160 de ani de la înființarea Armei Geniu

  • 31 Mai, toate structurile de geniu din Armata României au sărbătorit 160 de ani de la înființarea Armei Geniu. Activitatea s-a desfășurat în zona localității Bordușani / jud. Ialomița, în poligonul de instrucție al Brigăzii 10 Geniu ,,Dunărea de Jos” Brăila care, în perspectiva apropiată, va participa la cel mai amplu exercițiu militar multinațional din acest an de pe teritoriul României.

Au fost prezente subunități din cadrul Brigăzii 10 Geniu Brăila, Batalionului 3 Geniu Buzău, Batalionului 52 Geniu Satu Mare, Batalionului 53 Geniu Deva, Batalionului 72 Geniu Brăila, Batalionului 96 Geniu București, Batalionului 110 Sprijin Brăila, Batalionului 136 Geniu Alba Iulia, Batalionul Nave Treceri Fluviale Brăila, Centrul 70 Geniu Aviație Pantelimon și al Centrului de Pregătire pentru Geniu, E.O.D. și Apărare CBRN Râmnicu Vâlcea;

Evenimentul aniversar a fost onorat cu prezența de către:

– gl.mr. Tomescu Cătălin, locțiitor al Secretarului General al M.Ap.N.;

– gl.bg. Soare Gheorghe, șef al Direcției Speciale din Secretariatul General al Guvernului);

– gl.bg.  Mazilu Liviu Marian, locțiitorul pentru resurse al șefului Statului Major al Forțelor Terestre;

– gl.mr. Vlad Gheorghiță, comandantul Diviziei 2 Infanterie ,,Gemina” Buzău;

– contraamiralul Cornel Rogozan, comandantul Flotilei Fluviale Brăila;

– oficialități publice locale;

– cadre militare active din structurile țărilor partenere, aflate în România;

– cadre militare de geniu în rezervă și retragere din garnizoanele Alba Iulia, Deva și Râmnicu Vâlcea.

Din partea A.C.M.R.R. / Arma Geniu au participat: gl.mr.rz. Ioniță Ariton, col.rtr. Gargaz Marian, col.rz. Mocan Ioan,  col.ing.rz.  Cojocaru Stelian, col.rtr. Pop Teodor,  col.rtr. Cretan Ion, col.rz. Lupean Mihai, col.rz. Ceama Lucian, col.rz. Glod Leonard, col.rtr. Stanciu Dumitru, col.rtr. Belniceanu Petrică, col.rz. Necoară Gruia, col.rz. Felie Lucian,col. Bâzdoacă Marin, col.rtr. Iordache Nicolae, m.m.rz. Miu Mihai / filiala București, gl.bg.rz. Tofan Mihai, col.rtr. Popovici Ion, col.rtr. Simion Nicolae, col.rtr. Donosă Constantin, col.rtr. Cristian Virgil, col.rtr. Mihai Dumitru, col.rtr. Năvădaru Zaharia, col.rz. Milea Mihalache, lt.col.rtr. Gălățeanu Gabriel, lt.col.rtr. Negoiță Teodor, lt.col.rtr. Cocârlea Mihai, lt.col.rtr. Darie Ion, lt.col.rtr Dan Nicolae, lt.col.rz. Cezar Postelnicu, mr.rz. Cătană Viorel, mr.rz. Valeriu Mihai, mr.rz.    Iamandi Camil, mr.rz. Marian Adam, plut.adj.pr. Bugan Gheorghe,  plut.adj. Ghețu Radu, plut.adj. Vasile Viorel, plut.adj, Stoica Lică, plut.adj. Sofian Haralambie și ag.șef. Ștefan Gheorghe / filiala Brăila.

Programul de desfășurare a ceremonialului militar și religios organizat cu acest prilej a inclus:

– prezentarea raportului și intonarea imnului național;

– deschiderea ceremonialului de către col. Ionescu Vasile, comandantul Brigăzii 10 Geniu;

– citirea Mesajului șefului Statului Major al Apărării cu prilejul aniversării a 160 de ani de la înființarea Armei Geniu;

– oficierea decorării Drapelelor de Luptă ale Brigăzii 10 Geniu Brăila, Batalionului 52 Geniu Satu Mare, Batalionului 72 Geniu Brăila, Batalionului 96 Geniu București, Batalionului 110 Sprijin Brăila și al Centrului de Pregătire pentru Geniu, E.O.D. și Apărare CBRN Râmnicu Vâlcea, de către gl.bg. Mazilu Marian;

– oficierea serviciului religios pentru cinstirea eroilor geniști, de către un sobor alcătuit din  preoții unităților de geniu și ai parohiilor din zonă;

– prezentarea alocuțiunilor cu privire semnificația evenimentului aniversar de către col. Ionescu Vasile și gl.bg. Mazilu Marian;

– conferirea de către gl.bg. Mazilu Marian de distincții onorifice (embleme de onoare și embleme de merit) unor cadre militare de geniu active și din rezervă;

– acordarea de către col. Vasile Ionescu a unor distincții aniversare ( plachete, medalii, mape personalizate) invitaților la ceremonial, foștilor comandanți ai Brigăzii 10 Geniu, precum și unor cadre militare din rezervă și retragere;

– defilarea efectivelor de militari, în acordurile Muzicii Militare a Garnizoanei Brăila;

– vizitarea unei expoziții cu tehnică militară din dotarea structurilor de geniu;

– prezentarea demonstrativă a unui exercițiu complex de treceri peste fluviul Dunărea;

– desfășurarea unor concursuri aplicativ-militare specifice subunităților de geniu și premierea câștigătorilor;

– masă sărbătorească cu toți participanții la festivitate.

Au primit distincții onorifice și următorii membri ai A.C.M.R.R / Arma Geniu: col.rtr. Marian Gargaz – președintele Asociației, gl.bg.rz. Tofan Mihai și gl.mr.rz. Ioniță Ariton – foști comandanți ai Brigăzii 10 Geniu și col.rtr. Ene Eugen- fost comandant al Regimentului 72 Pontonieri Brăila.

În numele Asociației, col.rtr. Gargaz Marian a donat Brigăzii 10 Geniu pentru Sala de Tradiții Militare, un exemplar al ,,Catalogului Promoțiilor de Ofițeri din Arma Geniu, din perioada 1859 – 2019”, și a conferit Medalia Comemorativă ,,Mr.ing. Panait Donici”, comandantului brigăzii – col. Ionescu Vasile și locțiitorului acestuia – col. Călin Sorin.

  • 30 Mai, cu prilejul aniversării Zilei Armei Geniu la 160 de ani de atestare istorică și servicii neîntrerupte în slujba patriei, Consiliul Director Central al A.C.M.R.R. / Arma Geniu în colaborare cu Statul Major al Forțelor Terestre a organizat și desfășurat activități omagial-comemorative, după cum urmează:

09.00 10.00, Ceremonial militar și religios la Monumentul Eroilor din Arma Geniu – Leul și Monumentul reprezentând bustul mr.ing. Panait Donici, activitate la care au participat:

– gl.bg. Gheorghe Soare, șeful Direcției Speciale / Secretariatul General al Guvernului României, împreună cu unele cadre militare de geniu din structurile centrale ale Ministerul Apărării Naționale;

– col.ing. Pușcău Horia, șef Serviciu / Statul Major al Forțele Terestre, col. Chirilă Constantin, comandantul Centrului 70 Geniu Pantelimon, lt.col. Cîrjău Cristian comandantul Batalionului 96 Geniu București, însoțiți de cadre militare active din structurile menționate;

– un grup de membri ai A.C.M.R.R. / Arma Geniu format din: gl.bg.rtr. Teodorescu Constantin, gl.bg.rtr. Duminică Gheorghe, col.rz. Julea Cornel, col.ing.rtr. Stanciu Dumitru, col.rtr. Cune Gheorghe, col.rtr. Păduraru Marin, col.rz. Troi Marin, col.rtr. Putinică Eugen, col.ing.rz. Cojocaru Stelian, col.ing.rtr. Mitroi Niță, col.rtr. Marghescu Toma, col.rtr. Iordache Nicolae, col.rz. Ganea Eugeniu, col.rz. Nistor Silviu, col.rz. Ene Eugen, col.rtr. Mușină Gheorghe, col.rtr. Cacoveanu Ion, col.rz. Țanța Marian, col.rz. Alecu Savu și col.rz. Andrei Zamfir.

Subunitatea de gardă și serviciul religios pentru cinstirea memoriei eroilor geniști căzuți la datorie au fost asigurate de către Centrul 70 Geniu Pantelimon.

Au fost depuse coroane și jerbe de flori la Monumentul Eroilor din Arma Geniu și  Bustul mr.ing. Panait Donici, ctitorul Armei Geniu din Armata României de către: Statul Major al Forțelor Terestre, Batalionul 96 Geniu București și Centrul 70 Geniu Pantelimon și A.C.M.R.R. / Arma Geniu.

09.00 10.00, Ceremonial militar pentru depunere coroane de flori la Monumentul reprezentând bustul generalului Constantin N. Hârjeupatronul spiritual al Asociației, activitate la care au participat:

– un grup de membri ai  A.C.M.R.R. / Arma Geniu format din: gl.bg.rtr. Ciornei Vasile, col.rtr.Gargaz Marian, col.rz. Mocan Ioan, col.rtr. Pop Teodor, col.rtr. Belniceanu Petrică, col.rz. Botezatu Neculai, col.ing.rz. Olaru Gheorghe, col.rtr. Năstase Virgil, col.ing.rtr. Nicolici Ștefan, col.ing.rz. Constantinescu Nicolae, col.ing.rtr. Piersecă Constantin, col.rtr. Ciobanu Ilie, M.M. Miu Mihai,

– cadre militare active din Statul Major al Forțelor Terestre, Batalionul 96 Geniu București și Centrul 70 Geniu Pantelimon.

Au fost depuse coroane de flori din partea Statului Major al Forțelor Terestre, Centrul 70 Geniu Pantelimon și A.C.M.R.R. / Arma Geniu.