20 Mai 2016 – 20 Mai 2017

Nr. crt.

Denumirea activității

Termen

Observații

1

Organizarea şi desfăşurarea Adunării Generale Anuale pentru Dare de Seamă și alegerea noilor organe de conducere ale  Asociaţiei.

19.05.2017

2

Omagierea mr.ing. Panait Donici, la biserica din loc. Horea și la mormântul său din curtea bisericii loc. Valea Ursului, jud. Neamț.

28.05.2016

3

Construcția și inaugurarea bustului generalului Constantin N. Hârjeu – patronul spiritual al Asociației, pe Bd. Unirii / Sectorul 3 București.

01.05.2017

4

Realizarea machetei și confecționarea în miniatură a Drapelelor de Luptă ale unităților de geniu din perioada interbelică.

31.12.2016

5

Continuarea demersurilor pentru includerea în categoria ,,Militari Veterani” și a cadrelor militare participante la misiuni internaționale cu durata de minim 3 luni.

01.12.2016

 

 

6

 

Organizarea unei manifestări omagiale dedicate împlinirii a 100 ani de la intrarea României în Războiul pentru Reîntregirea Națională; Evocarea faptelor de arme ale Trupelor de Geniu.

31.05.2016

 

7

 

Efectuarea demersurilor ierarhice pentru înaintarea în gradul următor și conferirea unor distincții simbolice membrilor Asociației, cu prilejul evenimentelor naționale semnificative: 25.10.2016, 01.12.2016 și 09.05.2017.

Cu 3 luni înainte de eveniment

8

 

Organizarea activităţilor consacrate sărbătoririi Zilei Armei Geniu și a Zilei Pontonierului în garnizoanele București Buzău și Brăila.

29.05.2016

25.02.2017

9

Participarea la activităţile organizate de Batalionului 136 Geniu Alba Iulia, cu prilejul sărbătoririi a 80 ani de existență.

01.04.2017

10

 

Finalizarea centralizării datelor de bază și editarea Jurnalului Istoric al Asociaţiei de la înfiinţare (1976) până în prezent.

01.05.2017

11

Finalizarea datelor statistice și editarea Anuarului absolventilor Școlii Militare de Geniu, Academiei Militare Generale și Academiei Tehnice Militare.

01.05.2017

12

Continuarea demersurilor în vederea constituirea filialelor în fostele şi actualele garnizoane de geniu.

Permanent

13

Continuarea colectării fondurilor financiare necesare realizării bustului generalului C.N. Hârjeu.

31.12.2016

14

Cooptarea de noi membri în Asociaţie, din rândul tuturor categoriilor de cadre militare şi specialităţilor din arma geniu.

Permanent

15

Participarea la festivităţile organizate de A.N.V.R. şi A.N.C.M.R.R, cu prilejul diferitelor zile aniversare.

09.06.2016;
25.10.2016;
01.12.2016;
09.05.2017

16

Organizarea unor activităţi evocative, de informare-documentare, odihnă şi agrement:

–  Muzeul Cotroceni;

– Palatul Parlamentului;

– în jud. Brașov și Mureș;

– Delta Dunării;

– Sinaia / Predeal;

– Albena / Bulgaria.

În funcție de solicitări:

– luna octombrie 2016;

– luna mai 2017;

– luna septembrie 2016;

– luna august 2016;

– luna ianuarie 2017;

– luna iunie 2016;

17

Efectuarea demersurilor ierarhice pentru aprobarea înscrierii membrilor Asociaţiei pe listele cu oferta locurilor la staţiunile de odihnă.

15.12.2016-

15.01.2017

18

Realizarea unui documentar cu privire la monumentele ridicate în memoria eroilor și a înaintașilor de frunte ai Armei Geniu.

Mai 2017

19

Sprijinirea cadrelor militare în organizarea întâlnirilor aniversare de promoţie.

În funcție de solicitări

20

Efectuarea demersurilor pentru aprobarea participării la revelionul organizat la Hotelul Militar ,,Haiducul”.

15.10.2016

21

 

Organizarea și desfășurarea întrunirilor camaraderești cu prilejul Zilei Armatei, sfârșitului de an și a Zilei de 8 Martie.

01.10.2016;
10.12.2016;
03.03.2017