Adunarea Generală Anuală a A.C.M.R.R. / Arma Geniu

Activitatea s-a desfășurat în Sala de Festivități a Statului Major al Forțelor Terestre, în prezența a 96 de membri cu drept de vot din București, a 7 delegați desemnați de Filiala Brăila și Sucursala Buzău, precum și a următorilor invitați:

– Gl.mr. Uifăleanu Ovidiu, șeful Statului Major al Forțelor Terestre;

– Gl.bg. Soare Gheorghe, șef Direcție Specială / Secretariatul General al Guvernului României;

– Gl.lt. Băhnăreanu Neculai, Președintele A.N.C.M.R.R. ,,A.I.Cuza”;

– Gl.lt. Ungureanu Ion, Președintele Fundației ,,Sf. Gheorghe”;

– Gl.lt. Bălăceanu Virgil, Președintele Asociației Ofițerilor în Rezervă din România (A.O.R.R.);

– Col.  Pițurlea Marius / Direcția Calitatea Vieții Personalului;

– Col.ing. Pușcău Horia, Șef Serviciu / Statul Major al Forțele Terestre;

– Col. Tudor Marian, Președintele Asociației Militarilor din România (ROMIL);

– Col.rz. Tănase Valentin, directorul Studioului de Arte Plastice al Armatei, realizatorul Plăcii Comemorative ,,Mr.ing. Panait Donici”;

– Gl.lt. Stamate Grigore Col. Hodorogea Mihai, autorii trilogiei ,,Mareșal C-tin Prezan”;

– Lt.col. Arinton Cristian, comandantul Centrului de Pregătire pentru Geniu, E.O.D. și Apărare C.B.R.N. Rm. Vâlcea;

– Lt.col. Cîrjău Cristian, comandantul Batalionului 96 Geniu București;

Lucrările Adunării Generale s-au desfășurat potrivit următoarei Ordine de Zi:

PARTEA I – TEHNICĂ (10.30 – 12.20)

 • Prezentarea documentelor cu privire la activitatea desfășurată în perioada 16 Mai 2018 – 30 Mai 2019;

– Raportul Consiliului Director Central cu privire la evoluția și activitatea Asociației în perioada menționată (col.rtr. Gargaz Marian);

– Execuția bugetară / 2018, Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 și Execuția Bugetară / 01.01-30.04.2019 (mr.rtr. Diaconescu Cicerone);

 • Prezentarea Raportului Comisiei de Cenzori cu privire la activitatea financiar-contabilă în perioada 20 Mai 2018 – 30 Mai 2019 (col.rtr. Băncilă Gigi);
 • Prezentarea Proiectului Programului de Activitate pentru perioada 30 Mai 2019 – 20 Mai 2020 (col.rz. Patrichi Emil);
 • Discuții, concluzii și propuneri referitoare la materialele prezentate; aprobarea conținutului acestora de către Adunarea Generală (max. 30 minute);
 • Alegerea noului președinte al Asociației, ca urmare a retragerii din motive de sănătate a col. Gargaz Marian și completarea locurilor vacante din compunerea Consiliului Director Central:

– Precizări statutare cu privire la alegerea organelor de conducere ale Asociației (col.rtr. Belniceanu Petrică);

– Alegerea Președintelui și a membrilor Consiliului Director Central al Asociației;

– Aprobarea de către Adunarea Generală a noilor organe de conducere pentru perioada 30 Mai 2019 – 20 Mai 2023;

 • Prezentarea și adoptarea Hotărârii Adunării Generale din data de 30.05.2019.

Plenul Adunării Generale a aprobat conținutul documentelor prezentate și a validat propunerile cu privire la modificarea componenței organelor de conducere nou alese, astfel:

    Consiliul Director Central:

 • Președinte – col.rz. Mocan Ioan;
 • Primvicepreședinte – gl.bg.rtr. Teodorescu Constantin;
 • Vicepreședinți: col.rtr. Pop Teodor / București, gl.bg.rz. Tofan Mihai / Brăila și col.rtr. Scarlat Marin / Buzău;
 • Secretar – col.rz. Terec Alexandru Viorel;
 • Membri permanenți: col.rtr. Belniceanu Petrică, col.ing.rtr. Cojocaru Stelian, col.ing.rz. Constantinescu Nicolae, col.rz. Drăghicescu Petru, col.rz. Ganea Eugen, col.rz. Glod Leonard, col.rz. Patrichi Emil, col.rz. Pleșanu Marcu și col.rtr. Putinică Eugen.
 • Membri supleanți: col.rtr. Botezatu Neculai, col.rz. Anghel Gheorghe și col.rtr. Vasile Gheorghe.

Biroul Executiv Central:

 • Președinte – col.rz. Mocan Ioan;
 • Primvicepreședinte – gl.bg.rtr. Teodorescu Constantin;
 • Vicepreședinte – col.rtr. Pop Teodor;
 • Membri: col.rtr. Belniceanu Petrică, col.rz. Constantinescu Nicolae, col.rz. Glod Leonard, col.rz. Drăghicescu Petru, col.rz. Terec Viorel și col.rtr. Putinică Eugen.

Secretariat:

 • Secretar – col.rz. Terec Viorel; membri: col.ing.rz. Olaru Gheorghe, col.rz. Andrei Zamfir;

Comisia de Cenzori:

 • Președinte: col. Băncilă Gigi; membri: col. Florea Ion și col.ing.rtr. Răduj Vasile.

Aparatul financiar – contabil:

 • Contabil – mr. Diaconescu Cicerone; Casier – se va desemna ulterior.

PARTEA a II-a – FESTIVĂ (12.40 – 13.45)

 • Comunicare tematică ,,Arma Geniu – 160 de ani de atestare istorică și servicii în slujba patriei (col.rz. Patrichi Emil);
 • Evocarea personalității mr.ing. Panait Donici – ctitorul armei Geniu din Armata României (col.rz. Mocan Ioan);
 • Prezentarea în sumar a fotodocumentarului ,,Catalogul Promoțiilor de Ofițeri din Arma Geniu din perioada 1859-2019”, (col.rtr. Gargaz Marian);
 • Prezentarea, în sumar a lucrării ,,Mareșalul Prezan – artizan și apărător al Marii Uniri” (gl.lt.rtr. Stamate Grigore);
 • Omagierea membrilor octogenari ai Asociației și acordarea unor distincții onorifice cu prilejul sărbătoririi Zilei Armei Geniu, la împlinirea a 160 de ani de atestare istorică;
 • Acordarea unor distincții onorifice cu prilejul sărbătoririi Zilei Armei Geniu și a Zilei Rezervistului Militar, după cum urmează:
 • Emblema de Onoare a Statului Major al Forțelor Terestre, Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Arma Geniu, col.rtr. Szabo Ladislau și col.rtr. Putinică Eugen;
 • Emblema de Onoare a Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere ,,Alexandru Ioan Cuza”,rtr. Gargaz Marian, col.rtr. Pastia Petre și col.rtr. Stanciu Dumitru;
 • Emblema de Merit ,,În Slujba Păcii” clasa I,rtr. Mustea Dumitru și col.rz. Vasiliu Ion.
 • Emblema de Merit ,,În Serviciul Armatei” clasa I, ing.rtr. Mitroi Niță și col.rtr. Fieroiu Nicolae;
 • Medalia comemorativă ,,Mr.ing. Panait Donici”, tuturor invitaților la adunarea festivă și Medalia aniversară cu panglică tricoloră, membrilor Asociației care au împlinit vârsta de 80 de ani: gl.bg.ing. Necula Florea, gl.div. Popescu Gheorghe, gl.bg. Săvoiu Vasile, gl.bg.ing. Stănciugelu C-tin, col. Anghel Gheorghe, col.ing. Bădăluţă Mihai, col.ing. Băloiu Mircea, col. Buzilă Constantin, col. Cimpoeru Ion, col.ing. Chirecuţ Costache, col. Fieroiu Nicolae, col. Florea Ion, col.ing. Ionescu Grigore, col.ing. Marinescu Ion, col.ing. Mitroi Niță, P.A.P. Moldoveanu Ștefan, col. Moteţ C. Alexandru și col.ing. Piersică Constantin.
 • În baza Ordinului ministrului apărării naționale nr. M.P.  598 / 224.05 2019, locotenentul colonel în retragere Bolozan Mircea a fost avansat la gradul de colonel în retragere.