Adunarea Generală a Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Arma Geniu ,,General Constantin N. Hârjeu” în anul 2023

În data de 18.05.2023 ora 11.00 se convoacă Adunarea Generală a Asociației Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Arma Geniu ,,General Constantin N. Hârjeu”, în sala cinema a Cercului Militar Național din București.

 

Ordinea de zi

Partea I-a

 

 1. Darea de seamă a Consiliului Director Central cu privire la evoluția și activitatea Asociației în perioada 30 mai 2019 – 18 mai 2023;
 2. Execuția bugetară a Asociației Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere din Arma Geniu ,,General Constantin N. Hârjeu” la 31.12.2022;
 3. Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Asociației Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere din Arma Geniu ,,General Constantin N. Hârjeu” pentru anul 2023 și Execuția Bugetară la 30.04.2023;
 4. Raportul Comisiei de Cenzori cu privire la activitatea financiar-contabilă în anul 2022 și în perioada 01.01-30.04.2023;
 5. Proiectul Programului de Activități pentru perioada Mai 2023 – Mai 2024;
 6. Discuții, concluzii și propuneri referitoare la materialele prezentate;
 7. Aprobarea de către Adunarea Generală a materialelor prezentate;
 8. Prezentarea și aprobarea propunerile Consiliului Director Central pentru acordarea titlului de „Senior al Armei geniu”;
 9. Înmânarea de distincții și diplome;

 

Partea a II-a

 

 1. Alegerea președintelui Asociației Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere din Arma Geniu ,,General Constantin N. Hârjeu”;
 2. Alegerea Consiliului Director Central al Asociației Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere din Arma Geniu ,,General Constantin N. Hârjeu”;
 3. Alegerea Comisiei de Cenzori;
 4. Prezentarea și adoptarea Hotărârii Adunării Generale din data de 18.05.2023.

 

          După terminarea adunării generale va avea loc o masa comună. Participarea este opțională. Detaliile despre preț și înscrieri vor fi comunicate ulterior prin rețeaua de anunțare telefonică a Asociației.

 

Președintele Asociației

Colonel (rtr.) Mocan Ioan