1 Decembrie 2020 – Ziua Națională a României

Mesajul 

Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Arma Geniu ,,General Constantin N. Hârjeu” 

cu prilejul Zilei de 1 Decembrie 2020 – Ziua Națională a României

 

  Marea Unire înfăptuită la 1 Decembrie 1918, care a încununat unirea tuturor provinciilor românești într-un stat național unitar și independent, în hotarele-i istorice multimilenare a dovedit că românii sunt capabili să-și făurească propriul destin și totodată reprezintă actul de naștere al României de azi.

Această zi solemnă are menirea de a ne reuni sub tricolor pe toți cei care iubim cu adevărat țara în care ne-am născut și pentru care înaintașii noștri s-au jertfit.

Cu ocazia sărbătoririi Zilei de  1 Decembrie – Ziua Națională a României, noi, geniștii din rezervă și retragere, ne înclinăm cu evlavie la candela recunoștinței naționale aprinsă întru cinstirea memoriei eroilor din a căror jertfă s-a născut unirea și aducem un pios omagiu înaintașilor care au însângerat pământul țării în numele idealului de libertate, reîntregire și unitate a neamului românesc, dar și celor care prin fapte semnificative și puterea cuvântului au asigurat suportul real al înfăptuirii și salvgardării idealului Marii Uniri.

Acum în această zi specială, animați de cele mai curate gânduri, adresăm tuturor camarazilor în activitate,  veteranilor de război, celor din rezervă și retragere, precum și veteranilor participanți la acțiunile militare în sprijinul păcii în Teatrele de Operații din afara teritoriului național, indiferent de arma și specialitatea pe care o reprezintă, cordiale urări de sănătate și prosperitate, succes deplin în finalizarea demersurilor asumate, o viața cu bucurie și încredere în viitor.

La mulți ani ROMÂNIA!

La mulți ani dragi camarazi!

Trăiască ROMÂNIA în hotarele sale multimilenare!

Biroul Executiv Central

al Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere din Arma Geniu