Adunarea Generală Anuală a A.C.M.R.R. / Arma Geniu – 2022

În data de 20.05.2022 ora 11.00 se convoacă Adunarea Generală a Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Arma Geniu ,,General Constantin N. Hârjeu”, în sala de spectacole a Cercului Militar Național din București.

 

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE

Partea I-a

  1. Raport cu privire la activitatea Consiliului Director Central în perioada mai 2021 – mai 2022; prezintă col.rtr. Mocan Ioan;
  2. Execuția bugetară a Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Arma Geniu ,,General Constantin N. Hârjeu” la 31.12.2021; prezintă rtr. Diaconescu Cicerone
  3. Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Arma Geniu ,,General Constantin N. Hârjeu” pentru anul 2022 și Execuția Bugetară la 30.04.2022; prezintă rtr. Diaconescu Cicerone;
  4. Raportul Comisiei de Cenzori cu privire la activitatea financiar-contabilă în perioada mai 2021 – mai 2022; prezintă col.rtr. Băncilă Gigi;
  5. Proiectul Programului de Activitați pentru perioada 20 Mai 2022 – 18 Mai 2023; prezintă col.rz. Antonescu Valentin;
  6. Discuții, concluzii și propuneri referitoare la materialele prezentate;
  7. Aprobarea de către Adunarea Generală a materialelor prezentate;
  8. Propunerile Consilului Director Central pentru acordarea titlului de ,,Membru de Onoare” al Asociației, prezintă col.rtr. Mocan Ioan,
  9. Prezentarea și adoptarea Hotărârii Adunării Generale din data de 20.05.2022; prezintă col.rtr. Mocan Ioan.

Partea a II-a

Prezentarea volumului ,,Mareșalul Constantin Prezan, făuritor și apărător al Marii Uniri”, autori gl.lt.rtr. Stamate Grigore și col.rtr. Hodorogea Mihai.

 

          După terminarea adunării generale va avea loc o masa comună. Participarea este opțională. Detaliile despre preț și înscrieri vor fi comunicate ulterior prin rețeaua de anunțare telefonică a Asociației.

 

Președintele Asociației                                                                        Secretarul Asociației

Colonel (rtr.)   Mocan Ioan                                                           Colonel (rz.)  Antonescu Valentin