20 MAI 2021 – 19 MAI 2022

PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR
ASOCIAȚIEI CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ȘI ÎN RETRAGERE DIN ARMA GENIU ,,CONSTANTIN N. HÂRJEU“
ÎN PERIOADA 20 MAI 2021 – 19 MAI 2022

Nr. crt. Denumirea activității Termen Cine răspunde
1. Evocarea Mareșalului Constantin Prezan și a Generalului Henri Cihoschi, personalități de seamă ale Armei Geniu, la Mausoleul de la Mărășești. 27.05.2021 Col.rtr. Mocan Ioan
2. Organizarea și desfășurarea ediției a VI-a a Memorialului mr.ing. Panait Donici, la biserica din loc. Horea și la mormântul său din loc. Valea Ursului, jud. Neamț. 28-29.05. 2021 Col.rtr. Mocan Ioan
3. Organizarea activităților consacrate aniversării a 162 de ani de la înființarea  Armei Geniu. 31.05.2021 Col.rtr. Mocan Ioan
4. Refacerea rețelei de comunicare-anunțare la nivelul Asociației. 15.06.2021 Col.rz. Antonescu Valentin
5. Înaintarea propunerilor de avansare în gradul următor și acordarea de distincții onorifice unor membri ai A.C.M.R.R.A.Ge.; 01.08.2021

01.10.2021

10.03.2022

Col.rtr. Mocan Ioan

Gl.bg.rtr. Tofan Mihai

Col.rtr. Popoiu Fănel

6. Sprijinirea demersului d-nei Bana Ionela (nepoata sold. Eftimie Croitoru) și a Primăriei din comuna Sfințești, jud. Teleorman pentru mutarea și restaurarea Obeliscul dedicat soldatului erou Eftimie Croitoru, din fosta cazarmă a R 2 Po. – Turnu  Măgurele în loc. Sfințești:

  • confecționarea plăcii de identificare a obeliscului;
  • realizarea unei efigii reprezentând acțiunea soldatului Eftimie Croitoru, ce va fi instalată pe obelisc.
15.09.2021 Col.rtr. Gargaz Marian

Col.rtr. Mocan Ioan

Col.rz. Antonescu Valentin

7. Efectuarea demersurilor necesare pentru reamenajarea împrejmuirii locului de dispunere a Monumentului Eroilor din Arma Geniu 30.09.2021 Col.rtr. Mocan Ioan Col.rtr.

Schipor Ilie

8. Reconstituirea Grupurilor de Lucru pe domenii de activitate. 15.10.2021 Col.rtr. Mocan Ioan
9. Efectuarea demersurilor necesare pentru aprobarea participării membrilor asociației la revelionul organizat la Cercul Militar Național. 15.10.2021 Col.rz. Antonescu Valentin
10. Sprijinirea B. 96 Ge. pentru finalizarea Sălii de Istorie și Tradiții Militare ale Armei Geniu. 30.11.2021 Col.rtr. Gargaz Marian

Col.rtr. Mocan Ioan

11. Organizarea activității de socializare cu prilejul sfârșitului de an. 16.12.2021

 

Col.rtr. Constantinescu Nicolae

Col.rz. Glod Leonard

12. Participarea la activitățile organizate în garnizoanele Alba Iulia și Brăila cu prilejul Zilei Pontonierilor. 25-26.02. 2022 Col.rtr. Mocan Ioan
13. Organizarea activității de socializare cu prilejul Zilei de 8 Martie. 08.03.2022

 

Col.rtr. Constantinescu Nicolae

Lt.col.rtr. Dumitriu Laurentia

14.  Finalizarea centralizării datelor de bază și editarea Jurnalului Istoric al Asociației de la înființare (1976) până în prezent. 31.03.2022

 

Col.rtr. Gargaz Marian

Col.rtr. Mocan Ioan;

Col.rtr.ing. Olaru Gheorghe

15. Reeditarea fotodocumentarului ,,Sub Însemnele Geniului” și asigurarea a câte unui exemplar pentru toate unitățile de geniu din Armata României. 31.03.2022

 

Col.rtr. Gargaz Marian
16. Completarea și transmiterea la Casa de Pensii a MApN a formularelor 230 cu privire la redirecționarea a 3,5% din impozitul pe pensii în contul asociației. 28.04.2022

 

Col.rtr. Mocan Ioan

Gl.bg.rtr. Tofan Mihai

Col.rtr. Popoiu Fănel

17. Reconstituirea Drapelelor de Luptă ale R.2 Po., R. 72 Po., R. 3 Ge., R. 52 Ge., R. 54 Ge. din perioada Republicii Populare Române și Republicii Socialiste Române și confecționarea în format redus a câte 2 exemplare din fiecare (1 exemplar pentru Asociație și 1 exemplar pentru unitățile de geniu care au descins din acestea). 30.04.2022 Col.rtr. Gargaz Marian

Col.rtr. Patrichi Emil

18. Reconstituirea ÎnsemnelorArmei Geniu utilizate începând cu anul 1859, realizarea în format fotografic și intrarea acestora în patrimoniul Asociației. 12.05.2022 Col.rtr. Gargaz Marian
19. Acordarea premiului “General Constantin N. Hârjeu” șefului promoției Cursului de Bază pentru Ofițeri de Geniu. Anual Col.rtr. Mocan Ioan
20. Organizarea unor activități de informare-documentare, odihnă și agrement: în jud. Brăila, Dolj,  Delta Dunării, Sinaia și Predeal. În funcție de solicitări Col.rtr. Constantinescu Nicolae

Col.rtr. Ciobanu Ilie

21. Sprijinirea organizării întâlnirilor aniversare ale promoțiilor. În funcție de solicitări Col.rtr. Mocan Ioan
22. Sprijinirea familiilor membrilor asociației în rezolvarea problemelor specifice pe linie de garnizoană. La nevoie Membrii BExC
23. Cooptarea de noi membri în Asociație, din rândul tuturor categoriilor de cadre militare. Permanent Membrii CDC
24. Participarea la festivitățile organizate de către unitățile de geniu, instituțiile și structurile asociative centrale și locale cu prilejul diferitelor evenimente sau zile comemorative. Permanent Col.rtr. Mocan Ioan
25. Organizarea și efectuarea achizițiilor necesare funcționării Asociației conform prevederilor bugetului aprobat. Anual Col.rz. Antonescu Valentin

Mr.rtr. Diaconecu Cicerone

26. Elaborarea și publicarea în mass media a unor materiale referitoare la activitățile organizate și desfășurate de asociației. Permanent Col.rtr. Mocan Ioan
27. Diversificarea informațiilor și menținerea activă a paginii de Internet a Asociației. Permanent Col.ing.rtr. Olaru Gheorghe
28. Participarea la ședințele organelor de conducere ale A.N.C.M.R.R. și ale Forumul structurilor asociative militare. Permanent Col.rtr. Mocan Ioan
29. Menținerea și extinderea colaborării pe probleme de interes comun, cu celelalte structuri asociative militare:

  • A.N.C.M.R.R. ,,Alexandru Ioan Cuza”
  • Asociația Națională a Veteranilor de Război;
  • Asociația Națională Cultul Eroilor ,,Regina Maria”;
  • Fundația Sfântul Marele Mucenic Gheorghe;
  • Asociația Ofițerilor de Rezervă din România;
  • Asociația Militarilor din România (ROMIL);
  • Asociația Cadrelor Militare de Căi Ferate și Transporturi;
  • Asociația ,,Foișorul de Foc – Voluntariat și Parteneriat pentru Viață”.
Permanent Col.rtr. Mocan Ioan
30. Adunarea Generală pentru analiza anuală a activității Asociației în perioada   Mai 2021 –  Mai 2022. 19.05.2022 Membrii CDC

Președinte Colonel (rtr.) Ioan Mocan
Secretar Colonel (rz.) Valentin Antonescu