30 MAI 2019 – 20 MAI 2020

PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR

ASOCIAȚIEI CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ȘI ÎN RETRAGERE

DIN ARMA GENIU ,,CONSTANTIN N. HÂRJEU“

ÎN PERIOADA 30 MAI 2019 – 20 MAI 2020

 

Nr.crt. Denumirea activității Termen Observații
1  Convocarea Adunării Generale pentru analiza anuală a activității Asociației în perioada 30 Mai 2019 – 20 Mai 2020. 20.05.2019 La Cercul Militar
2  Organizarea și desfășurarea ediției a VI-a a Memorialului mr.ing. Panait Donici, la biserica din loc. Horea și la mormântul său din loc. Valea Ursului, jud. Neamț. 26.05.2018
3 Organizarea activităților consacrate aniversării a 161 de ani de la înființarea  Armei Geniu. 31.05.2020
4 Participarea la activitățile organizate în garnizoanele Alba Iulia și Brăila cu prilejul Zilei Pontonierilor; 25 – 26.02.2019
5 Evocarea Mareșalului Constantin Prezan și a Generalului Henri Cihoschi, personalități de seamă ale Armei Geniu, la Mausoleul de la Mărășești. 22.05.2019-25.05.2020
6 Reconstituirea Drapelelor de Luptă ale Unităților de Geniu din perioada Republicii Populare Române, potrivit heraldicii exemplarelor originale existente în Muzeul Militar Național. 01.05.2020
7 Finalizarea demersurilor cu privire la predarea Bustului gl. Constantin N. Hârjeu către Primăria Municipiului București și includerea acestuia în patrimoniul turistic al capitalei. 30.09.2019
8 Participarea la ediția a V-a acțiunii de plantare a stejarilor în zona Mărășești, în cadrul proiectului „Parcul Memoriei Naționale”. Octombrie 2019
9 Finalizarea centralizării datelor de bază și editarea Jurnalului Istoric al Asociației de la înființare (1976) până în prezent. 01.05.2020
10 Reconstituirea Însemnelor Armei Geniu utilizate începând cu anul 1859, realizarea în format fotografic și intrarea acestora în patrimoniul Asociației. 01.05.2020
11 Reconstituirea Grupurilor de Lucru pe domenii de activitate. 15.06.2019
12  Refacerea rețelei de comunicare-anunțare la nivelul Asociației. 15.06.2019
13 Participarea la festivitățile organizate de către actualele unități de geniu, instituții și structuri asociative centrale și locale cu prilejul diferitelor evenimente sau zile comemorative; Permanent
14 Elaborarea și publicarea, prin diverse media militare centrale și locale a unor materiale referitoare la programul activităților asociației; Permanent  
15 Diversificarea informațiilor și menținerea activă a paginii de Internet a Asociației. Permanent  
16 Participarea la ședințele organelor de conducere ale A.N.C.M.R.R. și ale Grupului de Lucru / Forumul structurilor asociative militare. Permanent  
17 Menținerea și extinderea colaborării pe probleme de interes comun, cu celelalte structuri asociative militare:- A.N.C.M.R.R. „Alexandru Ioan Cuza”

– Asociația Națională a Veteranilor de Război;

– Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria”;

– Fundația Marele Mucenic Gheorghe;

– Asociația Ofițerilor de Rezervă din România;

– Asociația Militarilor din România (ROMIL);

– Asociația Cadrelor Militare de Căi Ferate și Transporturi;

– Asociația „Foișorul de Foc – Voluntariat și Parteneriat pentru Viață”.

Permanent (A.O.R.R.)
18 Efectuarea în timp util a demersurilor cu privire la:

– completarea și transmiterea la Casa de Pensii a MApN a formularelor 230 cu privire la redirecționarea a 2% din impozitul pe pensii în contul asociației;

30.06.2019 și 15.03.2020

 

– înaintarea în gradul următor și acordarea de distincții onorifice unor membri ai A.C.M.R.R. / Arma Geniu; 01.08 și 01.10.2019 10.03.2020
– accesul membrilor asociației, împreună cu familiile, în stațiunile de odihnă și tratament ale M.Ap.N. 15.12.2019
– organizarea unor activități de informare-documentare, odihnă și agrement: în jud. Dolj și Mureș,  Delta Dunării, Sinaia și Predeal. În funcție de solicitări
– aprobarea participării membrilor asociației la revelionul organizat la Cercul Militar Național; 15.10.2019
sprijinirea organizării întâlnirilor aniversare de promoție; La nevoie
organizarea activităților de socializare cu prilejul Zilei de 8 Martie și a sfârșitului de an. 10.12.2019 – 03.03.2020
sprijinirea familiilor în rezolvarea problemelor specifice pe linie de garnizoană. La nevoie
– cooptarea de noi membri în Asociație, din rândul tuturor categoriilor de cadre militare; Permanent

 

Președinte                                                                                                                                   Secretar

Colonel (r)                                                                                                                                  Colonel (r)

Marian Gargaz                                                                                                                      Emil Patrichi