Februarie 2016

În contextual manifestărilor dedicate aniversării a 150 ani de existență a Trupelor de Pontonieri în Armata României, în ziua de 19 Februarie 2016, din inițiativa Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Arma Geniu, cu sprijinul nemijlocit al Statului Major al Forțelor Terestre, în garnizoana București s-au desfășurat următoarele activități comemorative:

1. Simpozionul cu tema ,,Trupele de Pontonieri – 150 ani de glorie și jertfe”;
Activitatea s-a desfășurat în sala de Festivități a Statului Major al Forțelor Terestre, având următoarea agendă de referate:
• Apariția și instituționalizarea Trupelor de Pontonieri în Armata Română; Acțiunile Pontonierilor în timpul Războiul de Independență – col.rtr. Cimpoeru Ion;
• Evoluția structural-organizatorică a Trupelor de Pontonieri după recunoașterea internațională a Independenței de Stat a României – col.rz. Gargaz Marian;
• Participarea Trupelor de Pontonieri la acțiunile militare desfășurate de armata româna în timpul campaniilor pentru Reîntregirea și Întregirea Națională – prezintă col.rz. Mocan Ioan;
• Dotarea Trupelor de Pontonieri cu mijloace de treceri, de-a lungul celor 150 ani de existență; Generalul de brigadă Savu Constantin, părintele pontonieriei române moderne – col. rz. Bâzdoacă Marin;
• Evoluția postdecembristă a Trupelor de Pontonieri – mr. Mâțu Marian / Batalionul 72 Geniu Brăila.
La activitate au participat: gl.mr.dr. Ungureanu Ion – locțiitorul șefului Statului Major al Forțelor Terestre, gl.lt.rtr. Dumitrescu Victor – vicepreședinte al Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere ,,Alexandru Ioan Cuza”, reprezentanți din structurilor de geniu și E.O.D. / Statul Major General și Statul Major al Forțelor Terestre (col.ing. Stavarache Maricel, col. Antonescu Valentin, lt.col. Rusu Mihai și cpt. Ferenț Cristian), comandanți ai unităților de geniu (col. Soare Gheorghe / Brigada 10 Geniu Brăila, col. Marin Dan / Centrul de Instruire pentru Geniu, E.O.D. și Apărare N.R.B.C. Râmnicu Vâlcea, col. Iloiu Adrian / Batalionul 96 Geniu București, col. Călin Sorin / Batalionul 72 Geniu Brăila, col. Andrei Constantin / Batalionul Nave Treceri Fluviale Brăila) și 46 membri ai Asociației.

12

Cu acest prilej, unor cadre militare din rezervă și retragere care au activat în fostele unități de pontonieri li s-au conferit distincții onorifice, astfel:
• din partea șefului Statului Major al Forțelor Terestre:
Emblema de Onoare a Forțelor Tereste: col.rtr. Calotă Florea, col.rtr. Moldovan Augustin și col.rz. Bâzdoacă Marin;
Diplomă aniversară: gl.bg.rtr. Săvoiu Vasile, gl.bg.rz. Tofan Mihai, col.ing.rtr. Cojocaru Ion, col.rtr. Iordache Gheorghe, col.rtr. Cimpoeru Ion, col.rtr. Spiridon Octavian, col.rtr. Simion Nicolae, col.rtr. Donosă Constantin, col.rtr. Cristian Virgil, col.rtr. Popovici Ioan, col.rtr. Enache Neculaiu și col.rtr. Antonache Alexandru.
• din partea președintelui Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere ,,Alexandru Ioan Cuza”:
Medalia Aniversară ,,Rezervistul Militar”: col.rz. Gargaz Marian;
Diplomă aniversară: gl.bg.rtr. Suvejanu Neculai, col.ing. rtr. Mitroi Niță și col.rtr. Fieroiu Nicolae.
• din partea Consiliului Director Central al Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Arma Geniu ,,Constantin N. Hârjeu”:
Drapelul de Luptă al primului Batalionului de Pontonieri – unitate corp aparte, înființat în anul 1908, reconstituit la scară redusă, dlui.gl.mr. Ungureanu Ion, pentru sala Tradițiilor Statului Major al Forțelor Terestre;
Insigna reprezentativă a Asociației: dlui. gl.lt.rtr. Victor Dumitrescu
Diploma aniversară: col.ing.rtr. Marinescu Ion, col.rtr. Stoica Gheorghe, col.rtr. Onica Gheorghe, col.rtr. Stoica Ion, col.rz. Mocan Ioan, col.ing.rz. Constantinescu Nicolae,col.rz. Câlțea Virgil, col.rz. Julea Cornel și col.rz. Calen Marin.

2 .Ceremonial pentru depunere unei coroane de flori la statuia Pontonierului / Monumentul Eroilor din Arma Geniu;

34
3. Slujbă religioasă pentru pomenirea eroilor pontonieri căzuți la datorie și omagierea înaintașilor, la Biserica Sf. Gheorghe a Statului Major al Forțelor Terestre;

5
4. Interviuri la postul de televiziune ,,Realitatea TV“ și pentru emisiunea radio ,,Ora Armatei“;
5. Transmiterea spre publicare, la Observatorul Militar, Revista Trupelor de Uscat, Revista ,,Document“ a Serviciului Istoric al Armatei și Revista Asociației ,,Foișorul de Foc Voluntariat și Parteneriat pentru Viață“ a unui scurt istoric cu privire la evoluția structural – acțională a Trupelor de Pontonieri de-a lungul celor 150 ani de existență.