CONVOCATOR privind adunarea generală a asociației în anul 2024

În data de  20.05.2024, ora 11.00,  se convoacă Adunarea Generală a Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Arma Geniu ,,General Constantin N. Hârjeu”, în Sala cinema a Cercului Militar Național din București.

 

Ordinea de zi

Partea I

 

 1. Raport cu privire la activitatea Consiliului Director Central al Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Arma Geniu ,,General Constantin N. Hârjeu”  în perioada 18 mai 2023 – 20 mai 2024;
 2. Execuția bugetară a Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Arma Geniu ,,General Constantin N. Hârjeu”  la 31.12.2023;
 3. Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Arma Geniu ,,General Constantin N. Hârjeu”  pentru anul 2024 și Execuția Bugetară la 30.04.2024;
 4. Raportul Comisiei de Cenzori cu privire la activitatea financiar-contabilă în anul 2023 și în perioada 01.01-30.04.2024;
 5. Proiectul Programului de Activități pentru perioada Mai 2024 – Mai 2025;
 6. Discuții, concluzii și propuneri referitoare la materialele prezentate;
 7. Aprobarea materialelor prezentate;
 8. Aprobarea constituirii și funcționării Filialei Turnu Măgurele;
 9. Aprobarea propunerilor Consiliului Director Central pentru retragerea calității de membru conform lit. c, al. 2, art. 14 din Statutul Asociației;
 10. Aprobarea propunerilor Consiliului Director Central pentru acordarea titlului de Membru de onoare” și „Senior al Armei geniu”;
 11. Aprobarea Hotărârii Adunării Generale din data de 20.05.2024;
 12. Înmânarea de distincții și diplome.

 

Partea a II-a

 

Simpozion cu tema „Arma Geniu – 165 de ani în slujba țării”.

 

 

          După terminarea adunării generale va avea loc o masa comună. Participarea este opțională. Detaliile despre preț și înscrieri vor fi comunicate ulterior prin rețeaua de anunțare telefonică a Asociației.

 

Președintele Asociației

Colonel (rtr.) Mocan Ioan