Februarie 2015

I) În perspectiva aniversării a 190 ani de la nașterea ctitorului Armei Geniu din Armata Română – maiorul inginer Panait Donici, Asociaţia Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Arma Geniu și-a propus să comemoreze acest eveniment, în ziua de 31 Mai 2015, printr-o acțiune omagială în colaborare cu Primăria din comuna Valea Ursului / Județul Neamț, localitate în care se află mormântul ilustrului ctitor.

Ceremonialul acestui eveniment urmează să se desfășoare sub forma unui parastas omagial la mormântul maiorului inginer Panait Donici care, în principiu să cuprindă:

  • scurtă slujbă de pomenire și sfințirea unei noi cruci din marmură la mormântul din curtea bisericii locale; crucea din marmură se va realiza prin grija A.C.M.R.R.A.G., iar montarea acesteia prin grija Primăriei în ziua premergătoare desfășurării evenimentului;
  • evocarea personalității renumitului inginer de geniu prin scurte alocuțiuni din partea a reprezentantului A.C.M.R.R.A.G. și al autorității locale;
  • instituirea unui Premiu Special ,,Panait Donici”, în valoare de 1000 lei, care să se acorde unui elev din localitate cu potențial intelectual deosebit, dar cu situație materială precară; premiul să se acorde în baza unui regulament cadru elaborat de către Școala din localitate și avizat de A.C.M.R.R.A.G. și Primărie. Pentru acest premiu A.C.M.R.R.A.G. și Primăria vor contribui fiecare cu câte 500 lei. Valoarea premiului poate fi mărită prin contribuția altor donatori;
  • donarea de către A.C.M.R.R.A.G. către Muzeul local a unui tablou în care se găsește și Panait Donici, reprezentantul Corpului de Geniu din Armata Română și a Istoricului Armei Geniu;
  • imortalizarea prin fotografiere și filmare a momentelor semnificative;
  • la eveniment să participe dacă este posibil, eventuali descendenți ai familiei mr.ing. Panait Donici și veterani de război locali.

II) În ultima decadă a lunii Aprilie 2015, Biroul Executiv Central al Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Arma Geniu va organiza o vizită la Colegiul Național Militar ,,Dimitrie Cantemir” Breaza, activitate la care vor participa în exclusivitate membrii Asociației / filialele București și Brăila – absolvenți ai acestei prestigioase instituții de învățământ.

III) În perspectiva aniversării a 40 ani de existentă, Asociaţia Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Arma Geniu cu sediul în București, în calitate de persoană juridică de drept privat independentă, fără scop patrimonial, și-a propus ridicarea unui bust al patronului său spiritual – generalul Constantin N. Hârjeu.

Bustul propriu-zis și soclul acestuia vor fi realizate, prin grija Asociației, din fonduri rezultate prin contribuția benevolă a membrilor săi și a celor care vor să se alăture acestui proiect.

În urma analizării mai multor variante posibile, Consiliul de Conducere al Asociaţiei apreciind potențialul și prestigiul Sectorului 3, evoluția actuală și de perspectivă a acestuia, a optat pentru varianta ca bustul generalului Constantin N. Hârjeu să fie amplasat, dacă va fi posibil, pe Bulevardul Unirii, în incinta jardinierei circulare din fața blocului G1. situat la intersecția Bd. Unirii cu str. Ion Pillat (Credit Europe Bank – anexa nr. 4) sau un alt loc adecvat de pe așa-zisul Bulevard al Artelor.

Februarie#1