COMUNICATUL FORUMULUI STRUCTURILOR ASOCIATIVE DIN SISTEMUL NATIONAL DE APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (SNAOPSN)

În data de 2 martie 2023, la sediul Asociației Militarilor Participanți în Teatrele de Operațiuni (AMPTO) a avut loc ședința FORUMULUI SNAOPSN cu tema:

“Activitățile desfășurate de structurile asociative  pentru stoparea acțiunilor umilitoare desfășurate de decidenții politici la adresa militarilor”.
Subiectele puse în dezbaterea participanților au fost:

1.Modul de acțiune a conducerilor MApN, MAI, MJ, SRI, SIE, STS, SPP, față de campania de denigrare a militarilor rezerviști, în special pe tema pensiilor speciale;

2. Activitățile ce vor fi desfășurate de structurile asociative pentru stoparea acțiunilor de tăiere a pensiilor militare.

3.Stadiul realizării unității de acțiune a structurilor asociative ale militarilor din SNAOPSN;

4.Discuții privind preluarea conducerii FORUMULUI SAOPSN de altă asociație membră.

  La ședință au participat președinți și reprezentanți a 17 structuri asociative precum și invitați din partea M.Ap.N., M.A.I., ANP și STS, precum și președintele si vicepreședintele Asociației Ordinul Militar al Veteranilor din Teatrele de Operații (OMVTO).

 Președintele în exercițiu al FORUMULUI SAOPSN a prezentat sub titlul: „Ce este FORUMUL SAOPSN și ce a reușit să demonstreze”, câteva aspecte ale evoluției acțiunilor structurilor asociative precum și probleme care vizează preocupările militarilor activi, în rezervă și retragere în actualul context politic:

1.FORUMUL SAOPSN, structură de dialog și dezbatere a problemelor comune, a fost constituit în anul 2015, prin semnarea de 54 (40 MApN, 7 MAI, 1SIE,1SPP, 3MJ, 2 asociații civile) de reprezentanți ai structurilor asociative ale militarilor a Protocolului de colaborare și reprezintă peste 200.000 de membri. Președinția rotativă a Forumului este asigurată de Asociația ROMIL prin col.rtr. Marian TUDOR .

2.Acțiunile organizate și desfășurate, până în prezent, reliefează situația defavorabilă în care ne aflăm în aceste momente deosebite la nivel mondial și în special la granițele României dar a și demonstrat cum se acționează, pe diferite paliere:
 

La nivelul societății românești:

-Se desfășoară o acțiune susținută  de denigrare a militarului ca instituție, în  presa aservită și plătită cu bani publici de forțele politice la putere;

  -Nu se desfășoară acțiuni de contracarare a denigrării militarului și rezervistului de către presa militară și specialiștii în comunicare ai MApN;

-Se fac declarații, se exprimă opinii și atitudini în defavoarea militarului român  de oameni politici, care nu cunosc sistemul militar românesc;

-Clasa politică manifestă lipsă de reacție, față de denigrarea permanentă a militarului român fie că este activ, în rezervă sau retragere, precum și Președintele României, căruia i-am solicitat să exprime poziția sa privind campania de denigrare a militarului roman, demers rămas fără niciun răspuns.  
   

La nivelul structurilor asociative:

-Sunt rupturi relaționale, iremediabile, între asociațiile de utilitate publică și cele fără acest statut;

-Lipsa coerenței în acțiune, lipsă generată de lupta de orgolii a șefilor de asociații și urmărirea realizării unor interese de grup;
 
La nivelul acțiunilor comune: militari în activitate versus militari în rezervă:                                                                             
 -Neimplicarea militarilor în activitate în acțiunile celor în rezervă și retragere;

                     -Opoziția DGFC și a unor structuri din DRPCVP față de propunerile și acțiunile rezerviștilor;

                     -Lipsa de respect față de militarii rezerviști prin acțiuni de învrăjbire, răspunsuri penibile la solicitările de dialog, etc;

3.Desele schimbări la conducerea ministerului, din motive neimputabile rezerviștilor, ne-au obligat să revenim de fiecare dată în fața fiecărui ministru cu aceleași solicitări și aspecte cu care aceștia ar trebui să fie informați de consilierii și șefii de structuri având în vedere faptul că sunt ani de când rezerviștii sunt tratați necorespunzător, sunt considerați cenușăreasa societății și nimeni nu rezolva problemele acestora. Poate ar trebui să ne adresăm și noi presei, ca militarii francezi din Cincu, pentru a fi ”băgați în seamă” de guvernanții noștri care au răspuns ferm la problemele militarilor francezi, iar pe noi ne lasă ”să așteptăm la poartă”.

4.Miniștri apărării și nu numai, nu cunosc, sau se fac că nu cunosc, faptul că militarii sunt discriminați, disprețuiți, efectiv loviți în drepturile și demnitatea lor, batjocoriți la cel mai propriu sens al termenului și asta nu de azi de ieri. Sunt mai bine de 10 ani de când pensiile militare sunt considerate nesimțite, desi sunt blocate, înghețate, neactualizate iar pentru  viitor……..DEZASTRU !

5. Membri structurilor asociative semnatare ale Protocolului de colaborare în cadrul FORUMULUI SAOPSN, recunoscut și acceptat la dialog de către conducerea ministerului, inclusiv de către actualul prim-ministru al României și-au exprimat față de fiecare ministru al apărării, îngrijorarea privind lipsa măsurilor luate de conducerea ministerului pentru a înlătura discriminările și inechitățile din sistemul pensiilor militare, discriminări și inechități adâncite din ianuarie 2022, cu perspective deosebit de nesigure .

        Sunt mai mult de 7 ani de când rezerviștii nu beneficiază de drepturile prevăzute de Legea 223/2015 (lege ”ciuntită” de Guvernul României prin aberantele Ordonanțe de urgență 57,59,93,114 ), conducerea Ministerului Apărării Naționale prin structurile specializate –Direcția generală financiar contabilă și Casa de pensii sectorială, dar cu  sprijinul, neprecupețit, al Departamentului pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții militarilor (ce ironie!), nu a întreprins nicio măsură pentru înlăturarea inechităților și discriminărilor din sistem. Chiar dacă structurile asociative au venit cu propuneri concrete în acest sens, au fost înființate și desființate consilii și grupuri de lucru, probabil cu scopul de a tergiversa soluționarea acestor grave probleme.

       Până în prezent am transmis conducerii ministerului apărării, spre informare, numeroase documente cu problemele concrete ale militarilor pe care ii reprezentăm, solicitând, în numele membrilor celor 54 de structuri asociative, răspuns privind posibilitățile și acțiunile ministerului pe această linie, răspuns pe care continuăm să îl așteptăm.

6.Împreună trebuie să elaborăm un document prin care să prezentăm societății românești și mass mediei internaționale că militarii în rezervă și retragere, veteranii, nu cerșesc nimic, ci doresc să fie respectați și să li se acorde drepturile prevăzute de constituție și legile tării. În dezbaterile care au avut loc cadrul FORUMULUI, reprezentanții instituțiilor statului au luat notă despre îngrijorarea și nemulțumirea rezerviștilor cu referire la asimilarea pensiilor militare de stat, cu pensiile speciale, dar și eforturile depuse de aceste instituții în asigurarea unui dialog real cu structurile asociative. Au fost propuse o serie de soluții pentru reglementarea acestei probleme intens dezbătute în ultima perioadă de către clasa politică și societatea civilă și în special implicarea acestor instituții, responsabile de situația actuală a pensionarilor militari, în prezentarea adevărului privind situația rezerviștilor și a pensilor militare de stat. De asemenea, structurile asociative prezente în FORUM au decis  ca singura modalitate de a reuși în acțiunile noastre este unitatea în vederea combaterii desființării neconstituționale a pensiilor militare de stat, dar și pentru a acționa în viitor ca o singură voce pentru apărarea drepturilor și intereselor militarilor în rezervă/retragere, în relația cu decidenții politici.

7.Asociația Ordinul Militar al  Veteranilor din Teatrele de Operații (OMVTO) a depus cerere pentru aderare la FORUMUL SAOPSN. Membrii prezenți au votat în unanimitate ca OMVTO să facă parte din FORUMUL SAOPSN, prin Președintele col.r. Gheorghe Gherghe si Vicepreședintele Plt. Adj. șef. Manuel Vlăduț.

 8. S-au  făcut propuneri  pentru completarea Protocolului de colaborare  și asigurarea unei unități acționale concrete urmând ca în perioada următoare, să se definitiveze constituirea unei structuri cu personalitate juridică, structură cu putere de decizie în relația cu societatea civilă și cu decidentul politic.

Deoarece nicio structură asociativă nu și-a depus candidatura pentru preluarea conducerii FORUMULUI SAOPSN, reprezentanții prezenți au stabilit prin unanimitate de voturi ca Asociația ROMIL să asigure conducerea FORUMULUI pană la următoarea ședință.

Președintele FORUMULUI SAOPSN

          Col.rtg. Marian TUDOR