Abonamente STB pentru pensionari

Începând cu data de 12.02.2019, Primăria Capitalei, prin Societatea de Transport București STB SA, începe distribuirea formularelor necesare pentru eliberarea abonamentelor de călătorie destinate pensionarilor care beneficiază de gratuitate pe mijloacele de transport în comun.

Astfel, în prima etapă, persoanele cu domiciliul în București, pensionate la limită de vârstă, pot solicita Centrelor de Emitere si Reîncărcare Carduri și controlorilor legitimații călătorie, instrucțiuni cu privire la datele/ documentele pe care este necesar să le depună la orice unitate de vânzare (formularul completat însoțit de copia talonului de pensie și a actului de identitate).

După completarea formularului tip, împreună cu o copie a talonului de pensie și a actului de identitate, solicitantul le va depune la oricare Centru de Emitere si Reîncărcare Carduri al STB SA.
În urma colectării acestor documente, STB SA le transmite către Casa Națională de Pensii Publice pentru verificare și validare. După validare, STB SA va emite cardurile electronice și le transmite, prin corespondență, către beneficiari, la adresele indicate de aceștia.

Pensionarii care au împlinit vârsta de 63 de ani, în cazul femeilor și 65 de ani, în cazul bărbaților, pot opta, tot prin completarea formularului, pentru emiterea unui card de călătorie destinat însoțitorilor. Astfel, conform HCGMB 839/2019, persoanele care au domiciliul stabil în București și sunt însoțitoare ale pensionarilor beneficiază de gratuitate pentru călătoria pe mijloacele de transport public ale operatorilor de transport ce prestează servicii de transport pe raza Municipiului București.

Cardurile de transport vor permite două validări consecutive, una pentru posesorul de card nominal, respectiv pensionarul, și una pentru însoțitorul acestuia.

Persoanele însoțitoare beneficiază de această facilitate numai pe durata călătoriei în care însoțesc pensionarii deținători ai unor astfel de carduri.