COMUNICATUL intalnirii de la Casa de Pensii Sectoriale a M.Ap.N. in ziua de 30.10.2018

In data de 30 octombrie a.c. a avut loc …o AUDIENTA… la directorul Casei de Pensii Sectoriale a MApN, activitate solicitata (dar nu sub aceasta forma) de Forumul structurilor asociative, atat ministrului apararii cat si secretarului de stat si sef al Departamentului pentru relatia cu Parlamentul, inca din luna iulie a.c.

Au participat din partea FORUMULUI: Gl. (rtr) Nicolae GROPAN (presedinte in exercitiu), col. (r) Marian TUDOR (presedinte ROMIL), col. (r) Vasile IOSIF (AORR) si col. (r) Ion TOADER (ADMRR).

Directorul CPS, d.na col. Mihaela ANDRITOIU a facut, de la inceput, cateva precizari:
– Comisia de contestatii: NU ESTE IN SUBORDINEA CPS ci executa verificarea activitatii CPS;
– Referitor la dirijarea celor 2% din impozitul pe pensii, incepand cu 2019, se vor depune formularele, INDIVIDUAL, nu prin asociatii, avand in vedere faptul ca au existat foarte multe reclamatii privind nerecunoasterea semnaturilor si chiar acuzarea acestor structuri de fals in documente;
– CPS nu are atributii pe linia propunerilor legislative, nu a primit solicitari de la conducerea ministerului pe aceasta linie, limitandu-si actiunile numai spre informare.

Nu dorim sa …BIFAM… aceasta actiune ca pe ceva facut obligatoriu (spre satisfactia denigratorilor tuturor actiunilor FORUMULUI ), ci ca o actiune NECESARA, in lamurirea multor aspecte privind implicarea factorilor de conducere ai MApN, IN SOLUTIONAREA PROBLEMELOR REZERVEI ARMATEI.

In acest sens va prezentam setul de intrebari transmise CPS, precum si raspunsul primit.

PROBLEME PROPUSE DE MEMBRII AORR SI SUSTINUTE DE CELELALTE STRUCTURI ASOCIATIVE:

CAPITOLUL I
Actualizarea pensiilor militare de stat

 1. Î. Cum se face concret actualizarea pensiei militare de stat cu 15%, prevazuta de Legea 152/2017 ? Exemplu de calcul.

  R. Din datele statistice, reiese ca, in urma procesului de recalculare a pensiilor militare de stat, s-au inregistrat scaderi ale cuantumului pensiei recalculate la 68% dintre beneficiari, dar nicio pensie nu s-a diminuat, ramanand in plata cuantumul mai avantajos.La diferenta de 32% s-a inregistrat o crestere a cuantumului pensiei militare de stat recalculate, cuantumul fiind pus in plata, incepand cu 01.01.2016.

  Potrivit prevederilor art. 111 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia in care cuantumul pensiei, recalculate potrivit prevederilor Legii este mai mic decat cel aflat in plata la data de 01.01.2016, se pastreaza in plata cuantumul avantajos. Asadar, in urma finalizarii procesului de recalculare, nicio pensie militara de stat nu a fost diminuata.

 2. Î. Este adevarat ca la CPS a MAI se mentine indexarea – majorarea din 2016 si se anuleaza numai indexarea din 2017, conform art.60 alin.3 din L223/2015?
  Si daca DA, de ce nu se aplica legea unitar in tot sistemul de aparare?

  R. Potrivit prevederilor art. II alin. (3) lit. b) din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2016 privind unele masuri pentru salarizarea personalului platit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal- bugetare de la data intrarii in vigoare a acestei legi se majoreaza cu 15% cuantumul brut al soldelor de functie ale cadrelor militare in activitate, precum si ale soldelor/gradatilor voluntari. Trebuie observat faptul ca prevederile legale mentionate anterior se refera la majorarea cu 15% a sumei reprezentand solda de functie precum si elementele insumate in solda de functie.

  Asadar, incepand cu data de 30.06.2017, data intrarii in vigoare a prevederilor legale mai sus mentionate, se majoreaza cu 15% solda de functie din baza de calcul utilizata la recalcularea pensiilor militare de stat.
  Casa de pensii sectoriala a Ministerului Apararii Nationale nu are competenta de a analiza documentele emise de celelalte case sectoriale de pensii.

 3. Î. Cum e posibil ca o majorare de 15% sa aiba efecte pozitive numai pentru 100 de pensionari militari din 25.000 carora li s-au actualizat pensiile – conform datelor comunicate de CPS – si acestora sa li se cuvina numai o crestere medie de 7%?

  R. Cuantumul pensiilor militare de stat se actualizeaza exclusiv pe baza documentelor justificative aflate la dosarul de pensionare al fiecarui titular in parte si nu prin comparatie cu alte cazuri similare.

 4. Î. Trebuie depuse cereri de actualizare sau se face din oficiu?

  R. Actualizarea pensiilor militare de stat prevazuta la art. 60 alin. (1) din Legea nr. 223/ 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se realizeaza de catre casele de pensii sectoriale, de regula, din oficiu, fara a fi necesara depunerea de cereri din partea pensionarilor.

 5. Î. Care este stadiul ,in acest moment, al operatiunii de actualizare a pensiilor militare?

  R. Pana la data de 01.10.2018. in cadrul procesului de actualizare a pensiilor. in conformitate cu dispozitiile art. 60 alin. (1) si (3) din Legea nr. 223 /2015, cu modificarile si completarile ulterioare (astfel cum erau in vigoare la data de 30.06.201 7), Casa de pensii sectoriala a Ministerului Apararii Nationale a emis decizii de actualizare pentru aproximativ 65% din numarul total de pensionari aflati in plata la data de 30.06.2017, aspect prezentat si in Comunicatul de presa nr. 1 din 15.10.2018.

CAPITOLUL II

Pensia suplimentara

 1. Î. Pensia suplimentara este o pensie CONTRIBUTIVA, bazata pe contributiile retinute din salariul militarilor?

  R. Potrivit prevederilor art. 70 din Legea nr. 21/ 1966 privind pensiile de asigurari sociale de stat si pensia suplimentara (act normativ abrogat in prezent), contributia pentru pensia suplimentara s-a platit de catre cadrele militare. de la data de 1 ianuarie 1967. pana la data de 1 aprilie 2001.Incepand cu data de 10 aprilie 2001, contributia pentru pensia suplimentara a devenit contributie individuala la bugetul de stat si s-a platit de catre cadrele militare pana la data de 31 decembrie 2010. De la data de 1 ianuarie 2011, odata cu intrarea in vigoare a Legii nr. 263 /2010 privind sistemul unitar de pensii publice, si pana in prezent, personalul militar plateste contributia individuala de asigurari sociale.

 2. Î. La recalcularea pensiei militare de stat de ce nu se ia in calcul si nu se releva in decizia de pensie ,separat de pensia militara de stat, pensia suplimentara, care, conform “Decretului nr.141/1967 privind pensiile militare de stat SI PENSIA SUPLIMENTARA”:
  – se instituie DIN CONTRIBUTIA PERSONALA  A CADRELOR MILITARE;
  – la art.58 se prevede ca pensia suplimentara “ SE INSTITUIE IN AFARA pensiei militare de stat;
  – la art.59 se prevede ca pensia suplimentara “se formeaza din CONTRIBUTIA tuturor militarilor din cadrele permanente”;
  – la art.60 se prevede ca “au DREPT la pensia suplimentara pensionarii care au CONTRIBUIT, in timpul activitatii salariate, la fondul pentru pensia suplimentara;
  – la art.63 se prevede ca “ pensia suplimentara se plateste deosebit de pensia militara de stat, INDIFERENT DE CUANTUMUL ACESTEIA DIN URMA?

  R. Casa de pensii sectoriala a Ministerului Apararii Nationale nu poate formula un punct de vedere referitor la punerea in aplicare a unor prevederi legale abrogate.

 1. Î. De ce nu se respecta art.108/L.223/2015 care prevede ca SINGURUL CRITERIU ce trebuie a fi indeplinit pentru acordarea pensiei suplimentare este “militarii… care AU PLATIT CONTRIBUTIE LA FONDUL PENTRU PENSIA SUPLIMENTARA SI/SAU CONTRIBUTIE INDIVIDUALA LA BUGETUL DE STAT’’?
 2.  Î. Art.30/L223/2015 modificat prin OUG57/2015 face trimitere la pensia militara de stat care nu poate fi mai mare de 85% DIN BAZA DE CALCUL PREVAZUTA LA ART.28, iar la ART.28 modificat se spune ca “Baza de calcul folosita pentru stabilirea pensiei militare este media soldelor lunare brute realizate la functia de baza in 6 luni consecutive din ultimii cinci ani de activitate in calitate de militar…”. UNDE SE VORBESTE IN TEXTUL DE LEGE DESPRE INCLUDEREA PENSIEI SUPLIMENTARE IN BAZA DE CALCUL PENTRU CALCULUL PENSIEI MILITARE, CA ELEMENT AL ACESTEIA?
 3. Î. Daca nu este un element al bazei de calcul atunci de ce se aplica si pensiei suplimentare limitarea la 85% din BAZA DE CALCUL?

  R.  i, j si k. Plafonarea la 85% a cuantumului pensiei militare de stat.In conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) lit. a) si b) din Legea nr. 223/2015. cu modificarile si completarile ulterioare. cuantumul pensiei de serviciu actualizate se determina in proccnt de 65% din baza de calcul pentru 25 de ani din vechimea cumulata, iar pentru fiecare an care depaseste vechimea de 25 de ani. la cuantumul pensiei se adauga cate 1% din baza de calcul.Potrivit prevederilor art. 108 din actul normativ mentionat. La stabilirea, rcealcularea sau actualizarea pensiei militare de stat se acorda un spor de 3%. 6%. 9% in functie de transele de vechime a contributiei la Fondul pentru pensie suplimentara si/sau contributia individuala la buget.

  Insa, potrivit prevederilor art. 30 din acelasi act normativ. pensia stabilita, recalculata si actualizata in conditiile Legii, avand deja incluse sporurile prevazute la art. 108. nu poate fi mai mare de 85% din baza de calcul folosita la stabilirea pensiei militare.

 4. Î. SUNT CONTRIBUTIILE LA PENSIA SUPLIMENTARA UN ELEMENT DE SALARIZARE, AL BAZEI DE CALCUL, CA SPORUL DE RADIATIE, INDEMNIZATIA DE COMANDA, SOLDA DE FUNCTIE, SOLDA DE GRAD, ETC. sau au un regim special CONSTITUTIONAL, PATRIMONIAL, conform jurisprudentei CCR si CEDO?

  R. Casa de pensii sectoriala a Ministerului Apararii Nationale nu gestioneaza prevederile legislative privind salarizarea personalului.

 5. Î. Care sunt criteriile obiective, legale si constitutionale pe baza carora pensia suplimentara se acorda unor militari iar altora nu, IN AFARA CONTRIBUTIILOR PLATITE? Ce justifica aceasta DISCRIMINARE a unor militari aflati in situatii juridice identice, respectiv AU PLATIT CONTRIBUTII CONFORM LEGII?

  R. Institutia noastra nu poate formula un raspuns cu privire la problematica semnalata, deoarece la acest moment, pensia suplimentara se acorda tuturor persoanelor beneficiare, in baza prevederilor art. 108 din Legea nr. 223/2015.

CAPITOLUL III

PENSIA CIVILA CONTRIBUTIVA CUVENITA PENTRU STAGIUL CIVIL ADAUGAT

 1. Î. Este pensia civila cuvenita pentru stagiul civil adaugat dupa trecerea in rezerva si incetarea raporturilor de munca cu MApN, O PENSIE CONTRIBUTIVA CA A ORICARUI CETATEAN ROMAN, aparata de jurisprudenta CCR si CEDO ca drept patrimonial castigat, nediminuabil, neatacabil , neconfiscabil, drept corelativ obligatiei de plata a contributiilor la Bugetul de asigurari sociale de stat?
 2. Î. De ce isi extinde CPS competenta asupra activitatii civile a fostilor militari activi, de dupa incetarea raporturilor de munca cu MApN, in conditiile in care sistemul de pensii militar nu mai este integrat sistemului public?

  R. m si n. In conformitate cu prevederile art. 109 alin. (1) si alin. (6) din Legea nr. 223/ 2015. cu modificarile si completarile ulterioare, pensiile militarilor recalculate in baza Legii nr. 119 /2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor, revizuite in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1 /2011 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, aprobata prin Legea nr. 165/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, cele platite in baza Legii nr. 241 /2012 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare.

  Ordine publica si siguranta cu modificarile ulterioare, precum si pensiile stabilite in baza Legii nr. 80/ 1995, cu modificarile si completarile ulterioare, au devenit pensii militare de stat si se recalculeaza in raport cu vechimea valorificata prin ultima decizie de pensie (care in unele situatii cuprinde si stagiile adaugate, la cererea titularilor, realizate dupa trecerea in rezerva si baza de calcul stabilita conform prevederilor art. 28, actualizata conform prevederilor legale care reglementeaza salarizarea militarilor la data intrarii in vigoare a Legii.

  Dupa cum se poate observa vechimea valorificata prin ultima decizie de pensie (care in unele situatii cuprinde și stagiile adăugate, la cererea titularilor, realizate după trecerea in rezervă) utilizata la recalcularea pensiilor militare de stat este legiferata strict de Lege.Mai mult, stagiile de cotizare nevalorificate la recalcularea pensiei conform prevederilor mentionate anterior, precum si cele realizate ulterior intrarii in vigoare a legii se valorifica in sistemul public de pensii.

 1. Î. De ce nu este inscrisa si ce text de lege interzice inscrierea in decizia de pensie militara a valorii in puncte de pensie CONTRIBUTIVA si a CUANTUMULUI cuvenit acestora pentru stagiul civil adaugat, pretins a fi “valorificat” in decizia de pensie militara?

  R. Metodologia de acordare/recalculare a pensiilor militare de stat stabilite potrivit dispozitiilor Legii nr. 223/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, este diferita de cea a pensiilor stabilite in sistemul public de pensii, in sensul ca aceasta se bazeaza pe media soldelor lunare brute realizate la functia de baza in 6 luni consecutive din ultimii 5 ani de activitate la alegerea beneficiarului. precum si pe vechimea cumulata si nu pe punctajul mediu anual si valoarea punctului de pensie.

 1. Î. In baza carui text constitutional o pensie CONTRIBUTIVA CIVILA este inclusa in BAZA DE CALCUL A PENSIEI MILITARE SI SUPUSA LIMITARII DE 85% DIN BAZA DE CALCUL REZULTATA DIN DOSARUL MILITAR?

  R. D de ..pensia contributiva”.
  Potrivit dispozitiilor art. 111 din Legea nr. 223/2015. cu modificarile si completarile ulterioare, cuantumul pensiilor stabilit in urma recalcularii se compara cu cuantumul pensiilor aflate in plata, iar in situata in care se constata diferente, se pastreaza in plata cuantumul avantajos beneficiarului.

 1. Î. De ce nu se iau in calcul veniturile reale din activitatea civila la care s-au raportat contributiile platite si se valorifica numai vechimea civila raportata la baza de calcul a soldelor militare?

  R. Raspunsul se regaseste in continutul formulat la nr. 13 si 14.

 1. Î. Care este, COMPARATIV, valoarea cuantumului pentru un stagiu civil adaugat al unui militar, ”valorificat” la CPS fata de valoarea cuantumului aceluiasi stagiu civil adaugat , calculat la casele civile de pensii? Dati un exemplu.

  R. Casa de pensii sectoriala a Ministerului Apararii Nationale se afla in imposibilitatea obiectiva de a formula un raspuns la o intrebare care vizeaza o raportare/comparatie la/cu sistemul public de pensii.

 1. Î. Care sunt criteriile obiective, legale si constitutionale care DISCRIMINEAZA MILITARII AFLATI IN ACEEASI CATEGORIE SOCIALA SI IN SITUATII JURIDICE IDENTICE – AU PLATIT CONTRIBUTII LA BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT – in ceea ce priveste modul de valorificare a stagiilor civile adaugate, repectiv:
  – cei care au declarat stagiile civile adaugate la CPS, in intervalul 2010 – 2015;
  – cei care nu au declarat stagiile civile adaugate la CPS in intervalul 2010-2015;
  – cei care au realizat stagii civile inainte de 2015 si le-au valorificat la Casele de pensii civile;
  – cei care au realizat si vor realiza stagii civile adaugate dupa 2015?

  R. Institutia noastra pune in aplicare prevederile legislative in materie de pensionare.

 1. Î. Care a fost si este pozitia CPS fata de proiectul de lege 475/2016, initiat de dl.ministru Fifor in calitate de senator PSD, aprobat de Senat si aflat la Camera Deputatilor cu nr. Pl-x 39/2017 privind modificarea art.110 din L223/2015?

  R. Casa de pensii sectoriala a Ministerului Apararii Nationale nu este in masura sa se pronunte in legatura cu subiectul intrebarii formulate.

CAPITOLUL IV

ALTE PROBLEME

 1. Î. Care este pozitia CPS in legatura cu corelarea salariului minim cu solda de functie, avand in vedere precedentul juridic creat prin Hotararea 940/13.07.2018 a Tribunalului Ialomita in procesul intentat de sindicatul “Diamantul” in contradictoriu cu Inspectoratul de politie judetean Ialomita in care se spune:“Admite cererea reclamantilor… si obliga paratul IPJ Ialomita sa se conformeze prevederilor HG nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, in sensul recalcularii si acordarii reclamantilor, de la data de 01.02.2017 a salariului minim brut in cuantum de 1450 lei pe care il echivaleaza cu salariul de functie al fiecarui reclamant, fara alte sporuri si adaosuri incluse in acesta”.?
 2. Î. Care sunt masurile pe care CPS intentioneaza sa le propuna decidentilor politici pentru transpunerea in practica a principiilor consacrate de Legea 223/2015 si necontestate de nimeni privind:
  – principiul UNICITATII = sistem de pensii militare de stat bazat pe aceleasi norme de drept pentru toti participantii la acesta;
  – principiul EGALITATII = tratament nediscriminatoriu intre persoane aflate in ACEEASI SITUATIE JURIDICA?

  R. u si v. Casa de pensii sectoriala a Ministerului Apararii Naponale pune in executare hotararile judecatoresti potrivit prevederilor legale in vigoare. in care este parte/figureaza.

 1. Î. Exista discutii, intentii, informatii privind o eventuala includere a pensiilor speciale, inclusiv cele militare de stat, in noua Lege a pensiilor?

  R. Casa de pensii sectoriala a Ministerului Apararii Naponale nu este in masura sa se pronunte in legatura cu subiectul intrebarii formulate.

 1. Î. Ce masuri intentioneaza sa adopte CPS pentru o mai buna comunicare si informare a pensionarilor militari, astfel incat intregul cadru normativ privind pensiile militare de stat sa fie unul transparent, accesibil tuturor partilor interesate?

  R. La nivelul institutiei noastre se depun eforturi sustinute pentru solutionarea in timp oportun a tuturor solicitarilor, in scopul punerii in aplicare a prevederilor legale in ceea ce priveste acordarea drepturilor ce se cuvin tuturor beneficiarilor pensiilor militare de stat.Subliniem faptul ca imbunatatirea si actualizarea permanenta a informatiilor adresate beneficiarilor drepturilor de pensie aflati in evidenta, reprezinta o prioritate a conducerii Casei si contribuie la eficientizarea practicilor de transparenta institutionala si la cresterea vizibilitati activitatilor Casei de pensii sectoriale a Ministerul Apararii Nationale in domeniul aplicarii legislatiei referitoare la pensiile militare de stat.In relatia cu beneficiarii drepturilor de pensie. institutia noastra a aplicat si va aplica in continuare principiul echidistantei.Mai mult, structura de pensii din cadrul Ministerului Apararii Nationale a retinut toate solicitarile transmise de pensionari, referitoare la modificarile actelor normative din domeniul pensiilor militare de stat, care an fost promovate conducerii Ministerului Apararii Nationale.

CONCLUZII ALE PARTICIPANTILOR LA ACEASTA AUDIENTA

Consideram ca, din punct de vedere tehnic, la nivelul CPS, se fac eforturi pentru respectarea legii si intrarea in normalitate.
Exista insa, mari discrepante intre intelegerea legii si aplicarea ei in mod unitar la toate structurile sistemului de aparare, ordine publica si siguranta nationala.

In acest sens consideram ca NU EXISTA o coordonare  unitara, a tuturor actiunilor structurilor cu atributii in domeniul pensiilor militare de stat, ca se fac grave confuzii intre diferite categorii de pensionari militari, ca nu se intelege faptul ca magistratii militari sunt asigurati, logistic de CPS, PENSIILE LOR FIIND CALCULATE IN BAZA ALTEI LEGI, LEGEA 303/2004.

Aceasta coordonare ar trebui sa fie realizata de catre conducerea ministerului apararii, conducere care are atributii clare  privind sistemul pensiilor militare de stat. S-ar elimina, astfel, permanenta aruncare a…”pisicii in curtea vecinului” si gasirea…”tapului ispasitor” in ,,CPS, STRUCTURA CARE SE LIMITEAZA LA INFORMARI, RAPOARTE, ETC. SI MAI PUTIN LA SOLUTII.
Nimeni nu intreaba: CE FAC SPECIALISTII DGFC, structura cu obligatii in solutionarea gravelor probleme din sistemul pensiilor militare de stat, DAR CARE… SE DECLARA, BA CHIAR SUSTINE, ABERANTELE PROPUNERI ALE MINISTRULUI MUNCII pe aceasta linie, fara a lua nicio masura de contracarare a minciunilor acesteia, privind…”IMPACTUL BUGETAR DEZASTRUOS!!!!!! AL CRESTERII PENSIILOR MILITARE DE STAT”.

Consideram ca actiunile comune ale tuturor structurilor asociative, POT INFLUENTA, POZITIV, actiunile clasei politice actuale, cea care de aproape 30 de ani , nu face altceva decat sa denigreze ARMATA ROMANIEI.

Sunt, insa, mari diferente de opinii la nivelul tuturor structurilor asociative, diferente sustinute de cei care, acum cativa ani, conduceau acest sistem de denigrare permanenta a factorului militar., diferente care pot fi eliminate prin actiune comuna pentru binele comun.

Presedintele FORUMULUI
Gl. bg.( rtr.) Nicolae GROPAN
Purtatorul de cuvant al FORUMULUI
Col.(rtr.) Marian TUDOR