Comunicate Mai 2018

 • 31 Mai – Mesajul Consiliului Director Central al Asociației Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere din Arma Geniu ,,General Constantin N. Hârjeu” cu prilejul Zilei Armei Geniu și a Zilei Rezervistului Militar

În ziua de 31 Mai, geniștii militarii români sărbătoresc Ziua Armei Geniu, la 159 de ani de atestare oficială și servicii în slujba Patriei.

În acest an, măreția acestei eveniment devenit tradițional este amplificată de faptul că se desfășoară în contextul în care, în întreaga țară au loc multiple manifestări dedicate celebrării Centenarului Marii Uniri. În egală măsura spiritul omagial este dat și de faptul că, printr-o coincidență fericită, în același același timp sărbătorim și Ziua Rezervistului Militar.

Raportându-ne la semnificația evenimentelor menționate, considerăm că și astăzi, mai mult ca oricând, avem datoria să ne îndreptăm, cu evlavie, gândurile către înaintașii contigentelor de cadre și trupă ale corpului de geniu din toate timpurile, să aprindem candela recunoștinței și să-i omagiem așa cum se cuvine pe cei ce s-au jertfit pentru libertatea, întregirea și unitatea neamului românesc, pe cei care prin fapte semnificative și puterea cuvântului au asigurat suportul îndeplinirii complexelor misiuni pașnice pe şantierele fortificării pentru apărare, reconstrucției şi construcției naționale și nu în ultimul rând pe camarazii noștri care au reprezentat cu cinste România în misiunile internaționale în sprijinul păcii sau cele de intervenție în situații de urgentă civilă, în sprijinul autorităților locale naționale.

Sper ca această zi de mare sărbătoare să aducă în sufletul camarazilor activi, din rezervă sau retragere, indiferent de arma și specialitatea din care fac parte, un vibrant sentiment menit să ne reamintească ceea ce suntem ca neam și țară, liniște sufletească și puterea de a trăi în continuare o viață demnă de marii noștri înaintași.

Tuturor vă urez să fiți sănătoși și să vă bucurați pe deplin de multiple realizări profesionale și familiale.

La mulți ani geniști, oriunde v-ați afla!
Trăiască Armata României!
Trăiască România în hotarele-i multimilenare! 

Președintele
Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere
din Arma Geniu ,, General Constantin N. Hârjeu” Colonel (rz.)
Gargaz Marian

 • 21 Mai – Mesajul Consiliul Director Central al Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere din Arma Geniu cu prilejul Zilei Sfinților Împărați Constantin și Elena

Pentru militarii geniști, ziua de 21 Mai – ziua Sfinților Împărați Constantin și Elena, are o semnificație aparte. Potrivit tradițiilor militare, această zi reprezintă Ziua Patronilor Spirituali ai Armei Geniu și în același timp Ziua Asociației noastre, al cărei patron spiritual este generalul de geniu Constantin N. Hârjeu.

Tuturor militarilor activi, în rezervă și retragere, indiferent de arma și specialitatea pe care o reprezintă, precum și membrilor familiilor acestora, care în această zi sfântă își serbează ziua onomastică, Consiliul Director Central le transmite și pe această cale urări de sănătate, fericire și împliniri de orice natură, alături de cei dragi.

,,La mulți ani”!

 • 17 Mai – cu prilejul Zilei Eroilor, sub egida Ministerul Apărării Naționale s-au desfășurat multiple manifestări comemorative pentru cinstirea memoriei tuturor celor care s-au jertfit pentru țară, prin evocări și depuneri de coroane de flori la cimitirele militare și monumentele eroilor din București.

Au fost prezenți reprezentanți din cadrul Ministerului Apărării Naționale, Statului Major al Apărării, categoriilor de forțe ale armatei, unităților militare active și ai structurilor militare asociative din garnizoana București, precum și un număr însemnat de veterani de război și răniți în Teatrele de Operații din afara teritoriului național, cadre militare în rezervă sau retragere, studenți și elevi.

La ceremonialele militare și religioase desfășurate la Monumentul Eroilor Căzuți în Teatrele de Operații din afara teritoriului național / Parcul Tineretului și la Monumentul Eroilor Patriei / Universitatea Națională de Apărare „Carol I, A.C.M.R.R / Arma Geniu a fost reprezentată de către col.rtr. Pop Teodor, lt.col.rtr. Marmara Viorel, col.rtr. Pastia Petre, col. Stanciu Dumitru, col.rtr. Cojocaru Stelian, col.rtr. Pantazi Vasile, col. rtr. Mareș Florin, cpt. Iorga Maximilian.

 • În data de 16 Mai 2018 a fost convocată Adunarea Generală Anuală a Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere din Arma Geniu.

Activitatea s-a desfășurat în Sala Cinema a Cercului Militar Național, în prezența a 89 de membri activi, a delegaților desemnați de Filiala Brăila (gl. bg. Mihai Tofan) și Sucursala Buzău (col. Scarlat Marin), precum și a următorilor invitați:

– gl.lt.rtr. Neculai Băhnăreanu – președintele Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere ,,Alexandru Ioan Cuza”;

– gl.bg.rtr. Țăpârlea Mihai – vicepreședinte al Asociației Ofițerilor în Rezervă din România;

– col.rtr. Mateescu Gheorghe – vicepreședinte al Asociației Cultul Eroilor ,,Regina Maria”;

– lt.col. Pițurlea Marius, reprezentant al Șefului Direcției Calitatea Vieții Personalului;

Lucrările Adunării Generale s-au desfășurat potrivit următoarei agende:

PARTEA I (10.30 – 12.00)

 1. Raport cu privire la activitatea Consiliului Director Central în perioada 18 Mai 2017 – 16 Mai 2018 (col.rtr. Gargaz Marian, 25 – 30 minute);
 2. Execuția Bugetară în anul 2017; Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 și Execuția Bugetară în perioada 01.01-30.04.2018 (mr. Diaconescu Cicerone, 5 – 6 minute);
 3. Raportul Comisiei de Cenzori cu privire la activitatea financiar-contabilă în perioada 18 Mai 2017 – 16 Mai 2018 (col. Băncilă Gigi 4 – 5 minute);
 4. Proiectul Programului de Activitate pentru perioada 16 Mai 2018 – 20 Mai 2019; (col.rz. Patrichi Emil 5-6 minute);
 5. Discuții, concluzii și propuneri referitoare la materialele prezentate (max. 30 de minute);

Pauză 12.00 – 12.20

PARTEA a II-a (12.20 – 13.00)

 1. Informare cu privire la construcția și inaugurarea lucrării statuare reprezentând bustul generalului Constantin N. Hârjeu, patronul spiritual al Asociației, pe Bd. Unirii / Sectorul 3 București; prezintă col Gargaz Marian (5-6 minute); opinii și răspunsuri la întrebări;
 2. Prezentarea în sumar a lucrării ,,Transdobrogeanul, Canalul Dunăre – Marea Neagră” – gl.bg.rtr. Necula Florea (8-10 minute); opinii și răspunsuri la întrebări;
 3. Prezentarea de către poeta Ioana Piersecă, soția col.ing. Constantin Piersecă, a volumului de poeme intitulat ,, Aripi de Gânduri”; recitarea unor poezii dedicate Centenarului Marii Unirii;
 4. Prezentarea Proiectului de Hotărâre al Adunării Generale din data de 16.05.2018; (col.rz. Mocan Ioan, 3-4 minute).

În cadrul dezbaterilor, o parte dintre participanți au făcut aprecieri asupra activității desfășurate în perioada analizată și propuneri de completare a proiectului programului cu activitățile de perspectivă, iar dl.gl.lt.rtr. Băhnăreanu Necului a prezentat aspectele de bază cu privire la demersurile întreprinse de către A.N.C.M.R.R. pentru apărarea drepturilor și intereselor legitime ale cadrelor militare în rezervă / retragere, precum și pentru îmbunătățirea calității de ansamblu a statutului și vieții acestora.

La încheierea activității, în baza votului unanim al celor 89 de participanți, a fost  adoptată HOTĂRÂRE ADUNAREA GENERALĂ, având următorul conținut:

Adunarea Generală a Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere din Arma Geniu ,,Gl. Constantin N. Hârjeu” întrunită la data de 16 Mai 2018,

Hotărăște:

 1. Aprobă cu unanimitate de voturi Raportul cu privire activitatea Consiliului Director Central Asociației desfășurată în perioada 18 Mai 2017 – 16 Mai 2018, cu concluziile și propunerile rezultate în urma dezbaterilor în plenul Adunării;
 2. Constată cu satisfacție și apreciază eforturilor făcute de Consiliul Director Central pentru îmbunătățirea cadrului organizatoric și acțional al Asociației concomitent cu îndeplinirea obiectivelor stabilite pentru perioada analizată, iar activitățile derulate în perioada analizată au schimbat semnificativ imaginea și prestigiul Asociației;
 3. Aprobă cu unanimitate de voturi  Bilanțul Financiar – Contabil și descărcarea de gestiunea a conducerii Asociației pentru anul 2017;
 4. Validează cu unanimitate de voturi Raportul Comisiei de Cenzori, Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 și Execuția Bugetară în perioada 01.01 -30.04 a.c;
 5. Salută cu satisfacție deplină, preluarea de către Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere ,,Alexandru Ioan Cuza” a președinției Forumului Structurilor Asociative ale cadrelor militare în rezervă şi în retragere din Sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională din România, în anul 2018;
 6. Împuternicește Consiliul Director Central să susțină cu fermitate demersurile și acțiunile Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere care vizează îndeplinirea în exclusivitate a scopului și obiectivelor asumate, a celor ce contribuie la cultivarea tradițiilor istorice ale armatei române și a armelor din compunerea acesteia, precum și drepturile legitime ale cadrelor militare în rezervă și retragere;
 7. Împuternicește Consiliul Director Central pentru:
  – elaborarea de comun acord și autentificarea unui nou Protocol de Colaborare cu Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere ,,Alexandru Ioan Cuza” în raport cu actualele prevederi statutare ale celor 2 asociații;
  – punerea în aplicare a Proiectului Programului de Activitate pentru perioada 16 Mai 2018 – 20 Mai 2019, completat cu propunerile rezultate pe timpul dezbaterilor din plenul Adunării Generale;
  – predarea lucrării sculpturale reprezentând bustul gl. Constantin N. Hârjeu și finalizarea operațiunilor financiar-contabile legate nemijlocit de acest obiectiv;
  – desemnarea colectivului de lucru pentru organizarea și desfășurarea activităților dedicate aniversării Zilei Armei Geniu la 160 de ani de existență și activitate neîntreruptă în slujba patriei;
  – inițierea demersurilor pentru reamenajarea împrejmuirii locului de dispunere a Monumentului Eroilor din Arma Geniu (Leul).
 1. Recomandă Consiliului Director Central:
  – în activitatea organizatorică, acțională și relațională să-și mențină verticalitatea bazată pe transparența demersurilor de orice natură și respectarea prevederilor legale, statutare și a virtuților exprimate prin devizele ,,PATRIE-ONOARE-DEMNITATE” și ,,SEMPER FIDELIS GENIUS”;
  – să diversifice colaborarea cu unitățile active de geniu și structurile asociative militare și teritoriale în domenii de interes comun;
  – să susțină fără rezerve apelul către toți membrii Asociației pentru exprimarea acordului ca 2% din impozitul pe pensie să fie redirecționat în contul Asociației, iar drept urmare, anual, până la sfârșitul lunii februarie să asigure completarea formularelor legale în vigoare.
 1. Validează cu unanimitate de voturi propunerile privind:
 • creșterea cuantumului cotizației anuale de la 50 la 100 lei, începând cu 01.01.2019;
 • utilizarea cu prioritate a cuantumului de 2% din impozitul calculat pe venitul din pensia cadrelor militare în rezervă sau în retragere, virat în contul Asociației de către Casa de Pensii a M.Ap.N., precum și a excedentul bugetar, ca fond de investiții pentru:
  – refacerea mormântului Mareșalului Constantin Prezan / Schinetea, jud. Vaslui;
  – refacerea mormântului gl. Vasile Șlicariu existent în cimitirul Ghencea I;
  – realizarea unei plăci comemorative reprezentând bustul în basorelief a mr.ing. Panait Donici și instalarea acesteia la biserica din loc. Valea Ursului, jud. Neamț;
  – finalizarea lucrării sculpturale reprezentând bustul mr.ing. Panait Donici în curtea bisericii din loc. Horea, jud. Neamț;
 • realizarea Catalogului Promoțiilor Ofițerilor de Geniu și a Jurnalului Istoric al  Asociației.
 • susținerea financiară a activității Aparatului Central de Lucru al Biroului Permanent al A.N.C.M.R.R. prin virarea în contul acesteia la sfârșitul fiecărui an, a cuantumului de 15% din încasările reprezentând cotizația anuală și suma virată de Casa de Pensii Sectorială a M.Ap.N., ca urmare a redirecţionării cotei de 2% din impozitul calculat pe venitul din pensia cadrelor militare în rezervă sau în retragere – membrii ai Asociaţiei;
 • scoatere din evidența Asociației potrivit prevederilor articolului 14, alin. 2, lit. a și c / din Statutul Asociației, începând cu 01.06.2018, a col. Sava Vasile, lt.col. Albulescu Constantin și lt.col. Țărână Dorel ca urmare a neparticipării la activități și neachitarea cotizație peste 3 ani consecutivi.