Activități Iunie 2017

  • 13 Iunie, col.(r) Patrichi Emil – secretarul A.C.M.R.R.A.G. și col.(r) Răduj Vasile – membru al Comisiei de Cenzori au participat la Adunarea Generală Anuală a Filialei Brăila.

La Adunarea generală care a început cu un moment de reculegere în memoria col.(r) Pandele Gogu decedat cu o zi înainte, au participat ca invitați: gl.bg Gheorghe Soare – comandantul Brigăzii 10 Geniu și locțiitorul acestuia – col. Vasile Ionescu, col. (r) Ion Dumitru – președintele filialei Brăila a A.N.C.M.R.R., col (r) Ionel Teodorescu – președintele filialei Brăila a Asociației Naționale Cultul Eroilor.

Activitatea s-a desfășurat în Sala de Protocol a Căminului Militar al Garnizoanei Brăila în prezența a 37 din cei 57 membri aflați în evidența Filialei, având următoarea Ordine de Zi:

  • raport cu privire la activitățile desfășurate în perioada 2016-2017 (gl.bg.(r) Mihai Tofan);
  • prezentarea, în proiect, a planului de activități pentru perioada 2017-2018 (col.(r) Virgil Cristian);
  • execuția bugetară la sfârșitul anului 2016 și bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 (mr.(r) Marian Ghiorghiu);
  • raportul cenzorului cu privire la activitatea financiar-contabilă în perioada 2016-2017 (lt.col.(r) Adrian Cristescu);
  • discuții, propuneri, concluzii.

Adunarea generală s-a încheiat într-o atmosferă sărbătorească în cadrul unei mese camaraderești.