Adunarea anuală a Filialei Brăila a A.C.M.R.R. / Arma Geniu

  • 26 Februarie, s-a desfășurat Adunarea anuală a Filialei Brăila a A.C.M.R.R. / Arma Geniu, având următoarea Ordine de Zi:
  1. Darea de Seamă cu privire la activitatea Filialei în perioada 2015 – 2019;
  2. Prezentarea Execuției Bugetare și a Raportului Cenzorului cu privire la activitatea financiar-contabilă în anul 2018;
  3. Discuții, concluzii și propuneri referitoare la materialele prezentate;
  4. Alegerea noilor organe de conducere pentru perioada 2019 – 2023;
  5. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019;
  6. Prezentarea și aprobarea Proiectului Programului de Activitate pentru perioada 2019 – 2020;
  7. Adoptarea Hotărârii Adunării Generale cu privire la problematica Ordinii de Zi.

Activitatea a avut loc în sala de festivități a Brigăzii 10 Geniu, în prezența a 39 de membri activi și a următorilor invitați: comandantul Brigăzii 10 Geniu, col. Ionescu Vasile; președintele A.C.M.R.R. / Arma Geniu, col.rtr. Gargaz Marian însoțit de col. rz. Mocan Ioan (vicepreședinte) și col. ing. rz. Constantinescu Nicolae / secretariat.

Membrii filialei au aprobat în unanimitate activitatea desfăşurată de Biroul Executiv în cei 4 ani şi descărcarea financiară.

În urma discuţiilor si propunerilor făcute, în conformitate cu statutul Asociaţiei, membrii filialei au votat în unanimitate ca Biroul Executiv să fie format din: gl.bg.(r) Mihai TOFAN, col.(r) Nicolae SIMION, col.(r) Virgil CRISTIAN, col.(r) Ioan POPOVICI, col.(r) Constantin DONOSĂ, col.(r) Aurel MAINEA, plt.adj.(r) Radu GHEŢU, col.(r) Ion TĂLPĂU, plt.adj.pr.(r) Radu DRĂGOI şi cenzor cms(r)  Fănică MALINCHI.

Cu acest prilej au fost făcute precizări cu privire la  finalizarea construcției bustului mr.ing. Panait Donici în curtea bisericii din comuna Horea, jud. Neamț, în perspectiva dezvelirii și sfințirii acestuia la data de 24 Mai a.c., în contextul sărbătoririi a 160 de ani de la înființarea Armei Geniu în Armata României.

Au fost scoși din evidența filialei, potrivit prevederilor articolului 14, alin. 2, lit. a și c din Statutul Asociației, începând cu 01.03.2019, Iordache Vasile, Chiriac Dănuţ, Gurău Petre, Marin Mihai, Dumitru Victor şi Adochiţei Vasile, ca urmare a neparticipării la activități și neachitării cotizației în ultimii 3 ani consecutivi.

Activitatea s-a încheiat cu o masă camaraderească organizată la popota garnizoanei.