Activități Mai 2017

7 mai

 • 07 Mai, în parcul Herăstrău / București s-a desfășurat, sub egida Ministerului Apărării Naționale în parteneriat cu Asociația Națională a Veteranilor de Război, Crosul Veteranilor de Război ,,VeteRun, ediția a II-a”. La ceremonialul militar de deschidere a  evenimentului menționat, desfășurarea propriu-zisă a crosului și festivitatea de premiere a câștigătorilor au asistat și membri ai A.C.M.R.R.A.G. împreună cu familiile.

8-10 mai

 • 08-10 Mai, din inițiativa Biroului Executiv Central al A.C.M.R.R.A.G., grupul format din col. (r) Florea Ion, col. (r) Spiridon Octavian, col.(r) Stancu Mihai, col. (r) Ciobanu Ilie, col. (r) Georgescu Corneliu, col. (r) Crețu Cristian, Plt.adj. (r) Ciortan Nicolae împreună cu soțiile, col. (r) Drăghici Ion, col. (r) Costache Cristea, lt.col. (r) Dumitriu Laurenția și d-na. Ghiță Mariana au participat la manifestările organizate în garnizoana Brașov cu prilejul zilei de 9 mai 2017 Ziua Independenței de stat a României, Ziua Victoriei coaliției națiunilor unite în cel de-al doilea război mondial și Ziua Europei.

Programul excursiei a inclus:

 • vizitarea centrului vechi și a obiectivelor turistice semnificative din mun. Brașov;
 • participarea la ceremonialul organizat de garnizoana Brașov în contextul evenimentelor menționate; depunerea unei coroane de flori la Monumentul Eroilor din zona Bartolomeu;
 • deplasarea în Poiana Brașov; timp la dispoziție pentru agrement și drumeție;
 • masă camaraderească la Cercul Militar Brașov.

18 mai

 • 18 Mai, a fost convocată Adunarea Generală Anuală a Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere din Arma Geniu.

Activitatea s-a desfășurat în Sala Cinema a Cercului Militar Național, în prezența a 97 de membri activi, a delegaților desemnați de Filiala Brăila (gl. bg. (r) Mihai Tofan, col. (r) Simion Nicolae) și Sucursala Buzău (col. (r) Scarlat Marin, col. (r) Popoiu Fănel) precum și a următorilor invitați:

 • gl.bg.dr. Soare Gheorghe, comandantul Brigăzii 10 Geniu ,,Dunărea de Jos” Brăila;
 • lt.col. Băloi Constantin, reprezentant al Șefului Direcției Calitatea Vieții Personalului;
 • col. Grigore Marian, comandantul Batalionului 110 Sprijin Logistic / Brigada 10 Geniu ,,Dunărea de Jos” Brăila;
 • lt.col. Cârjeu Cristian, comandantul Batalionului 96 Geniu București;
 • gl.lt.(r) Băhnăreanu Neculai, președintele Filialei Sectorului 5 București a Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere ,,Alexandru Ioan Cuza”.

Lucrările Adunării Generale Aniversare s-au desfășurat potrivit următoarei agende:

PARTEA I (10.30 – 12.00)

 1. Darea de Seamă a Consiliului Director Central cu privire la evoluția și activitatea Asociației în perioada 20 Martie 2013 – 18 Mai 2017 ( col. (r) Gargaz Marian);
 2. Prezentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 și Execuția Bugetară în perioada 01.01-30.04.2017 (mr. (r) Diaconescu Cicerone);
 3. Raportul Comisiei de Cenzori cu privire la activitatea financiar-contabilă în perioada 20 Mai 2016 – 18 Mai 2017 (col. (r) Băncilă Gigi);
 4. Discții, concluzii și propuneri referitoare la materialele prezentate (max. 30 de minute);
 5. Precizări Statutare cu privire la alegerea organelor de conducere ale Asociației; (col. (r) Belniceanu Petrică);

Pauză (12.00 – 12.20)

PARTEA a II-a (12.20 – 13.30)

 1. Alegerea Președintelui și a Consiliului Director Central al Asociației; conduce col.(r) Belniceanu Petrică;
 2. Aprobarea de către Adunarea Generală a noilor organe de conducere pentru perioada 18 Mai 2017 – 20 Mai 2021;
 3. Prezentarea și aprobarea Proiectului Programului de Activitate pentru perioada 18 Mai 2017 – 20 Mai 2018 (col. Patrichi Emil);
 4. Prezentarea în sumar a lucrării ,,Transfăgărășanul – măiestria Carpaților” (gl.bg.(r) Necula Florea);
 5. Adoptarea de către Adunarea Generală a Hotărârii cu privire la problematica Ordinei de Zi.

PARTEA a III-a (13.30 – 17.45)

Deplasare la Sala Norvegiană; masă festivă.

În baza discuțiilor purtate cu privire la conținutul documentelor prezentate și a propunerilor formulate de către participanți, cu  unanimitate de voturi, Adunarea Generală a aprobat și validat:

 1. Darea de Seamă cu privire la activitatea Consiliului Director Central Asociației desfășurată în perioada 20 Martie 2013 – 18 Mai 2017, cu concluziile și propunerile rezultate în urma dezbaterilor în plenul Adunării;
 2. Bilanțul Financiar – Contabil și descărcarea de gestiune a conducerii Asociației pentru anul 2016, Raportul Comisiei de Cenzori, Bugetul de Venituri și Cheltuieli / 2017;
 3. Proiectul Programului de Activitate pentru perioada 18 Mai 2017 – 20 Mai 2018, completat cu propunerile rezultate pe timpul dezbaterilor din plenul Adunării Generale;
 4. Componența nominală a organelor de conducere ale Asociației alese pentru perioada 2017-2021, după cum urmează:

Președinte al Asociației col.(r) Gargaz Marian;

Consiliul Director Central:

 • Președinte – col. (r) Gargaz Marian
 • Primvicepreședinte  – gl.bg. (r) Teodorescu Constantin
 • Vicepreședinți: col.(r) Mocan Ioan – pentru București, gl.bg.(r) Tofan Mihai – pentru Brăila și col.(r) Scarlat Marin – pentru Buzău.
 • Secretar – col. (r) Patrichi Emil;
 • Membri permanenți: col. (r) Belniceanu Petrică, col. (r) Pop Teodor, col.(r) Drăghicescu Petru, col.ing.(r) Constantinescu Nicolae, col.(r) Pleșanu Marcu, col. (r) Pastia Petre și col. (r) Luca Ion;
 • Membri supleanți: col.(r) Constantina Constantin, col.(r) Vasile Gheorghe și lt.col.(r) Botezatu Neculai.

Biroul Executiv Central:

 • Președinte: col.(r) Gargaz Marian
 • Membri: gl.bg. (r) Teodorescu Constantin, col.(r) Mocan Ioan, col.(r) Patrichi Emil, col.(r) Belniceanu Petrică, col.(r) Pop Teodor, col.(r) Drăghicescu Petru și col.ing.(r) Constantinescu Nicolae;

Secretariat:

 • Secretar: col.(r) Patrichi Emil;
 • Membri: col.ing.(r) Olaru Gheorghe și mr.(r) Marmara Viorel;

Aparatul financiar – contabil: contabil: (r) Diaconescu Cicerone; casier: col.(r) Julea Cornel;

Comisia de Cenzori: președinte: col.(r) Băncilă Gigi, membri: (r) Antonache Alexandru și col.ing.(r) Răduj Vasile.                                       

 1. Propunerile privind:
 • continuarea demersurilor privind colectarea de fonduri necesare finalizării bustului patronului spiritual – Generalul Constantin N. Hârjeu prin contribuții individuale din partea membrilor Asociației și identificarea unor potențiali sponsori;
 • rectificarea Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 în raport cu perspectivele punerii în operă a bustului gl. Constantin N. Hârjeu;
 • susținerea fără rezerve a apelului către toti membrii Asociației pentru exprimarea acordului ca 2% din impozitul pe pensie să fie redirecționat de către organele fiscale locale în contul Asociației, iar drept urmare, anual, până la sfârșitul lunii februarie să completeze formularele legale în vigoare;
 • utilizarea cu prioritate a excedentul Asociației ca fond de investiții pentru finalizarea lucrării de artă vizuală de for public – Bustul gl. C-tin N. Hârjeu.

20 mai

 • 20 mai  –  Filiala Brăila a ACMRRAG a organizat o activitate cu ocazia Zilei Rezervistului (genist). Programul a cuprins întâlnirea pe platoul Primăriei Brăila, la fântâni, deplasarea pe faleza Dunării, îmbarcarea pe vasul „Lacu Sărat”, o plimbare între km. 168 și 176, deplasarea la Vărsătura. Ultima parte a activității a cuprins o scurtă slujbă de pomenire pentru camarazii care nu mai sunt printre noi și pentru sănătate.

26 mai

 • 26 Mai, Consiliul Director Central al Asociației în colaborare cu Primăriile din localitățile Horia și Valea Ursului / jud. Neamț au organizat și desfășurat cea de-a III-a ediție a ,,Memorialului Panait Donici”.

La aceste activități au participat: gl.bg. Soare Gheorghe – comandantul Brigăzii 10 Geniu ,,Dunărea de Jos” Brăila; gl.bg.(r). Tofan Mihai, col. (r) Mocan Ioan, col. (r) col. Pop Teodor, col. (r) Vasiliu Ion, col. (r) Simion Nicolae și plut.adj.pr. (r) Bugan Gheorghe – membri ai A.C.M.R.R.A.G.; col. (r) Grigorici Gheorghe și col. (r) Vasiliu Dumitru din partea A.N.C.M.R.R. – subfiliala Roman; lt.col. Gheorghe Adrian – comandantul Batalionului 72 Geniu Brăila, lt.col.ing. Grăjdeanu Ion și plut.adj.pr. Damian Cristian / stat major al Bazei 3 Logistică ,,Zargidava” Roman, lt.col. (r) (V.M.) Mocanu Viorel, născut în comuna Valea Ursului.

Autoritățile locale din comuna Horea au fost reprezentate de dl. Mihăilă Sandu – viceprimar și d-na prof. Munteanu Ramona – director al Școlii Generale ,,Carmen Sylva”, împreună cu un grup de elevi îmbrăcați în uniformele armatei române specifice secolului XIX care au purtau drapele naționale.

Autoritățile locale din comuna Valea Ursului au fost reprezentate de dl.ec. Viorel Smeria – primar, împreună cu consilierii locali, d-na Elena Grosu – director al bibliotecii ,,Panait Donici” și d-na prof. Spătariu Iulia – director al Liceului Tehnologic Valea Ursului împreună cu un număr mare de elevi îmbrăcați în haine populare.

Activitățile comemorative s-au desfășurat în prezența unui număr impresionant de locuitori ai celor două localități potrivit următorului program:

08:30 – 10.30, ceremonial solemn la biserica ,,Pogorârea Sfântului Duh” din loc. Horea, ctitorită de către Panait Donici la 16.05.1896:

 • serviciu religios, săvârșit de către Părintele paroh Smerea Gheorghe;
 • prezentarea unor scurte alocuțiuni evocatoare de către reprezentanții structurilor participante la ceremonial;
 • donarea de către col. (r) Mocan Ioan din partea Asociație, pentru Sectorul ,,Panait Donici” din incinta bisericii comunale, a unui tablou ,,Panait Donici – In Memoriam”;
 • înmânarea de către gl.bg. (r) Tofan Mihai, din partea Filialei Brăila și dl. Mihăilă Sandu din partea Primăriei Horia, a Diplomei de Merit și a Premiului Special ,,Panait Donici” în valoare de câte 500 lei fiecare, elevei Ursaru Ionela Mihaela / Școala Generală ,,Carmen Sylva”, desemnată de comisia de evaluare;
 • predarea de către gl.bg. (r) Tofan Mihai, elevei câștigătoare al premiului menționat, spre îngrijire, a Stejarului lui Donici, plantat în curtea bisericii;

11:30 -13.00, ceremonial solemn la mormântul ilustrului întemeietor al Armei Geniu, din curtea bisericii ,,Sfântul Dumitru” / loc. Valea Ursului:

 • prezentarea alocuțiunilor evocatoare de către reprezentanții Primăriei și Asociației;
 • serviciul religios săvârșit de către Părintele Buric Adrian;
 • depunerea coroanelor de flori din partea A.C.M.R.R.A.G., a Primăriei și a Consiliului Local al comunei Valea Ursului, Brigăzii 10 Geniu “Dunărea de Jos”, Batalionului 72 Geniu “General Constantin Savu” și a Subfilialei Roman a A.N.C.M.R.R.;
 • înmânarea de către dl. Smeria Viorel, a plachetei “Memorialul mr. ing. Panait Donici – ediția a III-a”, col.(r) Mocan Ioan și gl.bg. Soare Gheorghe;
 • înmânarea Diplomei de Merit și a Premiului Special ,,Panait Donici”, elevei Iordache Lavinia-Mihaela / Liceul Tehnologic  desemnată de comisia de evaluare;
 • predarea – primirea, spre îngrijire a Stejarului lui Donici din curtea biserici, între elevele Dobrin Roxana-Georgiana și Iordache Lavinia-Mihaela – vechiul și noul câștigător al premiului menționat;
 • vizitarea sectorului Panait Donici din incinta bibliotecii comunale, înmânarea de distincții onorifice;
 • donarea de către col.(r) Mocan Ioan din partea Asociație, a unui tablou cu Panait Donici în postura de pensionar, precum și a unui  calculator, din partea col. (r) Julea Cornel, pentru Sectorul Muzeal ,,Panait Donici” din incinta bibliotecii comunale;
 • oferirea de către d-na Grosu Elena, d-lui col. (r) Mocan Ioan, a lucrării ” Un om al faptelor – Panait Donici”.

30-31 mai

 • 30-31 Mai, col. (r) Mocan Ioan, col. Glod Leonard, col.(r) Bâzdoacă Marin, col.ing.(r) Constantinescu Nicolae, col.(r) Miroiu Ulisse, gl.bg.(r) Ciornei Vasile / garnizoana București, col.(r) Scarlat Marin, col.(r) Popoiu Fănel, col.(r) Cerbu Iulian / sucursala Buzău și membrii Filialei Brăila a A.C.M.R.R.A.G. au participat la manifestările organizate de către Brigada 10 Geniu ,,Dunărea de Jos”, dedicate sărbătoririi Zilei Armei Geniu și împlinirii a 15 ani de la înființarea acesteia, astfel:

În ziua de 30 Mai:

 • ceremonial militar pentru cinstirea memoriei înaintașilor căzuți la datorie; serviciu religios și depunere de flori la Ansamblul Monumentelor Comemorative din cazarma Batalionului 72 Geniu ,,Constantin Savu”;
 •  simpozion cu tema ,,Brigada 10 Geniu – 15 ani de istorie și tradiții militare” în Aula Facultății de Inginerie și Agronomie Brăila. În cadrul simpozionului, în contextul împlinirii a 100 de ani de la marile bătălii desfășurate de Armata Română în cadrul campaniei din anul 1917, col.rz. Mocan Ioan – vicepreședintele A.C.M.R.R.A.G. – a prezentat referatul cu tema ,,Arma Geniu – în epopeea de la Mărăști, Mărășești și Oituz”

În ziua de 31 Mai:

 • ceremonial militar aniversar în Piața Independenței / mun. Brăila, potrivit următorului program:
 • intonarea Imnului Național; cuvântul de deschidere al gl.bg. Soare Gheorghe –
 • comandantul Brigăzii 10 Geniu, adresat invitaților;
 • prezentarea Ordinului Șefului Statului Major General cu prilejul împlinirii a 15 ani de la înființarea Brigăzii 10 Geniu ,,Dunărea de Jos;
 • oficierea unei slujbe de Te-Deum cu ocazia împlinirii a 158 de ani de atestare istorică a Armei Geniu și 15 ani de la înființarea Brigăzii 10 Geniu ,,Dunărea de Jos” de către Înaltpreasfințitul Părinte Casian Crăciun – Arhiepiscop al Dunării de Jos;
 • prezentarea mesajelor aniversare, de către gl.bg.(r) David Alexandru – primul comandant al Brigăzii 10 Geniu ,,Dunărea de Jos” și gl.lt. Adrian Tonea – locțiitor al șefului Statului Major General;
 • oficierea conferirii unor distincții onorifice cu prilejul evenimentului aniversar, în numele șefului Statului Major al Forțelor Terestre, unor cadre militare și personal civil / Brigada 10 Geniu ,,Dunărea de Jos”, de către gl.bg. Dorin Ioniță;
 • înmânarea de către col.(r) Mocan Ioan – vicepreședintele A.C.M.R.R.A.G., comandantului Brigăzii 10 Geniu – gl.bg. Soare Gheorghe, ca donație pentru Sala Tradițiilor, a Drapelului de Luptă al primei unități de geniu din Armata Română model Alexandru Ioan Cuza / 01 Septembrie 1863, reconstituit potrivit elementelor heraldice ale exemplarului original existent în Muzeul Militar Național;
 • prezentarea Decretului Prezidențial de decorare a Drapelului de Luptă al Brigăzii 10 Geniu ,,Dunărea de Jos” cu Ordinul „Virtutea Militară, în grad de Ofiţer” și oficierea acestui moment de către gl.lt. Adrian Tonea;
 • prezentarea Decretului Prezidențial de decorare a Drapelului de Luptă al Brigăzii 10 Geniu ,,Dunărea de Jos” cu ,,Emblema de Onoare” și oficierea acestui moment de către gl.lt. Adrian Tonea;
 • vizitarea unei expoziții temporare de uniforme, decorații, fotografii, materiale și documente aparținând Sălii de Tradiții Militare a Brigăzii 10 Geniu, organizată la  Galeriile de Artă Brăila;
 • deplasarea pe Dunăre, cu un bac fluvial / Batalionul Nave Treceri Fluviale; masa festivă în zona Vărsătura;
 • concert aniversar, pe Esplanada Dunării, susținut de formații artistice și Muzica Militară a garnizoanei Brăila.

31 mai

 • 31 Mai, din inițiativa Biroului Executiv Central s-a desfășurat ceremonialul pentru cinstirea memoriei înaintașilor căzuți la datorie prin depunerea unei coroane de flori la Monumentul Eroilor din Arma Geniu – Leul și a unei jerbe la statuia mr.ing. Panait Donici întemeietorului Armei Geniu în Armata României.

În baza Ordinului ministrului apărării naționale nr. M.P. 565 / 29.05.2017, cu prilejul Zilei Armei Geniu și a Zilei Rezervistului Militar, lt.col. Botezatu Neculai și lt.col. Stanca Gheorghe au fost avansați la gradul de colonel în retragere, iar mr. Hegeduș Imre la gradul de locotenent colonel în retragere.