20 MAI 2022 – ADUNAREA GENERALĂ A.C.M.R.R.A.Ge.

 

 

ADUNAREA GENERALĂA ASOCIAȚIEI CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE

DIN ARMA GENIU „GENERAL CONSTANTIN N. HÂRJEU”

 

 •  În data de 20 mai 2022 s-a desfășurat la Cercul Militar Național din București, Adunarea Generală a Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Arma Geniu „General Constantin N. Hârjeu”.

În dimineața zilei, înainte de începerea adunării generale, a fost depusă o coroană de flori la bustul generalului Constantin N. Hârjeu, dispus pe bulevardul Unirii din București.

          La ordinea de zi a adunării generale au fost următoarele probleme:

 1. Raport cu privire la activitatea Consiliului Director Central în perioada mai 2021 – mai 2022;
 2. Execuția bugetară a Asociației Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Arma Geniu ,,General Constantin N. Hârjeu” la 31.12.2021;
 3. Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Arma Geniu ,,General Constantin N. Hârjeu” pentru anul 2022 și Execuția Bugetară la 30.04.2022;
 4. Raportul Comisiei de Cenzori cu privire la activitatea financiar-contabilă în perioada mai 2021 – mai 2022;
 5. Proiectul Programului de Activități pentru perioada 20 Mai 2022 – 18 Mai 2023;
 6. Discuții, concluzii și propuneri referitoare la materialele prezentate;
 7. Aprobarea de către Adunarea Generală a materialelor prezentate;
 8. Propunerile Consiliului Director Central pentru acordarea titlului de ,,Membru de Onoare” și „Senior al Armei geniu”;
 9. Prezentarea și adoptarea Hotărârii Adunării Generale din data de 20.05.2022

 

 • În încheierea adunării a fost adoptată cu unanimitate de voturi Hotărârea Adunării Generale din data de 20.05.2022:

 HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAŢIEI CADRELOR MILITARE

ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE DIN ARMA GENIU

 ,,GENERAL CONSTANTIN N. HÂRJEU”

 

     În conformitate cu prevederile art. 25 și art. 26, litera b, c, d, e, f din Statutul Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Arma Geniu ,,General Constantin N. Hârjeu”, Adunarea Generală întrunită la data de 20 Mai 2022,

Hotărăște:

 1. Aprobă cu unanimitate de voturi Raportul cu privire la activitatea Consiliului Director Central în perioada Iulie 2021 – Mai 2022, cu concluziile și propunerile rezultate în urma dezbaterilor în plenul Adunării.
 2. Constată cu satisfacție și apreciază eforturile Consiliului Director Central pentru îmbunătățirea cadrului organizatoric și acțional al Asociației în condițiile generate de actuala pandemie de COVID 19.
 3. Validează cu unanimitate de voturi Raportul Comisiei de Cenzori, Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 și Execuția Bugetară în perioada 01.01 -30.04.2022.
 4. Confirmă fără rezerve Bilanțul Financiar – Contabil și aprobă descărcarea de gestiune a conducerii Asociației pentru anul 2021.
 5. Aprobă cu unanimitate de voturi Programul de Activități pentru perioada 20 Mai 2022 – 18 Mai 2023.
 6. Împuternicește Consiliul Director Central să susțină în continuare cu fermitate demersurile și acțiunile Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere și ale Forumului Structurilor Asociative ale cadrelor militare în rezervă şi în retragere din Sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională din România, care vizează îndeplinirea în exclusivitate a scopului și obiectivelor asumate, a celor ce contribuie la cultivarea tradițiilor istorice ale Armatei Române și a armelor din compunerea acesteia, precum și a drepturilor legitime ale militarilor din rezervă/ retragere.
 7. Împuternicește Consiliul Director Central pentru:

– virarea către A.N.C.M.R.R. a cotei de 15% din încasarea cotizației anuale și a sumei rezultată prin redirecționarea în contul Asociației a 3,5% din impozitul anual pe veniturile din pensii militare;

– completarea eventualelor locuri devenite vacante în cadrul organelor de conducere și prezentarea spre validare a acestora în prima Adunare Generală;

– utilizarea excedentului bugetar cu prioritate pentru refacerea împrejmuirii din zona Monumentului Eroilor din Arma Geniu din București, iar după caz pentru acordarea de ajutoare sociale și recompense;

– punerea în aplicare a Programului de Activitate pentru perioada 20 Mai 2022 – 18 Mai 2023, cu propunerile rezultate pe timpul dezbaterilor din plenul Adunării Generale;

– inițierea demersurilor pentru reamenajarea împrejmuirii locului de dispunere a Monumentului Eroilor din Arma Geniu.

 1. Aprobă cu unanimitate de voturi propunerile Consiliului Director Central de acordare a titlului de ,,Membru de Onoare” următoarelor cadre militare:
 • gl.bg.rtr. Săvoiu I. Vasile
 • col.rtr. Ciupitu Vasile
 • col.rtr. Moisescu I. Ion
 • col.ing.rtr. Nicolici Al. Ştefan
 • col.rtr. Tăşcan Petre
 • col.rtr. Ungureanu Mihai
 • col.ing.rtr. Florea I. Gheorghe
 • mr.rtr. Diaconescu Gh. Cicerone
 1. Aprobă cu unanimitate de voturi propunerile Consiliului Director Central de acordare a titlului „Senior al Armei geniu” următoarelor cadre militare:
 • gl.bg.ing.rtr. Necula D. Florea
 • col.ing.rtr. Băloiu Mircea
 • col.rtr. Cimpoieru C. Ion
 • col.rtr. Ciobanu S. Ion
 • col.rtr. Covaci Constantin
 • col.ing.rtr. Ionescu N. Grigore Octavian
 • col.ing.rtr. Mitroi C. Niţă
 • col.ing.rtr. Piersică Fl. Constantin
 • col.ing.rtr. Răduj P. Vasile
 1. Recomandă Consiliului Director Central:

– în activitatea organizatorică, acțională și relațională să-și mențină verticalitatea bazată pe transparența demersurilor de orice natură și respectarea prevederilor legale, statutare și a virtuților exprimate prin devizele ,,PATRIE-ONOARE-DEMNITATE” și ,,SEMPER FIDELIS GENIUS”;

– să diversifice colaborarea cu unitățile militare de geniu și structurile asociative militare și teritoriale în domenii de interes comun;

– să susțină fără rezerve apelul către membrii Asociației pentru exprimarea acordului ca 3,5% din impozitul pe pensie să fie redirecționat în contul Asociației, iar anual, până la sfârșitul lunii aprilie să asigure completarea formularelor legale în vigoare.

 

În partea a doua a adunării s-au desfășurat următoarele activități:

 1. Înmânarea de carnete de membru, distincții și diplome:

Președintele Asociației, rtr. Mocan Ioan a înmânat carnetele de membru celor care s-au înscris în asociație în ultima perioadă, astfel:

     – slt.rtr. Marin Radu-Cristian (nepotul gl. Șlicariu Vasile, fostul comandant al Trupelor de Geniu)

     – col.r. Vavură Veronel

     – col.r. Roibescu Adrian

Cu prilejul Zilei Rezervistului Militar, gl.lt.rtr. Băhnăreanu Neculai, președintele Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere ,,Alexandru Ioan Cuza” a conferit următoarele distincții:

 • Emblema de onoare a Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere ,,Alexandru Ioan Cuza”d-lui gl.bg.rtr. Tofan Mihai, președintele Filialei Brăila a asociației noastre;
 • Medalia Rezervistul Militar – d-lui col.rtr. Popoiu Fănel, președintele Sucursalei Buzău a asociației noastre;

Col.rtr. Mocan Ioan, președintele Asociației, a înmânat brevetele de atestare a acordării următoarelor titluri:

 1. ,,Membru de Onoare al Asociației Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Arma Geniu ,,General Constantin N. Hârjeu”:
 • col.ing. Ciupitu Vasile
 • col.ing.rtr. Nicolici Al. Ştefan

(Titlul a mai fost acordat următorilor membrii care nu au fost prezenți la adunare: gl.bg.rtr. Săvoiu I. Vasile, col.ing.rtr. Florea I. Gheorghe, col.rtr. Moisescu I. Ion, col.rtr. Tăşcan Petre, col.rtr. Ungureanu Mihai, mr.rtr. Diaconescu Gh. Cicerone)

   2. „Senior al Armei Geniu”:

 • col.ing.rtr. Răduj P. Vasile
 • col.ing.rtr. Piersică Fl. Constantin
 • col.rtr. Covaci Constantin

(Titlul a mai fost acordat următorilor membrii care nu au fost prezenți la adunare: gl.bg.ing.rtr. Necula D. Florea, col.ing.rtr. Mitroi C. Niţă, col.ing.rtr. Băloiu Mircea, col.ing.rtr. Ionescu N. Grigore Octavian, col.rtr. Cimpoieru C. Ion, col.rtr. Ciobanu S. Ion)

Col.rtr. Mocan Ioan, președintele Asociației, a înmânat însemnul aniversar „Remember 1920 – anul înființării Școlilor Militare de Geniu în Cazarma Cotroceni”, ca o recunoaștere a contribuției la formarea generațiilor de ofițeri, ofițeri ingineri și subofițeri geniști, următoarelor cadre militare:

 • gl.bg.rtr. Pariș Victor
 • gl.bg.rtr. Teodorescu Constantin
 • col.ing.rtr. Aioanei Mircea
 • col.ing.rtr. Nicolici Ștefan
 • col.rtr. Gargaz Marian
 • col.rtr. Ciupitu Vasile
 • col.rtr. Spătaru Dumitru
 • col.ing.rtr. Constantinescu Nicolae
 • col.ing.rtr. Olaru Gheorghe
 • col.rtr. Leonte Ion
 • col.rtr. Putinică Eugen
 • col.rtr. Popoiu Fănel
 • col.rtr. Drăghici Ion
 • col.rtr. Piersică Paul
 • col.rtr. Moldovan Augustin

(În anul 2020, Asociația noastră a avut planificată și era în curs de organizare o activitate aniversară pentru marcarea împlinirii la 1 aprilie a 120 de ani de la înființarea Școlilor Militare de Geniu în Cazarma Cotroceni, din spatele Monumentului Eroilor Armei Geniu. Pentru aceasta, Consiliul Director Central a hotărât amplasarea și dezvelirea unei plăci comemorative pe una din clădirile aflate pe amplasamentul fostei cazărmi, în acest sens fiind obținute aprobările necesare de la actualul proprietar al amplasamentului, respectiv Universitatea Politehnică București. Totodată a instituit și însemnul aniversar „Remember 1920 – anul înființării Școlilor Militare de Geniu în Cazarma Cotroceni” pentru a fi acordat membrilor asociației care și-au desfășurat activitatea în instituții militare de învățământ. Activitatea nu a putut fi finalizată din cauza restricțiilor impuse pentru combaterea pandemiei de COVID 19)

Col.rtr. Mocan Ioan, președintele Asociației, a înmânat împreună cu col.rtr. Gargaz Marian, diploma și medalia “Memorialul Eftimie Croitoru” ed. I, conferite de Consiliul Director Central pentru a răsplăti contribuția adusă, printr-o formă sau alta, la finalizarea Obeliscul Eroului Pontonier Eftimie Croitoru care se va dezveli în comuna Sfințești, județul Teleorman, în ziua de 2 iunie 2022 – Ziua Eroilor, următorilor:

 • gl.mr.dr.rtr. Neagoe Visarion, președintele Asociației Naționale Cultul Eroilor “Regina Maria”
 • col.rtr. Mateescu Gheorghe, vicepreședintele Asociației Naționale Cultul Eroilor “Regina Maria”
 • col.r. Valentin Tănase, directorul Studioului de Arte Plastice al Armatei
 • col.rtr. Drideanu Ion
 • col.rtr. Spiridon Octavian
 • col.r. Antonescu Valentin
 • col.ing.rtr. Constantinescu Nicolae
 • lt.col.r. Praporgescu Claudiu

(Anterior au mai primit această medalie și următorii camarazi: col.rtr. Gargaz Marian, col.rtr. Mocan Ioan, col.r. Felie Lucian, col.r. Roibescu Adrian, plt.adj.pr.r. Văleanu Florin)

Col.rtr. Hodorogea Mihai a prezentat volumul ,,Mareșalul Constantin Prezan, Făuritor și Apărător al Marii Unirii.

Col.rtr. Gargaz Marian a prezentat în sumar lucrarea ,,Sub însemnele geniului”, ediția a 2-a.

Activitățile din ziua de 20.05.2022 s-au încheiat cu o masă festivă în Sala Bizantină a Cercului Militar Național.

 

Președintele Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere

din Arma Geniu  ,,General Constantin N. Hârjeu”

Colonel rtr.  Ioan MOCAN