În vizită la Muzeul Comunicațiilor și Informaticii

11 Martie, la invitația domnului gl.mr.rtr. Cerăceanu Ion – președintele Asociației ,,Pro museum, bg. Teodorescu Constantin, col.ing. Afanase Ionel, col. Ciobanu Ilie, col.ing. Cojocaru I. Stelian, col.ing. Constantinescu Nicolae, col. Drideanu Ion, col. Florea Ion, col. Gargaz Marian, cpt.arh. Ionescu Bogdan, col. Mocan Ioan, col. Mușină Gheorghe și col. Szabo Zsolt-Ladislau au vizitat Muzeul Comunicațiilor și Informaticii dispus în cazarma istorică / Fortul 3 Otopeni a fostului Regiment 2 Pionieri Gardă, actualmente a Centrului 48 Comunicații și Informatică.

Organizat, ca filială  a Muzeului Militar Central ,, Regele Ferdinand I,, Muzeul Comunicațiilor și Informaticii este realizat într-o concepție modernă și dispune de un patrimoniu material și spiritual unic în domeniul militar. Colecțiile muzeului cuprind peste 10.000 de exponate și obiecte specifice, prezentate cronologic și / sau tematic, cele mai valoroase fiind cea de tehnică de comunicații și informatică și cea de carte veche, regulamente, instrucțiuni și publicații.

Oficiul de gazdă a fost făcut de către domnul gl.mr.rtr. Cerăceanu Ion, personalitate marcantă a transmisioniștilor români, promotor incontestabil al demersurilor cu privire la înființarea și funcționarea acestui lăcaș de istorie și tradiție militară, de educație patriotică și civică, unic în armata română.

După o scurtă prezentare a istoricului muzeului, a structurii și organizării acestuia, însoțiți de către dl.col.rz. Catălin Dascălu, dl.plut.maj. Vasile Cătălin și dl. ing. Dan Dondera, au fost vizitate: sectorul principal, sectorul tehnic, galeria de colecții / donații și fondul documentar al muzeului.

Cu prilejul vizitei, domnul gl.mr.rtr. Cerăceanu Ion a oferit pentru fondul documentar al Asociației noastre, dar și fiecărui participant, diverse lucrări-documentare cu privire la istoricul transmisiunilor, al muzeului și al activității Asociației ,,Pro museum, precum și planșe istorice reprezentative contextului istoric al realizării Marii Uniri de la 1918.

La rându-i, col. Mocan Ioan, președintele A.C.M.R.R. / Arma Geniu, a donat muzeului următoarele materiale cu relevanță pentru trecutul istoric și tradițiile Armei Geniu:

  • Drapelul de Luptă al primului Batalion de Geniu din Armata României, înmânat comandantului acestuia – cpt. Gheorghe Slăniceanu la 01 septembrie 1863 de către Principele Domnitor Alexandru Ioan Cuza și Drapelul de Luptă al Batalionului de Specialități, model 1908 – Carol I, înmânat comandantului acestuia – mr. Ștefan D. Mihail, în ziua de 10 mai 1913 (ambele în format redus – 30×40 cm);
  • Fotoalbumul referitor la construcția și inaugurarea Monumentului reprezentând bustul generalului Constantin N. Hârjeu – patronul spiritual al A.C.M.R.R. / Arma Geniu, în format electronic;
  • Fanionul cu însemnele de reprezentare ale A.C.M.R.R. / Arma Geniu.

În același context, col. Gargaz Marian a oferit domnului gl.mr.rtr. Cerăceanu Ion, în semn de înaltă prețuire pentru preocuparea constantă și remarcabilele realizări în domeniu istoriei și tradițiilor militare, în calitate de autor, un exemplar al lucrării ,,Sub Însemnele Geniului”.

La încheierea vizitei, col. Mocan Ioan și col. Florea Ion au consemnat în Cartea de Onoare a Muzeului.