Mai 2015

În contextul manifestărilor dedicate aniversării a 156 ani de la înființarea Armei Geniu în Armata Română, Consiliul Director Central al Asociației și Biroul Executiv al Filialei Brăila, în colaborare cu Statul Major al Forțelor Terestre, Brigada 10 Geniu Brăila, Batalionul 96 Geniu București și Regimentul 70 Geniu Aviație București a organizat și desfășurat activități omagiale, după cum urmează:

In ziua de 20 Mai Adunarea Generală Anuală a Asociației, având următoarea Ordine de Zi:

Partea I
– Raportul Consiliului Director Central cu privire la activitatea desfășurată în  perioada
22 Mai 2014 – 20 Mai 2015 (col.rz. Gargaz Marian);
–  Programul cu activitățile asociației pentru perioada 20 Mai 2015 – 20 Mai 2016 (col.rz. Gargaz Marian);
–  Raportul Comisiei de Cenzori cu privire la activitatea financiar-contabilă în perioada
22 Mai 2014 – 20 Mai 2015 (col.rtg. Florea Ion);
– Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015 (mr.rtg. Diaconescu Cicerone);
– Discuții, concluzii și propuneri referitoare la materialele prezentate;
Pauză
Vizitarea expoziției cu lucrări de pictură, sculptură, caricaturi și de artă fotografică cu aspecte din activitatea Asociației realizate de col.rtg. Florea Ion și col.rz. Peneș Marian

Partea II-a
– Prezentarea promoțiilor de ofițeri care au implinit 60, 50 și 40 ani de la absolvirea Școlii de Geniu:
– promoția 1955 – col.rtg. Moisescu Ion;
– promoția 1965 – col.rtg. Niculescu Constantin;
– promoția 1975 – col.rz. Gargaz Marian;
– Evocări omagiale:
– Mr.ing. Panait Donici – ctitorul Armei Geniu din Armata Română (col.rtg. Pop
Teodor);
– Gl.bg. Savu Constantin – părintele pontonieriei române moderne (col.rz. Mocan Ioan);
– Prezentarea rețelei de informare – anunțare a membrilor Asociației (col.ing.
Constantinescu Nicolae).

Partea III-A
Masă festivă la Complexul militar

Activitatea s-a desfășurat în sala de Festivități a Statului Major al Foțelor Terestre în prezența a 98 membri ai Asociației și a următorilor invitați: gl.mr. Ungureanu Ion – locțiitorul Șefului Statului Major al Foțelor Terestre; gl.lt.rtr. Vlăsceanu Radu – vicepreședinte A.N.C.M.R.R., gl.flt.rtr. Bână Petre – consilier de presă la A.N.V.R., col. Soare Gheorghe – comandantul Brigăzii 10 Geniu Brăila, col. Călin Sorin – comandantul Batalionului 72 Geniu Brăila,  col. Andrei Constantin – comandantul Batalionului Nave Fluviale Brăila, col. Iloiu Adrian – comandantul Batalionului 96 Geniu București, lt.col. Rusu Mihai – șef Birou Geniu și E.O.D. / S.M.F.T. și dl.arh. Tănase Valentin – directorul Studioului de Arte Plastice al Armatei.
În baza Programului de Activitate pentru perioada 20 Mai 2015 – 20 Mai 2016, Adunarea Generală a abilitat Consiliul Director Central să dispună măsuri organizatorice și acționale pentru îndeplinirea următoarelor proiecte semnificative:
– Organizarea şi desfăşurarea la 20 Mai 2016 a Adunării Generale Omagiale dedicată aniversării a 40 ani de existență și activitate a  Asociaţiei;
– Realizarea machetei și confecționarea în miniatură a primului Drapel de Luptă al Batalionului Geniu înmânat de Domnitorul A. I. Cuza la 01 septembrie 1863, comandantului acestuia – cpt. Gheorghe Slăniceanu;
– Realizarea machetei și confecționarea în mărime normală a Drapelului de Luptă md.1872 al primului Batalion Pontonieri din Armata Română;
– Realizarea și inaugurarea bustului generalului Constantin N. Hârjeu – patronul spiritual al Asociației, pe Bd. Unirii / Sectorul 3 București;
– Elaborarea și editarea Jurnalului Istoric al Asociaţiei de la înfiinţare (1976) până în prezent;
– Elaborarea și editarea Anuarului Statistic al absolvenţilor Școlii Militare de Geniu și ai Secțiilor Geniu / Academia Militară Generală și Academia Tehnică Militară;

 

2. În ziua de 23 Mai – aniversarea Zilei Asociației și a Zilei Rezervistului Militar de Geniu în garnizoana Brăila. La această activitate au participat membrii Filialei locale a A.C.M.R.R.A.Ge. și camarazi din București, Galați, Buzău, Focșani și Râmnicu Sărat, împreună cu familiile.

acmragacmrag2
Programul întâlnirii a cuprins următoarele activități: promenadă pe faleza Dunării, fotografie de grup, călătorie pe Dunăre cu nava istorică Borcea, o scurtă slujbă de binecuvântare și pomenire a eroilor Armei Geniu oficiată de părintele Cristian Leontin – preotul militar al garnizoanei, urmată de un  picnic specific brăilean, în zona Vărsătura.

3. În zilele de 28 și 29 Mai – sărbătorirea Zilei Geniului în garnizoana Brăila, potrivit următorului program de activități:
– organizarea și deschiderea spre vizitarea personalului militar și a populației civile din garnizoana Brăila, la Biblioteca Județeană Panait Istrati, a unei ample expoziții cu aspecte din activitatea tuturor unităților brigăzii;
– prezentarea publică a unor documente din Arhivele Naționale, cu privire la locațiile actuale ale unităților de geniu din garnizoană;
– ceremonial militar la Comandamentul Brigăzii 10 Geniu, în prezența întregului personal al comandamentului, a reprezentanților unităților militare din garnizoană, a membrilor Filialei Brăila a A.C.M.R.R.A.Ge. și a altor cadre militare în rezervă și retragere, ceremonial care a cuprins:
– slujbă de pomenire a eroilor Armei Geniu;
– prezentarea mesajelor aniversare transmise de eșaloanele superioare;
– discursuri evocatoare susținute de către col. Soare Gheorghe, comandantul Brigăzii 10 Geniu, gl.bg.rtr. David Alexandru – primul comandant al brigăzii, gl.bg.rz. Tofan Mihai – primul genist comandant al brigăzii și președinte al filialei Brăila a A.C.M.R.R.A.Ge;
–    înmânarea diplomelor și cupelor caștigătorilor concursurilor sportive desfășurate cu ocazia Zilei Geniului;
–    vizitarea unor standuri de prezentare a noilor mijloace tehnice destinate identificării și
neutralizării mijloacelor explozive neconvenționale / improvizate.

4. În ziua de 29 Mai – ceremonial militar pentru cinstirea eroilor geniști în București prin depunerea coroanelor de flori la monumentul Eroilor din Arma Geniu – Leul și Statuia lui Panait Donici.
La ceremonial au participat 8 veterani de război, 36 membri ai Asociației și 46 cadre militare active din Statul Major General, Statul Major al Forțelor Terestre, Brigada 10 Geniu Brăila, Batalionul 96 Geniu București și Regimentul 70 Geniu Aviație București.
Cu acest prilej col.rz. Gargaz Marian a prezentat istoricul Statuiei lui Panait Donici, iar col.rtr.prof.univ. Pop Teodor a evocat succint personalitatea ctitorului Armei Geniu.

5. În ziua de 30 Mai, din inițiativa Consiliului Director Central, cu sprijinul Primăriei comunei Valea Ursului / jud. Neamț, a fost comemorat Panait Donici – ctitorul Armei Geniu, la împlinirea a 190 ani de la naștere și 110 ani de la trecerea în neființă, activitate la care au participat:
– col.rz. Marian Gargaz – președintele Asociației, col.rz. Ioan Mocan, col.ing.rtg. Răduj Vasile, col.rz. Julea Cornel, col.rtg. Pop Teodor, col.rtg. Florea Ion și col.rtg.ing. Boca Radu, membri în Consiliul Director Central al  Asociației;
– gl.bg.rz. Tofan Mihai – președintele Filialei Brăila a A.C.M.R.R.A.Ge. și col.rtg. Simion Nicolae – vicepreședinte;
– col.rz. Ion Vasiliu, ofițer de geniu din zonă;
– col. Gheorghe Soare – comandantul Brigăzii 10 Geniu Brăila;
– col. Dan Marin – comandantul Centrului de Instruire pentru Geniu, E.O.D. și Apărare NBRC Rm. Vâlcea;
– col.rtg.ge. Miluță Aniculăesei și col.rtg.tc. Vasile Oprea foști președinți ai Subfilialei “Petru I Mușat” Roman a Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere ,,A.I. Cuza”, membri de onoare ai subfilialei, lt.col.rtg.art. Ovidiu Potârcă și lt.col.rz.ge. Alexandru Holderbaum, membri ai subfilialei;
– dl. Viorel Smeria – primar al comunei Valea Ursului, membrii Consiliului Local și alte oficialități reprezentative ale vieții publice locale și ale județului Neamț.
Ceremonialul acestui eveniment s-a desfășurat în cadrul unui parastas omagial, care  în principiu a cuprins:
– alocuțiuni omagiale prezentate de dl. Viorel Smeria – primar al comunei Valea Ursului și col.rz. Marian Gargaz – președintele Asociației;
– evocarea mr.ing. Panait Donici ca personalitate militară, de către col.rtg.prof.univ. Pop Teodor;
– dezvelirea unei cruci din marmură la mormântul ilustrului înaintaș, dispus în curtea bisericii locale; crucea din marmură albă de aprox. 120 cm a fost realizată într-un atelier din mun. Bacău, cheltuielile fiind suportate de către cei 7 membri ai Consiliului Director Central participanți la ceremonial, col.rtg. Petre Pastia membru al Asociației și col. Augustin Moldovan / Jud. Maramureș – Membru de Onoare al Asociației;
– slujbă de pomenire și sfințirea noii cruci de către un sobor de preoți locali;
– acordarea Brevetului de Membru de Onoare și a Insignei de Identificare a Asociației, dlui. Viorel Smeria;
– acordarea, sub formă de sponsorizare, a unui Premiu Special ,,Panait Donici” în valoare de 1000 lei ( 500 lei din partea A.C.M.R.R.A.Ge. și 500 lei din partea Primăriei Valea Ursului) elevului Suciu Petrea Cristinel din clasa a VI-a, elev cu potențial intelectual deosebit, dar cu situație materială precară;
– donarea unui calculator, aceluiași elev, de către col.ing.rtr. Răduj Vasile;
– cinstirea de către structurile participante la ceremonial a memoriei mr.ing. Panait Donici prin depunere unor coroane de flori;
– acordarea denumirii ,,Panait Donici” bibliotecii comunale din Valea Ursului și inaugurarea în incinta acesteia a unui sector dedicat în exclusivitate acestuia;
– donarea de către A.C.M.R.R.A.Ge. și Centrul de Instruire pentru Geniu, E.O.D. și Apărare N.B.R.C. Rm. Vâlcea, pentru noul sector muzeistic, a 2 tablouri cu Panait Donici, a Istoricului Armei Geniu, a unor obiecte simbolice și reviste ale Armei Geniu;
– imortalizarea prin fotografiere și filmare a momentelor semnificative.