COMUNICATUL SANOPSN din 29.12.2020

FORUMUL STRUCTURILOR ASOCIATIVE ALE MILITARILOR DIN SISTEMUL DE APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NATIONALĂ

COMUNICAT din 29.12.2020

 

Conștienți fiind de faptul că dialogul poate fi o cale sigură de soluționare a problemelor grave cu care sunt confruntați pensionarii militari din SANOPSN, am solicitat, astăzi 29.12.2020 o audiență la ministrul apărării, dl. Nicolae CIUCĂ , audiență acceptată și la care a participat, ca invitat al domnului ministru și dl. gl. Neculai BĂHNĂREANU.

În urma discuțiilor au reieșit următoarele probleme:

-Referitor la indexarea cuantumurilor pensiilor militare de stat cu rata medie anuala a inflației, am fost informați că la nivelul Guvernului României s-a hotărât amânarea aplicării acestor prevederi până la data de 1 septembrie 2021. În bugetul MApN vor fi prevăzute sumele necesare aplicării acestei indexări, decizia de amânare fiind motivate de constrângerile bugetare, severe, datorate traversării pandemiei.

-Referitor la promovarea proiectului de lege privind modificarea și completarea Legii 223/2015, PLX199/2020, aflat în dezbaterea Camerei Deputaților, a fost reafirmat sprijinul comun pentru promovarea acestui act normativ, respectând principiile agreate anterior, referitoare la înlăturarea discriminărilor existente în prezent și la crearea unui cadru adecvat actualizării și recalculării pensiilor militare de stat. În bugetul MApN vor fi prevăzute resursele necesare susținerii acestei inițiative începând cu luna aprilie 2021.

-Legea 168/2020 va fi aplicată începând cu luna februarie 2021 existând resursele financiare necesare.

-Militarii în rezervă și retragere vor beneficia de prevederile HG-998/19.11.20210 privind stabilirea, acordarea, distribuirea și decontarea biletelor de tratament balnear și de recuperare.

-Ministrul Apărării Naționale, dl. Nicolae CIUCĂ a prezentat propunerea ca militarii să se poată imuniza împotriva COVID -19, în centrele de vaccinare ale MApN, instituția militară urmând să pună la dispoziția militarilor această facilitate, numai la dorința acestora.

Consider că la nivelul fiecărei structuri asociative să fie analizate aspectele discutate, să se stabilească modalități de acțiune comune cu cele propuse de structurile asociative ale ministerului de interne, structuri care și-au stabilit un program concret de proteste față de acțiunile actualului guvern împotriva militarilor, în special măsurile care vizează nerespectarea prevederilor legale privind indexările legate de inflația galopantă, generată de liberalizări necontrolate sau impuse.

Totodată, cred că este necesar ca structurile asociative să acționeze, concret și direct, cu cei pe care i-au sprijinit în câștigarea portofoliilor în Parlamentul ROMÂNIEI, să le solicite sprijinul în elaborarea unei legislații corecte și morale privind militarii.

Până la desfășurarea ședinței FORUMULUI din luna ianuarie 2021, rog președinții structurilor asociative să întocmească un set de propuneri (la nivelul fiecărei structuri) pentru îndeplinirea obiectivelor comune privind înlăturarea inechităților și discriminărilor din sistemul pensiilor militare.

 

Președintele FORUMULUI SANOPSN

Col.(rtr.) Marian TUDOR