Activități Ianuarie 2018

 • 19 Ianuarie, din inițiativa Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere „Alexandru Ioan Cuza” la Cercul Militar Național s-a desfășurat simpozionul dedicat sărbătoririi a 159 ani de la Unirea Principatelor Române.

Simpozionul a marcat deschiderea agendei manifestărilor omagiale dedicate Centenarului Marii Uniri, organizate de Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere, fiind dedicat actului istoric ce a marcat primul pas al reîntregirii naționale și domnitorului Alexandru Ioan Cuza – patronul spiritual al Asociației.

Au participat personalități din Administrația Prezidențială, Ministerul Apărării Naționale, Academia Oamenilor de Știință, Asociația Națională a Veteranilor de Război, Structurile Asociative ale Militarilor din Rezervă și Retragere, Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice, Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria”, Instituții publice, Trustul de Presă al M.Ap.N. etc.

Din partea A.C.M.R.R. / Arma Geniu, invitația a fost onorată de către gl.bg. Ciornei Vasile, col. Câlțea Virgil, col.rz. Constantinescu Nicolae, col. Gargaz Marian, col.ing. Nicolici Ștefan, col. Zaharcu Steluța, lt.col. Dumitriu Laurenția.

Evenimentul s-a încheiat cu o activitate de socializare în Sala Norvegiană a Cercului Militar.

 

 

 • 23 Ianuarie, la sediul Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere ,,Alexandru Ioan Cuza” s-a desfășurat reuniunea de lucru a Președinților structurilor asociative ale cadrelor militare în rezervă și în retragere din domeniile apărării, ordinii publice și siguranței naționale, pentru finalizarea și semnarea Memorandumului adresat Comisiei pentru muncă și protecție socială din Camera Deputaților prin care s-a solicitat amendarea Proiectului Legii de aprobare a OUG nr.59/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, prin eliminarea art. VII.

A.C.M.R.R / Arma Geniu a fost reprezentată la această activitate de către col.rtr. Gargaz Marian – Președintele Asociației. Memorandumul menționat, având și acordul ministrului apărării naționale, a fost semnat de către toți participanții.

MEMORANDUM

CĂTRE: Președintele Comisiei pentru muncă și protecție socială din Camera Deputaților, Domnul deputat ADRIAN SOLOMON

DE LA : Președinții structurilor asociative ale cadrelor militare în rezervă și în retragere din domeniile apărării, ordinii publice și siguranței naționale

TEMA: Solicitare amendare a Proiectului Legii de aprobare a OUG nr.59/2017 privind modificarea și completarea unor acte  normative din domeniul pensiilor de serviciu, prin eliminarea art. VII.

Stimate Domnule Președinte,

La solicitarea liderului Grupului parlamentar PSD, în data de 20.12.2017 Proiectul de lege, cu numărul Plx. 310/2017, pentru aprobarea OUG nr. 59/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, a fost retrimis din Plenul Camerei la  Comisia pentru munca și protecție sociala, pentru reanalizare și întocmirea unui raport suplimentar.

În numele celor peste 150.000 de cadre militare în rezerva și retragere, pensionari militari, pe care-i reprezentăm, va adresam respectuoasa rugăminte ca în cadrul reanalizării Proiectului de lege care se va desfășura în Comisie, sa procedați la amendarea acestuia, prin eliminarea din conținutul OUG nr. 59/2017  în forma adoptata de către Guvern,  a  art. VII.  

Solicitarea membrilor structurilor noastre asociative este determinata de următoarele considerente de ordin constituțional, legal și moral:

 1. Impactul profund negativ pe care îl are OUG nr. 59/2017 în forma adoptata de către Guvern asupra pensiilor cadrelor militare în rezervă și în retragere, impact care se înscrie în șirul loviturilor umilitoare, nedrepte și inexplicabile date, începând cu anul 2010, dreptului binemeritat la pensie al militarilor, precum și demnității și onoarei acestei categorii socioprofesionale.

Impactul  profund negativ al prevederilor OUG nr. 59/2017 asupra pensiilor  militare survine la scurt timp după urmările dezastruoase ale procesului, desfășurat în anii 2016-2017,  de recalculare a acestor pensii, proces care a avut ca rezultat: pe de o parte, scăderea, fata de calculul anterior bazat pe contributivitate, a cuantumului a 68% dintre pensii, cu procente ce ajung pană la 60%  iar, pe de altă parte, discriminarea majoră între militarii care au același grad, au îndeplinit aceeași funcție și au aceeași vechime în serviciu, prin faptul ca, între cuantumurile pensiilor acestora, au rezultat mari diferențe, care prezentate în raporturi, în unele situații depășesc 3/1.

 1. Încălcarea principiilor predictibilității, stabilității și speranței legitime în actul de legiferare.

Aceste principii, fundamentate în teoria dreptului și reflectate pe deplin în Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa, vizează stabilitatea și durabilitatea raporturilor juridice și seriozitatea organelor legislative ale statului în acest sens.

 1. Încălcarea principului dreptului câștigat și al neretroactivității legii.

Actualizarea pensiei militare de stat raportata la soldele militarilor activi este un drept câștigat, drept ce a operat dintotdeauna în legislația privind pensiile militare de stat, privarea de acest drept  patrimonial este un act neconstituțional.

Acest drept ține de esența pensiei militare de stat, pensie cuvenită militarului în rezervă sau în retragere cu obligații militare pentru toată viața.

În același timp,  pactele și tratatele internaționale privind drepturile omului și libertățile fundamentale la care România este parte, jurisprudența CEDO, Constituția României art. 15 alin. (2)  precum și pronunțările constante ale Curții Constituționale a României  stipulează cu claritate faptul ca o lege ulterioară nu poate aduce atingere dreptului născut sub imperiul legii anterioare, deoarece ar însemna ca noua lege să fie aplicată retroactiv.

Spre exemplu, în art. 30 din Declarația Universală a Drepturilor Omului  se stipulează faptul ca „Drepturile și libertățile câștigate nu pot fi desființate”  iar  prin Decizia nr. 4612/2002 , CCR a reținut, analizând constituționalitatea ordonanței ce prevedea suspendarea Legii nr 164/2001 privind pensiile militare de stat, că: „deși prin noua lege se reglementează un nou mod de calcul și de stabilire a pensiilor militare de stat, evident, acest nou mod de calcul și de stabilire a pensiilor militare de stat se poate aplica doar pensiilor stabilite după data intrării în vigoare a legii.”

 1. Nerespectarea cerințelor care țin de statutul României de țară membră NATO și UE, cerințe stipulate în Tratatele de aderare.

Legislația privind pensiile militarilor se încadrează în Pilonul al doilea privind schemele ocupaționale, guvernate de Directiva Europeană 86/378/EEC modificata prin Directiva 97/96EEC,  recunoscută și acceptată  de către România în cadrul Reuniunii bilaterale de la Bruxelles din ianuarie 2007.

În acest temei pensiile militarilor din tarile membre se actualizează:  imediat după majorarea soldelor militarilor activi și periodic în raport cu rata inflației.

 1. Crearea unui caz clar de discriminare în relația cu situația magistraților.

Este încălcat art.6 Protocol 1 la Convenția pentru Drepturile Omului  și se contravine Deciziei nr 20/02.02.2000 a CCR, decizie prin care se impune, în privința pensiei de serviciu, un tratament identic pentru militari și magistrați.

„Pentru ambele categorii socioprofesionale, se arata în Decizie, pensia de  serviciu nu reprezintă un privilegiu ci o compensație parțială a inconvenientelor rezultate din rigoarea statutelor profesionale și din riscurile pe care le implica exercitarea acestor profesii”…”nu se poate identifica o rațiune suficienta care sa justifice aplicarea unui tratament diferit magistraților față de militari.”

 1. Adoptarea OUG nr. 59/2017 s-a făcut  fără a se tine cont de:

a. Atenționările din Avizul Consiliului Legislativ cu  privire la:
– nerespectarea prevederilor art.115 alin. (4) din Constituția României referitoare la nemotivarea urgentei, fapt ce reprezintă motiv de neconstituționalitate.
– neînsoțirea proiectului de ordonanță de avizul de oportunitate al Ministerului pentru Relația cu Parlamentul și de adresele de avizare ale ministerelor implicate.

b. Avizul nefavorabil al Consiliului Economic și Social, motivat prin faptul că:
– proiectul de act normativ instituie discriminare;
– nu se justifica urgenta;
– nu exista un studiu de impact în conformitate cu prevederile art.15  din Legea responsabilității bugetar-fiscale nr. 69/2010 și  ale art. 33 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa;
– nu se respecta principiile și normele din legislația muncii (internă și internațională) referitoare la diferența dintre indexarea cu rata inflației și actualizarea pensiei în plată;  în Avizul CES se subliniază faptul ca  actualizarea pensiei este un drept care are menirea de a preveni discriminările dintre generațiile de pensionari care au lucrat în aceleași condiții de muncă, aparținând aceleiași categorii socioprofesionale.

 1. Actualizarea are și rolul important de a înlătura și preveni pe viitor discriminările între generațiile de militari care dețin  același grad, au îndeplinit aceeași funcție și au aceeași vechime în serviciu, discriminări care, după cum am arătat, în prezent sunt deja foarte mari.                                 

CU DEOSEBIT RESPECT și INALTA CONSIDERATIE,

SEMNEAZA:

 • Președintele ANCMRR ,,Al. Ioan CUZA”                   Gl.lt. (r) Nicolae BAHNAREANU
 • Președintele ANVR                                                  General (r) Marin Badea DRAGNEA
 • Președinte Federația Militarilor din Romania    General de brigada (r) Nicolae VROPAN
 • Președinte al  AORR                               General-locotenent(r) Dr.Virgil BALACEANU
 • Președinte al ANCMRR- MAI                                       General (r) Ioan HURDUBAIE
 • Președinte al ACMRR din SRI                                       Colonel (r) Filip TEODORESCU
 • Președinte al ACMRR din SIE             General de brigada (r) Petru NEGHIU
 • Președinte al ACMRR din STS                          General-maior (r)  ing. Eugeniu MUSAT
 • Președinte al ACMRR- SPP                       General de brigada (r) Vasile Filip ROTARU
 • Președinte al ROMIL                                                               Colonel (r) Marian TUDOR
 • Președintele Asociației Pensionarilor din ANP           Colonel (r) Dan Nicolae STERIAN
 • Președinte al ADMRR                                       General de brigada (r) Dan NICULESCU
 • Președinte AMVVD                                                         Plt.adj.sef (r) Marius APOSTOL
 • Președintele ACMRR/Arma Geniu „Gl. C. N. Hârjeu”         Col.(r) Marian GARGAZ
 • Președintele ACCHMRR ,,Costin D. Nenițescu”         Gl.mr. (r)  Cristian GHEORGHIU

Si-au dat acordul:

ACMRRTIRE, Clubul Amiralilor, Liga Navala, Liga Ofițerilor de Marina, Liga Maiștrilor Militari de Marina, Liga Aeriana Romana, Asociația Aviatorilor Militari, Asociația Cercetașilor Militari în Rezerva și Retragere, Asociația ,,Zarand” a Cadrelor Militare în Rezerva și Retragere Vânători de Munte, Asociația Cadrelor Militare Femei în Rezervă și Retragere  Sublocotenent ,, Ecaterina Teodoroiu”.

 • ­24 Ianuarie, Ministerul Apărării Naționale a organizat și condus, la Statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza, din Dealul Patriarhiei, ceremonialul militar și religios cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române.

Au fost prezenți reprezentanți ai tuturor instituțiilor centrale de stat și un număr însemnat de veterani de război și militari activi, din rezervă și retragere. A.C.M.R.R. / Arma Geniu a fost reprezentată de grupul format din col.rtr. Belniceanu Petrică,  Luca Ioan, Pastia Petre, Putinică Eugen, Stanciu Dumitru și col.rz.  Constantinescu Nicole, Julea Cornel, Patrichi Emil și Pleșanu Marcu.

Ceremonialul a inclus un ,,Te Deum” solemn, depunerea de coroane și jerbe de flori și defilarea Gărzii de Onoare. La încheierea festivității, mulți participanți s-au prins în tradiționala Horă a Unirii, în jurul statuii domnitorului Alexandru Ioan Cuza.