COMUNICAT CASA DE PENSII SECTORIALĂ a M.Ap.N

CASA DE PENSII SECTORIALĂ

a M.Ap.N

Comunicat din data de 21.02.2023

        Potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4 din 15.02.2023privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuții de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138/17.02.2023, sumele reținute din veniturile din pensii realizate de persoanele fizice, cu titlu de contribuții de asigurări sociale de sănătate în perioada     01.01 – 27.12.2022, vor fi restituite lunar, în perioada 1 martie 2023 – 28 februarie 2024.
În acest sens, Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naționale întreprinde demersurile necesare astfel încât, începând cu luna martie a acestui an, să se procedeze la restituirea, din oficiu, a sumelor reținute cu titlu de CASS, după recalcularea venitului impozabil corespunzător lunilor pentru care se efectuează restituirea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și reținerea diferențelor de impozit pe venit datorate.
De asemenea, potrivit prevederilor art. 2, alin. (7) din OuG nr.4 din 15.02.2023, în cazul decesului titularului drepturilor de pensie, moștenitorii legali/succesorii în drepturi ai acestuia trebuie să depună/transmită la sediul instituției noastre cererea de restituire a sumelor cuvenite, conform art.1 din actul normativ menționat.