20 Mai 2015 – 20 Mai 2016

Programul activităţilor A.C.M.R.R.A.G. pentru perioada 20 Mai 2015 – 20  Mai 2016

EXTRAS DIN PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR ASOCIAŢIEI CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE DIN ARMA GENIU ,,CONSTANTIN N. HÂRJEU“ ÎN PERIOADA 22 MAI 2014 – 20 MAI 2015

 • Realizarea documentației necesare realizării unui bust al generalului Constantin N. Hârjeu – patronul spiritual al Asociației, în garnizoana București (trim. I 2015);
 • Inițierea demersurilor pentru includerea în categoria ,,Militari Veterani” și a cadrelor militare participante la misiuni internaționale cu durata de minim 3 luni (trim. IV 2014);
 • Sprijinirea Grupului de Inițiativă din garnizoana Brăila pentru constituirea unei Filiale a Asociației cadrelor militare în rezervă şi în retragere din arma geniu ,,Constantin N. Hârjeu“ (trim. IV 2014);
 • Realizarea documentației necesare și sprijinirea Batalionului Nave Treceri Fluviale Brăila în vederea preluării vechimii şi tradiţiilor istorice ale Batalionului 4 Poduri și Mijloace Treceri Fluviale / Regimentul 2 Pontonieri Turnu Măgurele, din care acesta provine (trim. IV 2014);
 • Centralizarea datelor necesare realizării Jurnalului Istoric al Asociaţiei de la înfiinţare (1976) până în prezent (trim. II 2015, finalizare mai 2016);
 • Pregătirea unei manifestări omagiale dedicate mr.ing. Panait Donici, la mormântul său din loc. Valea Ursului, jud. Neamț, incluzând și ridicarea unei cruci din marmură (31 mai 2015, în loc. Valea Ursului / jud. Neamț).
 • Culegerea și centralizarea datelor necesare realizării Anuarului Statistic al absolvenților Școlii Militare de Geniu, Academiei Militare Generale și Academiei Tehnice Militare (trim. II 2015, finalizare mai 2016);
 • Colectarea fondurilor financiare necesare realizării unui bust al generalului Constantin N. Hârjeu – patronul spiritual al Asociației (sem. I 2015);
 • Organizarea şi desfăşurarea Adunării Generale anuale a Asociaţiei pentru dezbaterea şi aprobarea activității desfășurată în perioada mai 2014 – mai 2015 şi a proiectului programului de activităţi pentru perioada mai 2015 – mai 2016 (20 mai 2015);
 • Organizarea activităţilor consacrate sărbătoririi Zilei Armei Geniu în garnizoana București; participarea la activitățile organizate de unitățile de geniu active (31 mai 2015);
 • Continuarea demersurilor pentru constituirea filialelor în fostele şi actualele garnizoane de geniu (permanent);
 • Cooptarea de noi membri în Asociaţie, din rândul tuturor categoriilor de cadre militare şi specialităţilor din arma geniu (permanent);
 • Participarea la festivităţile organizate de U.N.V.R. şi A.N.C.M.R., cu prilejul diferitelor zile aniversare (9 mai, 25 octombrie, 01 decembrie);
 • Organizarea unor activităţi evocative, de odihnă şi agrement în diferite garnizoane din ţară şi în Bulgaria (Sulina 10-20.08., Albena 01-10.06., Alba Iulia 29.11-02.12.2015);
 • Actualizarea evidenței reale a membrilor Asociației și a rețelei de anunțare a acestora;
 • Desemnarea unui nou contabil al Asociației, compatibil unei astfel de funcții (trimestrial);
 • Constituirea Secretariatului Asociaţiei și completarea Statutului cu prevederi exprese în acest sens (noiembrie 2014);
 • Efectuarea demersurilor pentru aprobarea participării la revelionul organizat la Hotelul Militar ,,Haiducul” (noiembrie 2014);
 • Sprijinirea cadrelor militare, în organizarea întâlnirilor aniversare de promoţie (04-07.09.2015, promoția 1976, la Alba Iulia);
 • Efectuarea demersurilor pentru aprobarea înscrierii membrilor Asociaţiei pe listele cu oferta locurilor la staţiunile de odihnă aparținând Ministerului Apărării Naționale (rapoarte personale până la 10.12.2014, solicitare centralizată la Comandamentul Logistic până la 05.01.2015);
 • Elaborarea și înaintarea în timp util la A.N.C.M.R.R., a documentelor necesare înaintării în gradul următor al membrilor asociației care îndeplinesc condițiile legale (9 mai, 25 octombrie, 01 decembrie).

Activitățile menționate au fost adoptate în Adunarea Generală a Asociației desfășurată la data de 22 Mai 2014. Ulterior, în baza hotărârilor Consiliului Director Central au fost asumate și următoarele activități:

 • Vizita de evocare, informare și agrement la Colegiul Național Militar ,,Dimitrie Cantemir” Breaza (1 zi în perioada 20-30 aprilie 2015);
 • Comemorarea gl. bg. Constantin Savu, cu prilejul Zilei Pontonierilor (25.02.2015).