu, precum și a albumelor foto cu aspecte din activitatea Asociației; prezintă col. Florea Ion;

PARTEA a II-a (12.35 – 13.00)

 1. Validarea propunerilor privind completarea și modificarea componenței Consiliului Director Central;
 2. Aprobarea Protocolului de colaborare cu ,,Asociația Foișorul de Foc – Voluntariat și Parteneriat pentru Viață” din sectorul 2 București și a Protocolului de colaborare cu Forumul Asociațiilor Militarilor în Rezervă și Retragere din Sistemul Apărării, Ordinii Publice și Siguranței Naționale;
 3. Prezentarea proiectului Jurnalului Istoric al Asociației – col. Gargaz Marian (3-4 minute);
 4. Prezentarea proiectului Anuarului Ofițerilor absolvenți ai Școlii Militare de Geniu, Academiei Militare Generale și Academiei Tehnice Militare;
 5. Discuții și propuneri referitoare la materialele prezentate;

PARTEA a III-a (13.15 – 13.45)

 1. Înmânarea de distincții onorifice membrilor Asociației de către reprezentanții structurilor centrale ale M.Ap.N., ai categoriilor de forțe, A.N.C.M.R.R. ,,Alexandru Ioan Cuza” și A.C.M.R.R.A.Ge. ,,Constantin N. Hârjeu”.
 2. Deplasare la Complexul CALLISE; masă festivă.

 

LA ACTIVITATE POT PARTICIPA ȘI GENIȘTII DIN REZERVĂ CARE NU SUNT MEMBRI AI ASOCIAȚIEI.

INFORMAȚII LA SECRETARIATUL ASOCIAȚIEI:

TELEFOANE: 0723 568 133 / 0743 655 558.


„Tradiţia este aducătorul de forţă morală (…),
ea leagă pe soldaţii de astăzi cu cei ce-au fost cândva
şi cu cei ce vor urma, şi care la un loc,
nu s-ar putea cunoaşte fără acest cult al tradiţiei”.

General de Geniu CONSTANTIN N. HÂRJEU