COMEMORAREA A 20 DE ANI DE LA ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII REGIMENTULUI 2 PONTONIERI ,,EFTIMIE CROITORU”

În ziua de 01 Iulie 2023, în municipiul Turnu Măgurele s-a desfășurat  Reuniunea comemorativă consacrată Regimentului 2 Pontonieri ,,Eftimie Croitoru”, care a funcționat în această localitate în perioada 1955-2003. Activitatea a fost organizată de asociația noastră cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local, la inițiativa col.rtr. Gargaz Marian, care a fost și președintele Comitetului de organizare a activității și al realizării  lucrării de artă vizuală denumită simbolic ,,Poarta Pontonierilor”. Comitetului de organizare a activității a fost constituit atât din membrii al asociației, cât și din cadre militare din Turnu Măgurele care au activat în Regimentul 2 Pontonieri.

Rememorând istoria Regimentului 2 Pontonieri constatăm că, ziua de 01 Iulie din anii 1949, 1958 și 2003 a consfințit înființarea sa ca unitate operativă în compunerea Trupelor de Geniu,  primirea   denumirii  onorifice ,,Eftimie Croitoru”  și, regretabil, încetarea definitivă a activității.

Programul reuniunii comemorative a inclus:

 • Omagierea foștilor camarazi care își dorm somnul de veci în cimitirul municipal și aprinderea de lumânări la mormintele acestora;
 • Dezvelirea și sfințirea lucrări de artă vizuală denumită simbolic – ,,Poarta Pontonierilor”, lucrare de atestare a funcționării regimentului în municipiul Turnu Măgurele;
 • Evocarea evoluției structurale și acționale, precum și a realizărilor Regimentului 2 Pontonieri ,,Eftimie Croitoru” de-a lungul existenței sale;
 • Înmânarea unor distincții onorifice din partea Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Arma Geniu ,,General Constantin N. Hârjeu” ;
 • Agapă camaraderească la restaurantul ,,RUSTIC” din zona centrală a orașului.

La acest eveniment comemorativ au participat:

 • Ing. Florentin Cristea, viceprimar al municipiului Turnu Măgurele;
 • Ing. Marin Ristea, directorul S.C. IDEAL COM S.R.L. Turnu Măgurele, susținător voluntar al proiectului lucrării de artă vizuală simbol;
 • Familia Ionela și Dan Bană-Croitoru, urmași ai Eroului Eftimie Croitoru;
 • 19 membri ai Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Arma Geniu ,,General Constantin N. Hârjeu”: col.r. Antonescu Valentin, col.r. Bâzdoacă Marin, col.r. Cimpoieru Ion, col.r. Cîlțea Virgil, col.ing.r. Constantinescu Nicolae, col.r. Drideanu Ion, col.r. Felie Lucian, col.r. Gargaz Marian, col.ing.r. Marinescu Ion, col.r. Marin Ion, col.ing.r. Mitroi Niță, col.r. Mocan Ioan, col.r. Roibescu Adrian, col.r. Spiridon Octavian, lt.col.r. Praporgescu Claudiu și plut.adj.pr.r. Văleanu Florin – ofițeri și subofițeri care au activat în Regimentul 2 Pontonieri, precum și col.r. Luca Ion, col.r. Patrichi Emil și col.r. Pastia Petre din garnizoana București;
 • 78 cadre militare în rezervă sau retragere și militari profesioniști din țară și din străinătate care au activat în această unitate;
 • membri de familie ai personalului care a activat în regiment și un număr însemnat de locuitori ai municipiului Turnu Măgurele.

Reuniunea a început la cimitirul municipal, cu un moment de pomenire și reculegere în memoria foștilor pontonieri trecuți la cele veșnice. Camarazii prezenți, individual și pe grupuri mici, au aprins lumânări la mormintele camarazilor înmormântați în  cimitirul municipal Turnu Măgurele.

A urmat ceremonialul pentru dezvelirea și sfințirea lucrării simbol ,,Poarta Pontonierilor”.

Garda la Monument a fost asigurată către Voicheci Maria, Melen Larisa și Făgădău Mihai din Garda de Onoare a Asociației ,,Foișorul de Foc Voluntariat și Parteneriat pentru Viață“ București, asociație condusă de gl.bg. (ge.) Vasile Ciornei;

Oficiul de prezentator a fost asigurat de către col.rtr. Patrichi Emil.

Dezvelirea lucrării simbol ,,Poarta Pontonierilor” a fost săvârșită de către elevele Cone Denisa și Albu Ștefania din Școala Gimnazială nr. 4 Turnu Măgurele, iar serviciul religios pentru sfințirea acesteia a fost oficiat de către un sobor de preoți condus de către părintele protopop Cristian Ioana – preotul paroh al Catedralei municipale.

Au fost prezentate scurte alocuțiuni cu privire la semnificația evenimentului comemorativ de către:

 • col.r. Marian Gargaz – coordonatorul Comitetului de Organizare al activității și președinte de onoare al Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Arma Geniu;
 • ing. Florentin Cristea, viceprimarul municipiului Turnu Măgurele;
 • col.r. Ioan Mocan, președintele Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Arma Geniu ,,General Constantin N. Hârjeu”.

Pentru contribuția deosebită la realizarea lucrării simbol ,,Poarta Pontonierilor“, col.r. Mocan Ioan a acordat distincții onorifice din partea Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Arma Geniu ,,General Constantin N. Hârjeu“, astfel:

 • Diploma Comemorativă și o reproducere în format redus a Drapelului de Luptă al Regimentului 2 Pontonieri ,,Eftimie Croitoru”, model R.S.R, d-lui inginer Marin RISTEA, directorul S.C. IDEAL COM S.R.L. Turnu Măgurele;
 • Diploma Comemorativă: col.r. Marian GARGAZ, col.r. Marin BÂZDOACĂ, Preot Protopop Cristian IOANA, mr.r. Petre MANCIU, M.M.Pr.r. Nicu RAICU, plt.adj.r. Lucrețiu PEPICI, plt.adj. Dumitru OPROIU, ing. Mirel CALCIU, p.c. Dumitru BURCUȘ, p.c. Robert ȘTIRBACU.

Pe fondul muzical al ,,Imnului Eroilor” au fost depuse coroane și jerbe de flori la lucrarea simbol ,,Poarta Pontonierilor” din partea:

 • Primăriei și a Consiliului Local Turnu Măgurele;
 • Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Arma Geniu ,,General Constantin N. Hârjeu”;
 • Filialei locale Turnu Măgurele a Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere ,,Alexandru Ioan Cuza”;
 • Comunității locale, în memoria seniorilor care și-au satisfăcut serviciul militar în cadrul regimentului, de către d-na Ana Lotrea.

La încheierea ceremonialului s-au realizat fotografii de grup la lucrarea-simbol a pontonierilor și s-a asigurat retragerea participanților în acordurile Imnului Geniștilor.

Lucrarea simbol – ,,Poarta Pontonierilor” este amplasată pe spațiul verde din apropierea locului unde s-a aflat cazarma regimentului, fiind realizată pe un suport metalic din grinzi cu zăbrele, de formă paralelipipedică, cu baza de 60×60 cm și înălțimea de 160 cm, pe structura căruia au fost montate unele elemente decorative, astfel:

 • pe partea frontală, în partea de sus, o placă din marmură cu înscrisul – În memoria corpului de cadre militare și a contingentelor de trupă care au servit cu devotament patria, sub Drapelul de Luptă al Regimentului 2 Pontonieri ,,Eftimie Croitoru”. Unitatea a funcționat în această zonă a municipiului Turnu Măgurele în perioada 01.10.1955 – 01.07.2003, la mijloc o placă metalică cu înscrisul Poarta Pontonierilor și în partea de jos, din metal, însemnul Armei Geniu din perioada 1965 – 1992;
 • pe partea laterală stânga, două plăci metalice: una având înscrise reperele cronologice semnificative referitoare la evoluția istorică a regimentului și una având gravată o imagine cu Statueta Eroului ,,Eftimie Croitoru” care s-a aflat în vitrina Drapelului de Luptă al regimentului;
 • pe partea laterală dreapta, două plăci metalice: una cu structurile care au contribuit la realizarea lucrării-simbol și alta cu imaginea Bustului Eroului ,,Eftimie Croitoru” care s-a aflat pe platoul de adunare al regimentului;
 • pe partea din spate – o placă metalică cu imagini din activitatea regimentului și o ancoră de ponton;
 • deasupra, pe o placă metalică, o flacără metalicăsimbol al eternității.

Activitatea din ziua de 01.07.2023 a continuat în sala multifuncțională din localul  fostului cinematograf ,,Flacăra”, unde col.r. Gargaz Marian a prezentat aspectele de bază cu privire la evoluția istorică și activitatea regimentului, potrivit datelor rezultate din studiului documentelor păstrate în arhivele militare și colecția personală de fotografii.

În încheierea activității, col.rtr. Ioan Mocan, președintele Asociației Cadrelor  Militare în Rezervă și în Retragere din Arma Geniu ,,General Constantin N. Hârjeu”, a conferit unele distincții onorifice, după cum urmează:

 • Brevetul de ,,Membru de Onoare” și Insigna de reprezentare a Asociației Naționale a Cadrelor  Militare în Rezervă și în Retragere ,,General Constantin N. Hârjeu”, d-lui ing. Dănuț Cuclea, primarul municipiului Turnu Măgurele și d-lui ing. Florentin Cristea, viceprimar al municipiului Turnu Măgurele;
 • Drapelul de Luptă al Regimentului 2 Pontonieri, model R.S.R., reconstituit, format redus și Tabloul Corpului Ofițerilor din Regimentul 2 Pontonieri la sfârșitul anului 1989, Primăriei municipiului Turnu Măgurele pentru a fi expuse în fostul local al Casei Armatei, aflat în patrimoniul primăriei și la care urmează să fie finalizate în curând lucrările de reabilitare și renovare;
 • Diploma Comemorativă unor membri și membri simpatizanți,  octogenari, ai A.C.M.R.R. Arma Geniu care au activat în Regimentul 2 Pontonieri: col.ing.r. Mitroi Niță, col.ing.r. Marinescu Ion, col.r. Cimpoieru Ion, col.r. Antonache Alexandru, col.r. Dincă Constantin, col.r. Mațico Valeriu, cpt.r. Hogaș Ion, m.m.pr.r. Ioța Constantin, m.m.pr.r. Bucur George și plt.adj.r. Precop Ion.

Reuniunea comemorativă s-a încheiat într-o atmosferă de totală destindere în cadrul unei agape camaraderești la restaurantul ,,RUSTIC” din zona centrală a orașului.