ADUNAREA GENERALĂ PENTRU DARE DE SEAMĂ ȘI ALEGERI A FILIALEI BRĂILA A A.C.M.R.R.A.Ge.

În data de 21.03.2023 s-a desfășurat adunarea generală pentru dare de seamă și alegeri a Filialei Brăila a A.C.M.R.R.A.Ge. cu prezența majoritară a membrilor filialei.

Darea de seamă a fost prezentată de președintele Filialei, d-l gl.bg.r.dr. Tofan Mihai, care își încheie cel de-al doilea mandat ca președinte.

Au mai fost dezbătute execuția bugetară la 31.12.2022 și raportul cenzorului. De asemenea s-au supus la vot și aprobat Bugetul filialei pentru anul 2023 și Programul de activități pentru perioada 2023-2024.

În urma alegerilor, componența Biroului Executiv al Filialei Brăila este următoarea:

-președinte: gl.bg.r.dr. Soare Gheorghe

-vicepreședinte: col.r. Simion Nicolae

-secretar:     lt.col.r. Borcea Iulian

-membrii:

  • r. Malinche Fănică
  • col.r. Cristescu Adrian
  • r. Postelnicu Cezar
  • adj.r. Drăgoi Radu

-membrii supleanți:

  • r. Popovici Ion
  • col.r. Cloșcaru Gicu

Prezent la adunare, președintele ACMRRAGe, col.r. Mocan Ioan a făcut o trecere în revistă a principalele realizări ale Asociației în perioada scursă de la ultima adunare generală și a informat adunarea cu acțiunile ce urmează să fie desfășurate în perioada următoare. De asemenea a adus mulțumiri gl.bg.r.dr. Tofan Mihai pentru activitatea desfășurată în cele două mandate de președinte al filialei și a urat succes noului președinte și biroului executiv.