ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚIEI CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE DIN ARMA GENIU „GENERAL CONSTANTIN N. HÂRJEU”

 În data de 18 mai 2023 s-a desfășurat la Cercul Militar Național din București, Adunarea Generală a Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Arma Geniu „General Constantin N. Hârjeu”.

 

Adunarea a început cu intonarea Imnului Național al României și a Imnului Geniștilor.

 

          Lucrările Adunării Generale s-au desfășurat potrivit următoarei ordine de zi:

 1. Darea de Seamă a Consiliului Director Central cu privire la evoluția și activitatea Asociației în perioada 30 mai 2019 – 18 mai 2023 ;
 2. Execuția bugetară a Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Arma Geniu ,,General Constantin N. Hârjeu” la 31.12.2022;
 3. Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Arma Geniu ,,General Constantin N. Hârjeu” pentru anul 2023 și Execuția Bugetară la 30.04.2023;
 4. Raportul Comisiei de Cenzori cu privire la activitatea financiar-contabilă în anul 2022 și în perioada 01.01-30.04.2023;
 5. Proiectul Programului de Activități pentru perioada Mai 2023 – Mai 2024 ;
 6. Discuții, concluzii și propuneri referitoare la materialele prezentate;
 7. Aprobarea de către Adunarea Generală a materialelor prezentate;
 8. Prezentarea și aprobarea propunerilor Consiliului Director Central pentru acordarea titlului de „Membru de onoare” și „Senior al Armei geniu”, ;
 9. Alegerea președintelui Asociației Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Arma Geniu ,,General Constantin N. Hârjeu”;
 10. Alegerea Consiliului Director Central al Asociației Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Arma Geniu ,,General Constantin N. Hârjeu”;
 11. Alegerea Comisiei de Cenzori;
 12. Prezentarea și adoptarea Hotărârii Adunării Generale din data de 18.05.2023.
 13. Înmânarea de distincții și diplome.

 

La adunare au participat 73 de membrii cu drept de vot din București, din cei 134 aflați în evidență și 10 delegați desemnați de către Filiala Brăila și Sucursala Buzău, adunarea fiind statutară.  Dintre membrii simpatizanți au participat d-na Macarie Olga, nepoata mareșalului Constantin Prezan și slt.rtr. Marin Cristian-Radu.

Adunarea a fost onorată cu participarea de către următorii invitați:

– gl.lt.rtg. Ungureanu Ion, președintele Fundației “Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruință”;

– col. Brănescu Gabriel din partea Direcției Calitatea Vieții/M.Ap.N.;

– col.rtr. Mateescu Gheorghe, vicepreședinte al Asociației Naționale Cultul Eroilor “Regina Maria”;

– gl.bg.rtr. Burticioiu Iulian, din partea Asociației Ofițerilor în Rezervă din România;

– lt.col. Șerban Dănuț, comandantul Batalionului 96 Geniu “Cetatea București”.

A prezentat un mesaj din partea Asociației Naționale Cultul Eroilor “Regina Maria”, col.rtr. Schipor Ilie, membru al asociației noastre, dar și vicepreședinte al Asociației Naționale Cultul Eroilor “Regina Maria”.

 

Plenul Adunării Generale a aprobat conținutul documentelor prezentate și a ales noile organe de conducere ale asociației pentru următorii patru ani.

 

Adunarea generală a adoptat cu unanimitate de voturi HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAŢIEI CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ȘI ÎN RETRAGERE DIN ARMA GENIU ,,GENERAL CONSTANTIN N. HÂRJEU” :

 

În conformitate cu prevederile art. 25 și art. 26, litera b, c, d, e, f din Statutul Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Arma Geniu ,,General Constantin N. Hârjeu”, Adunarea Generală întrunită în ședință ordinară la data de 18 Mai 2023,

Hotărăște:

 

 1. Aprobă cu unanimitate de voturi Darea de Seamă a Consiliului Director Central cu privire la evoluția și activitatea Asociației în perioada 30 mai 2019 – 18 mai 2023, cu concluziile și propunerile rezultate în urma dezbaterilor din plenul Adunării.
 2. Aprobă cu unanimitate de voturi Raportul Comisiei de Cenzori, Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 și Execuția Bugetară în perioada 01.01 -30.04.2023.
 3. Confirmă fără rezerve, Bilanțul Financiar – Contabil și aprobă descărcarea de gestiunea a conducerii Asociației pentru anul 2022.
 4. Aprobă cu unanimitate de voturi Programul de Activități pentru perioada 18 Mai 2023 – 16 Mai 2024.
 5. Împuternicește Consiliul Director Central să susțină în continuare cu fermitate demersurile și acțiunile Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere și ale Forumului Structurilor Asociative ale Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Sistemul Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională din România, care vizează îndeplinirea în exclusivitate a scopului și obiectivelor asumate, a celor ce contribuie la cultivarea tradițiilor istorice ale Armatei Române și a armelor din compunerea acesteia, precum și a drepturilor legitime ale militarilor din rezervă și retragere.
 6. Aprobă cu unanimitate de voturi alegerea d-lui col.rtr. Mocan Ioan în funcția de Președinte al Asociației
 7. Aprobă cu unanimitate de voturi alegerea membrilor Consiliul Director Central, după cum urmează:
 • Președinte: col.rtr. Mocan Ioan,
 • Prim-vicepreședinte: gl.bg.rtr. Teodorescu Constantin,
 • Vicepreședinți:
  • col.ing.rtr.  Constantinescu Nicolae/București,
  • gl.bg.rz. Soare Gheorghe/Brăila,
  • col.rtr. Popoiu Fănel/Buzău,
 • Secretar: col.rz. Antonescu Valentin,
 • Membri permanenți:
  • col.rz. Alecu Savu,
  • col.rtr. Belniceanu Petrică,
  • col.rtr. Ganea Eugen,
  • col.rz. Iloiu Adrian,
  • col.rtr. Patrichi Emil,
  • col.rtr. Pleșanu Marcu,
  • lt.col.rz. Praporgescu Claudiu,
  • col.rz. Terec Viorel,
  • col.rtr. Vasile Gheorghe.
 • Membri supleanți:
  • col.rz. Bratosin Paul,
  • col.rtr. Botezatu Neculai,
  • col.rtr. Putinică Eugen.

h. Validează cu unanimitate de voturi componența:

 a.Biroului Executiv Central:

 • Președinte: col.rtr. Mocan Ioan,
 • Prim-vicepreședinte: gl.bg.rtr. Teodorescu Constantin,
 • Vicepreședinte: col.ing.rtr.  Constantinescu Nicolae,
 • Secretar: col.rz. Antonescu Valentin,
 • Membri:
  • col.rtr. Belniceanu Petrică,
  • col.rz. Iloiu Adrian,
  • lt.col.rz. Praporgescu Claudiu,
  • col.rz. Terec Viorel,
  • col.rtr. Vasile Gheorghe.

b.Secretariatului:

 • Secretar: col.rz. Antonescu Valentin;
 • Membri:
  • col.ing.rtr. Olaru Gheorghe,
  • col.rz. Roibescu Adrian.
 1. Aprobă cu unanimitate de voturi alegerea membrilor Comisiei de Cenzori, după cum urmează:
  • Președinte: col.rtr. Băncilă Gigi;
  • Membri: – col.ing.rtr. Răduj Vasile;col.rz. Vavură Veronel.
 1. Împuternicește Consiliul Director Central pentru:

–  virarea către A.N.C.M.R.R. a cotei de 15% din încasarea cotizației anuale și a sumei rezultată prin redirecționarea în contul Asociației a 3,5% din impozitul anual pe veniturile din pensii militare;

– completarea eventualelor locuri devenite vacante în cadrul organelor de conducere și prezentarea spre validare a acestora în prima Adunare Generală;

– inițierea demersurilor pentru reamenajarea împrejmuirii locului de dispunere a Monumentului Eroilor din Arma Geniu;

– utilizarea excedentului bugetar cu prioritate pentru refacerea împrejmuirii din zona Monumentului Eroilor din Arma Geniu din București, iar după caz pentru acordarea de ajutoare sociale și recompense;

– punerea în aplicare a Programului de Activitate pentru perioada 18 Mai 2023 – 16 Mai 2024, cu propunerile rezultate pe timpul dezbaterilor din plenul Adunării Generale.

 1. Împuternicește pe secretarul Consiliul Director Central, col.rz. Antonescu Valentin să efectueze demersurilor legale pentru înscrierea modificărilor survenite în componența organelor de conducere ale Asociației, în Registrul asociațiilor și fundațiilor, la Judecătoria Sector 1 București.
 2. Aprobă cu unanimitate de voturi propunerile Consiliului Director Central de acordare a titlului de ,,Membru de Onoare” colonelului ing.rtr. Spătaru Gh. Dumitru.
 3. Aprobă cu unanimitate de voturi propunerile Consiliului Director Central de acordare a titlului „Senior al Armei geniu” următoarelor cadre militare:
 • col.ing.rtr. Marinescu N. Ion
 • col.rtr. Szabo I. Zolt-Ladislau
 • col.ing.rtr. Vlădescu Emilian
 1. Recomandă Consiliului Director Central:

– în activitatea organizatorică, acțională și relațională să-și mențină verticalitatea bazată pe transparența demersurilor de orice natură și respectarea prevederilor legale, statutare și a virtuților exprimate prin devizele ,,PATRIE-ONOARE-DEMNITATE” și ,,SEMPER FIDELIS GENIUS”;

– să diversifice colaborarea cu unitățile militare de geniu și structurile asociative militare și teritoriale în domenii de interes comun;

– să susțină fără rezerve apelul către membrii Asociației pentru exprimarea acordului ca 3,5% din impozitul pe pensie să fie redirecționat în contul Asociației, iar anual, până la sfârșitul lunii aprilie să asigure completarea formularelor legale în vigoare.

 

În încheierea adunării, președintele Asociației, col.rtr. Mocan Ioan a înmânat distincții, carnete de membru și diplome, astfel:

 • Medalia Rezervistul Militar, acordată de către Biroul Permanent Central al Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă si Retragere ,,Alexandru Ioan Cuza”, cu prilejul Zilei Rezervistului Militar, a fost înmânată col.rtr. Popoiu Fănel, președintele Sucursalei Buzău.
 • Au fost înmânate carnetele de membru col.rtr. Moldovan Dănilă, col.r. Bratosin Paul și slt.rtr. Vasilescu Micu-Constantin, care s-au înscris în asociație în ultima perioadă.

În acest an a mai fost primit în asociație mr.rtr. Radu Mihai.

 • Brevetul de atestare a acordării titlului de ,,Membru de Onoare” al Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere din Arma Geniu ,,General Constantin N. Hârjeu” a fost înmânat col.ing.rtr. Spătaru Dumitru.:
 • Brevetul de atestare a acordării titlului de „Senior al Armei Geniu” a fost înmânat col.ing.rtr. Marinescu Ion.

A mai fost acordat acest titlu col.rtr. Szabo Zolt-Ladislau și col.ing.rtr. Vlădulescu Emilian, dar care din diverse motive nu au fost prezenți la adunare.

 • Cu această ocazie Consiliul Director Central a hotărât să acorde o Diplomă de excelență doamnei colonel rtr. Dumitriu Laurenția în semn de prețuire și înaltă apreciere a activității desfășurate în cadrul asociației, având în vedere și apropiata aniversare a unei frumoase vârste.

După încheierea adunării generale s-a realizat o poză de grup pe scările de la intrarea în Restaurantul Militar al Cercului Militar Național.

Activitatea a continuat apoi cu o masă camaraderească organizată în Sala Restaurantului Militar.