ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚIEI CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ȘI ÎN RETRAGERE DIN ARMA GENIU „GENERAL CONSTANTIN N. HÂRJEU”

 În data de 20 mai 2024 s-a desfășurat la Cercul Militar Național din București, Adunarea Generală a Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Arma Geniu „General Constantin N. Hârjeu”.

 

Adunarea a început cu intonarea Imnului Național al României.

 

     Lucrările Adunării Generale s-au desfășurat după următoarea ordine de zi:

 1. Raport cu privire la activitatea Consiliului Director Central al Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Arma Geniu ,,General Constantin N. Hârjeu” în perioada 18 mai 2023 – 20 mai 2024;
 2. Execuția bugetară a Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Arma Geniu ,,General Constantin N. Hârjeu” la 31.12.2023;
 3. Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Arma Geniu ,,General Constantin N. Hârjeu” pentru anul 2024 și Execuția Bugetară la 30.04.2024;
 4. Raportul Comisiei de Cenzori cu privire la activitatea financiar-contabilă în anul 2023 și în perioada 01.01-30.04.2024;
 5. Proiectul Programului de Activități pentru perioada Mai 2024 – Mai 2025;
 6. Discuții, concluzii și propuneri referitoare la materialele prezentate;
 7. Aprobarea materialelor prezentate;
 8. Aprobarea constituirii și funcționării Filialei Turnu Măgurele;
 9. Aprobarea propunerilor Consiliului Director Central pentru retragerea calității de membru conform lit. c, al. 2, art. 14 din Statutul Asociației;
 10. Aprobarea propunerilor Consiliului Director Central pentru acordarea titlului de „Membru de onoare” și „Senior al Armei geniu”;
 11. Aprobarea Hotărârii Adunării Generale din data de 20.05.2024;
 12. Înmânarea de distincții și diplome.

Adunarea a fost onorată cu participarea de către următorii invitați:

– col. Călin Sorin, comandantul Brigăzii 10 Geniu ”Dunărea de Jos”, Brăila;

– gl.bg.rtr. Buciu Grigore, președinte interimar al Asociației Naționale Cultul Eroilor “Regina Maria”;

– col.rtr. Mateescu Gheorghe, vicepreședinte al Asociației Naționale Cultul Eroilor “Regina Maria”;

prof. Petrescu Eugen, președintele Filialei Județene Vâlcea a Asociației Naționale Cultul Eroilor “Regina Maria”;

– col. Gimiga Silviu, locțiitorul comandantului Brigăzii 10 Geniu ”Dunărea de Jos”, Brăila;

– col.rtr. Hodorogea Mihai, coautor al trilogiei despre Mareșalul Prezan;

– lt.col. Răsboi Mihai, comandantul Centrului 70 Geniu ”General-maior Gheorghe Teodorescu”, Pantelimon;

cpt. Băiașu Beatris și cpt. Băiașu Cristian din Centrul de Instruire Sprijin Luptă ”Panait Donici”, Râmnicu Vâlcea;

– cpt. Stan Ionuț însoțit de 9 ofițeri și subofițeri din Batalionului 96 Geniu “Cetatea București”;

d-na Ana Culcer și d-l col.r. Culcer Mihai, descendenți ai familiei generalului Ion Culcer, personalitate de seamă a Armei Geniu.

A fost prezentă la adunare și distinsa doamnă Macarie Florica Olga, nepoata mareșalului Constantin Prezan, membră a asociației noastre.

După prezentarea și dezbaterea documentelor aflate la ordinea de zi, plenul Adunării Generale a aprobat conținutul acestora.

Adunarea generală a adoptat cu unanimitate de voturi următoarea HOTĂRÂRE:

 

În conformitate cu prevederile art. 25 și art. 26, litera b, c, d, e, f din Statutul Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Arma Geniu ,,General Constantin N. Hârjeu”, Adunarea Generală întrunită în ședință ordinară la data de 20 Mai 2024,

Hotărăște:

 

 1. Aprobă cu unanimitate de voturi Raportul cu privire la activitatea Consiliului Director Central al Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Arma Geniu ,,General Constantin N. Hârjeu” în perioada 18 mai 2023 – 20 mai 2024, cu concluziile și propunerile rezultate în urma dezbaterilor din plenul Adunării.
 2. Aprobă cu unanimitate de voturi Raportul Comisiei de Cenzori, execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023, Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024 și Execuția Bugetară în perioada 01.01 -30.04.2024.
 3. Aprobă cu unanimitate de voturi propunerea Consiliului Director Central ca excedentul obținut în anul 2023, în valoare de 27.871 lei să fie repartizat pentru acoperirea deficitului de 3.990 lei înregistrat în anul 2022, iar restul să fie inclus în fondul de rezervă.
 4. Aprobă cu unanimitate de voturi descărcarea de gestiunea a conducerii Asociației pentru anul 2023.
 5. Aprobă cu unanimitate de voturi Programul de activități pentru perioada Mai 2024 – Mai 2025.
 6. Aprobă cu unanimitate de voturi constituirea și funcționarea Filialei Turnu Măgurele a asociației.
 7. Împuternicește pe d-l col.rtr. Bâzdoacă Marian pentru organizarea adunării generale de constituire a Filialei Turnu Măgurele și efectuarea demersurilor legale pentru obținerea personalității juridice a acesteia.
 8. Împuternicește Consiliul Director Central pentru:

– susținerea în continuare cu fermitate a demersurilor și acțiunilor Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere și ale Forumului Structurilor Asociative ale Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională din România, care vizează îndeplinirea în exclusivitate a scopului și obiectivelor asumate, a celor ce contribuie la cultivarea tradițiilor istorice ale Armatei Române și a armelor din compunerea acesteia, precum și a drepturilor legitime ale militarilor din rezervă și retragere.

– virarea către A.N.C.M.R.R. a cotei de 15% din încasarea cotizației anuale și a sumei rezultată prin redirecționarea în contul Asociației a 3,5% din impozitul anual pe veniturile din pensii militare;

– completarea eventualelor locuri devenite vacante în cadrul organelor de conducere și prezentarea spre validare a acestora în prima Adunare Generală;

– punerea în aplicare a Programului de Activitate pentru perioada Mai 2024 –Mai 2025, cu propunerile rezultate pe timpul dezbaterilor din plenul Adunării Generale.

 1. Aprobă cu unanimitate de voturi propunerile Consiliului Director Central de retragere a calității de membru conform lit. c, al. 2, art. 14 din Statutul Asociației (neparticipare la activități și neachitarea cotizației timp de doi ani consecutivi), următorilor: col.rtr. Ciobanu S. Ion, col.ing.rtr. Cojocaru I. Stelian, col.rtr. Mușină Gheorghe, col.rtr. Troi Marin, lt.col.rtr. Ciortan H. Dionisie, lt.col.rtr. Trifu Ilie, lt.col.r. Stănimir Pascu Dan, cpt.r. Micu Marius, m.m.pr.rtr. Stegaru C. Gheorghe, Sfrijan Doina, Stavăr D. Felicia-Margareta, Taban N. Dorica.
 2. Aprobă cu unanimitate de voturi propunerile Consiliului Director Central pentru acordarea titlului de ,,Membru de Onoare” următoarelor cadre militare:
 • bg.ing.rtr. Necula D. Florea
 • ing.rtr. Piersică Fl. Constantin
 • ing.rtr. Ionescu N. Grigore Octavian
 1. Aprobă cu unanimitate de voturi propunerile Consiliului Director Central pentru acordarea titlului de „Senior al Armei Geniu” următoarelor cadre militare:
 • rtr. Marghescu Toma
 • rtr. Mustea D. Dumitru
 • rtr. Pastia Gh. Petre
 • rtr. Tudorache D. Nicolae
 1. Recomandă Consiliului Director Central ca:

– în activitatea organizatorică, acțională și relațională să-și mențină verticalitatea bazată pe transparența demersurilor de orice natură și respectarea prevederilor legale, statutare și a virtuților exprimate prin devizele ,,PATRIE-ONOARE-DEMNITATE” și ,,SEMPER FIDELIS GENIUS”;

– să diversifice colaborarea cu unitățile militare de geniu și structurile asociative militare și teritoriale în domenii de interes comun.

 

În încheierea adunării, președintele Asociației, col.rtr. Mocan Ioan a înmânat unor membri ai asociației și unor invitați următoarele brevete și distincții:

 

 • Brevetul de atestare a acordării titlului de ,,Membru de Onoare” al Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Arma Geniu ,,General Constantin N. Hârjeu” – ing.rtr. Piersică Constantin
 • Brevetul de atestare a acordării titlului de ,,Senior al Armei Geniu”:
 • rtr. Marghescu Toma
 • rtr. Pastia Petru
 • Placheta aniversară „Participant la construirea Canalului Dunăre-Marea Neagră” a fost acordată la un număr de 36 de membri ai asociației din București, Brăila și Buzău, care și-au desfășurat activitatea și pe șantierul canalului.
 • Placheta aniversară „40 de ani, CanalulDunăre-Marea Neagră”:
  • Călin Sorin, comandantul Brigăzii 10 Geniu ”Dunărea de Jos”;
  • Gimiga Silviu, locțiitorul comandantului Brigăzii 10 Geniu ”Dunărea de Jos”;
  • bg.dr.r Soare Gheorghe, președintele Filialei Brăila a A.C.M.R.R.Ge.;
  • rtr. Gargaz Marian, președinte de onoare al A.C.M.R.R.Ge.